Hastig snösmältning utmärkte vårfloden 2010 i Norrland

Snösmältningen i Norrland kom igång snabbt och skapade stora problem på sina håll med översvämning, ras och skred. Orsaken till den kraftiga vårfloden var i norra Norrland högsommarvärme och i södra Norrland rikligt med nederbörd.

Snösituationen

Mot slutet av snösäsongen 2009/2010 låg mindre snö än normalt för årstiden på många håll i Norrland. I Tornedalen och även i stora delar av Jämtland, Ångermanland, Medelpad och Hälsingland var det till och med mycket mindre snö än normalt. I mellersta Lappland förutom fjällen samt Norrlands kustland däremot låg det däremot mer snö än normalt. I övriga områden låg normalt eller något mindre snö än normalt.

Kraftig värme in över norra Norrland

Snösmältningen i norra Norrland kom igång mot mitten av maj när varma luftmassor kom in över nordöstra Sverige. Temperaturomslaget till högsommarvärme kom först i Tornedalen där en kraftig snösmältning påbörjades. Varmluften och därmed snösmältningen fortsatte vidare in över landet och skapade stora problem i norra Norrland med översvämmade vägar, ras och skred.
I Byskeälven, de nedre delarna av Skellefteälven, Piteälven och Umeälven samt i Vindelälven uppmättes mycket höga flöden. Höga flöden, dvs en normal vårflod uppmättes i Torneälven, Pärlälven samt de nedre delarna av Kalixälven och Luleälven.

Regn skapade kraftig vårflod i södra Norrland

I samband med att högsommarvärmen i mitten av maj kom in över nordligaste Sverige föll det rikligt med nederbörd över Dalarna och södra Norrland. De stora nederbördsmängderna i samband med snösmältning bidrog till höga flöden i delar av norra Dalarna, norra Jämtland samt södra Lappland.

Mot 20 maj hade vattnet nått ut i de medelstora vattendragen, biflödena till de större älvarna, där det på många håll i norra Jämtland samt södra Lappland var mycket höga flöden. Extremt höga flöden uppmättes 20-23 maj i Rörströmsälven ett biflöde till Ångermanälven och 19-21 maj i delar av Hårkan ett biflöde till Indalsälven. I Ammerån, även det ett biflöde till Indalsälven uppmättes mycket höga flöden.

Normal vårflod uppmättes i Indalsälven, stora delar av Ljusnan samt i delar av Ljungan och Dalälven.

Mycket vatten vid ett hus i närheten av Raskvätan i Jämtland.
Foto Stefan Jarl