Fortsatt avsmältning i södra Sverige

Helgens till en början fina väder har gett en fortsatt avsmältning i södra Sverige. Något kyligare dagar och nätter väntas dock under början av denna vecka (vecka 12). Mot slutet av veckan väntas igen några varmare dagar.

Det ligger fortfarande snö kvar i större delen av södra Sverige förutom i den allra sydligaste delen där det mesta av snön nu smält bort. Snösmältning fortsätter vilket ger ökande flöden i de flesta vattendragen. Detta kommer först att märkas i de mindre vattendragen. Mot slutet av veckan ger de ökande temperaturerna ett något snabbare avsmältningsförlopp. Hur snabb avsmältningen av snön blir beror på hur mycket temperaturen stiger, hur kalla nätterna blir samt nederbörden. Vid risk för höga flöden kommer varningstjänsten att gå ut med en hydrologisk varning.

Till helgen väntas framför allt vattendrag i nordöstra delen av Götaland tangera och eventuellt nå upp till varningsnivå. Lokalt kan även problem uppstå på grund av isproppar. På Gotland och Öland kan vattendragen lokalt nå upp i varningsnivå.

I norra Svealand och Norrland håller sig dygnsmedeltemperaturen under noll och vattenföringen väntas vara fortsatt låg.

SMHI övervakar kontinuerligt det hydrologiska läget och kommer att fortsätta att ge ut information och eventuella varningar under våren.