Fortsatt hög avrinning i Västra Götaland

De stora mängderna nederbörd som kommit under september månad över Västra Götaland har gjort att avrinningen nu är hög på många håll och flödena kan därmed reagera snabbt vid stora nederbördsmängder.

Det har kommit mer regn än genomsnittet för september månad och många vattendrag är nära flöden som motsvarar varningsklass 1. Prognoserna för flödena är i nuläget stabila, varken mycket ökande eller sjunkande och läget väntas vara fortsatt känsligt under ytterligare en tid.
Det är speciellt vattendrag med många sjöar som är extra känsliga då sjöarna har fyllts under en lång tid och i kombination med mycket vatten i marken kan sjöarna och därmed flödena reagera snabbt vid kraftigare regn.