Fortsatt blött i västra delen av Götaland

Vattenståndet och vattenföringen ut ur framförallt små sjöar är fortsatt hög i västkustlandskapen och Skåne. Nederbörden som föll över den redan vattenmättade regionen under torsdagsdygnet (15/1) gör att situationen kan hålla i sig ytterligare en tid då tillrinningen förväntas öka en del igen. På sina håll kan små vattendrag nå varningsklass 1.