Fortsatt ökande vattenföring i Blekinge och delar av nordöstra Skåne

Fortsatt snösmältning ger vattenflöden som lokalt väntas kulminera på klass 1 nivå mot mitten på veckan.

Det milda vädret fortsätter vilket bidrar till fortsatt avsmältning. Vattenflödena i medelstora vattendrag längs kusten i Blekinge samt de ostligaste delarna av nordöstra Skåne väntas fortsätta stiga och lokalt komma upp i nivåer för klass 1. På onsdag väntas flödena avta då kallare väder tar vid.


SMHI följer kontinuerligt flödesutvecklingen och ger ut eventuella varningar och information vid behov.

Område där vattenföring ökar och lokalt kan nå klass 1 nivåer
Område där vattenföring ökar och lokalt kan nå klass 1 nivåer. Förstora Bild