Blött på många håll i södra och västra Götaland

Vattenståndet och vattenföringen har varit hög under en längre tid i/ur framförallt små sjöar i västkustlandskapen och Skåne. Nu börjar även den senaste tidens nederbörd märkas i de småländska sjöarna där både vattenstånd och flöde på sina håll kan vara högt. Främst i landskapets sydvästra delar. En klass 1 varning är utfärdad för Ronnebyåns avrinningsområde uppströms Viren. Det förväntas fortsatt höga nivåer i området under resten av veckan. Prognosen för de närmsta dygnen visar på temperaturer runt 0 grader och nederbördsmängder på enstaka millimeter för västkusten och Skåne, medan det i Småland kan bli något mer.