Hydrologisk lägesbeskrivning

Kraftigt regn i Värmland.

Stora nederbördsmängder förväntas under kommande dygnet i Värmland, enligt den meteorologiska varning som redan utfärdats. Påverkan på vattenflödena är i nuläget osäker men det kan inte uteslutas att flödena under fredagen lokalt kommer upp i varningsnivå. Beroende på utvecklingen framöver kan en varning komma att utfärdas i morgon.