Hydrologisk lägesbeskrivning

Stora nederbördsmängder förväntas under kommande dygnet i sydvästra Sverige, enligt den meteorologiska varningen som redan utfärdats. Exakt var och hur mycket regn som kommer att falla är osäkert. Det troligaste är att flödena i små vattendrag inte kommer att komma upp i klass 1, men det finns dock förutsättningar för stora regnmängder varför utvecklingen är svårbedömd.