Höga vattenstånd i Östergötland och Södermanland

På grund av snösmältning och regn den senaste veckan är vattenstånden i små och medelstora sjöar på många håll i Östergötland och Sörmland långsamt stigande. Det rör sig inte om några extrema nivåer, utan under eller precis på gränsen till varningsklass 1 är att vänta. De höga nivåerna väntas vara kvar under någon vecka och avtar långsamt.