Hög vattennivå i Glafsfjorden

Vattennivån i Glafsfjorden har sedan en månad tillbaka varit högt, tillflöden har nu kulminerat och Glafsfjorden och utflödet har sakta börjat sjunka.

I slutet av februari gick SMHI ut med en klass 1 varning för Byälven, då snösmältning i kombination med regn gjorde att vattennivån i sjön Glafsfjorden steg. Tillflödena och vattennivån i sjön kulminerade sedan i början på mars och har sedan dess varit minskande. Vattennivån ligger fortfarande över varningsnivå men sjunker långsamt. För att se aktuella värden på vattennivån i Glafsfjorden, kan man besöka Arvika kommuns hemsida:

http://www.arvika.se/4.1bf7733613cdf838d79e0f.html