Hydrologisk lägesbeskrivning

De stora regnmängderna under lördagen och söndagen har orsakat extremt höga flöden i små vattendrag i sydöstra Örebro län och delar av Södermanlands län. De drabbade vattendragen är små och väntas sjunka undan snabbt. I sydöstra Örebro län kring Hallsberg och Kumla väntas flödet kulminera under dagen och minska snabbt under morgondagen för att sedan nå under varningsklass 1 höga flöden, på tisdagen. De drabbade vattendragen i Södermanlands län är ännu mindre och väntas kulminera under redan under dagen och nå under varningsklass 1 imorgon eller på tisdag.