Fortsatt stabilt höga flöden i de stora reglerade älvarna

Efter den senaste tidens återkommande nederbörd är magasinen i de stora reglerade älvarna välfyllda. Detta har genererat ökade flöden som nu ligger stabilt på en hög nivå. Läget är under kontroll men beroende på väderutvecklingen kan läget förvärras.