Höga vattenstånd i fjällsjöar

Det är fortsatt ovanligt mycket snö i fjällkedjan, uppemot tre gånger så mycket som det brukar vara vid den här tiden på året. Förra veckans regn gjorde att en hel del snö smälte av och fyllde på med vatten i fjällsjöarna.

Fjällsjöarna kommer fortsatt ha höga vattennivåer en tid framöver även om stigningstakten nu har minskat. Vattenföringen i små och medelstora vattendragen väntas vara långsamt minskande under resten av veckan. 
 

På bilden visas aktuella snöläget (blått). Man kan se att det fortfarande är en hel del snö kvar uppe i fjällområdena.
På bilden visas aktuella snöläget (blått). Man kan se att det fortfarande är en hel del snö kvar uppe i fjällområdena.

I Fjällsjöälven, som är ett reglerat vattendrag och biflöde till Ångermanälven, är magasinet Dabbsjön fullt vilket innebär att spill nu sker i delar av vattendraget som normalt är i princip bortreglerade. I dessa går nu mycket mera vatten än normalt. Berörda vattendrag är Korpån och Långselån. Situationen väntas bestå ytterligare några dagar.  

 För mer information se aktuella hydrologiska varningar.