Fortfarande risk för allvarlig vårflod i södra Sverige

Risken för en kraftig vårflod i södra Sverige är fortfarande högre än vanligt på grund av det ovanligt djupa snötäcket. Hur intensiv smältningen blir kommer att avgöras av väderutvecklingen. Snösmältningen ser inte ut att komma igång på allvar under innevarande vecka (vecka 10).

Snön täcker fortfarande nästan hela Sverige. I Götaland, förutom södra Skåne, och östra Svealand ligger det fortfarande mycket mer snö än normalt. Nordvästra Svealand och Norrland har däremot mindre snö än normalt.

I dagsläget är vattenföringen låg, men när snösmältningen kommer igång på allvar är det förhöjd risk för att det blir en högre vårflod än vanligt i södra Sverige. Risken bedöms i dagsläget vara störst i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Det går ännu inte att säga hur hög vårfloden kommer att bli, eller när den inträffar, då detta beror på väderutvecklingen.

SMHI övervakar kontinuerligt det hydrologiska läget och kommer att fortsätta att ge ut information och eventuella varningar under våren.