Höga vattenstånd i nordöstra Norrlands sjöar

Vårfloden i nordöstra Norrlands skogslandskap har kulminerat och fortsätter minska.
Däremot är sjöarna i området fortsatt höga och flödet ut ur dem kan vara över varningsklass 1 ytterligare några veckor.