Fortsatt höga men stabila flöden i Ätran under jul

Julens regn och på sina håll snösmältning hejdar tillfälligt den nedåtgående flödestrenden i Ätran. Flödena kommer i jul att vara kvar i nivå med varningsklass 1.

Nederbörden under fredagen innan julafton och de kommande mindre mängderna under julhelgen samt på sina håll snösmältning, medför en avstanning av senaste dagarnas nedåtgående trend för flödena i Ätran. Flödena kommer således att fortsatt vara i nivå med varningsklass 1 några dagar framåt. Efter julhelgen ser det ut som att flödena kan börja avta igen, men framåt nyår finns det risk för att nya nederbördsområden tar sig in över Västkusten.