Fortsatt risk för allvarlig vårflod

Det finns en fortsatt stor risk för att det blir en allvarlig vårflod framöver i vår. Det kommer en period av mildare väder torsdag 25 februari vilket leder till att avsmältningen kommer igång i södra Skåne och i delar av Götalands östkust. Efter perioden av mildare väder blir det åter kallare.

Det kommer en period av mildare väder torsdag 25 februari vilket leder till att avsmältningen kommer igång i södra Skåne och i delar av Götalands östkust. Vattenföringen kan komma nära den lägsta varningsnivån och lokalt kan detta orsaka problem. Efter perioden av mildare väder blir det åter kallare och avsmältningen avtar. Kalluften förväntas komma i början på vecka 9.

Snön täcker nu hela Sverige. I Götaland och östra Svealand ligger mycket mer snö än normalt. Nordvästra Svealand och Norrlands fjällkedja och inland har däremot mindre snö än normalt.

I dagsläget är vattenföringen låg i Götaland och östra Svealand, men när snösmältningen kommer igång på allvar finns det risk för en allvarlig vårflod. Störst risk finns i nordöstra Götaland och i Södermanlands län. Det är i dagsläget svårt att exakt säga var, när och hur stor vårfloden kommer att bli då detta helt beror på väderutvecklingen.

SMHI övervakar kontinuerligt det hydrologiska läget och kommer att fortsätta att ge ut information och eventuella varningar under våren.