Avtagande vattenföring på de flesta håll i Blekinge och östra delen av Kronobergs län

I nedre delen av Mörrumsån är flödet på klass 1 nivå och väntas fortsätta stiga långsamt den närmsta tiden. Det kallare vädret gör dock att tillrinningen minskar framöver. På de flesta andra håll i Blekinge och östra delen av Kronobergs län har vattenföringen börjat avta och väntas fortsätta avta i takt med det kallare vädret.

SMHI följer kontinuerligt flödesutvecklingen och ger ut eventuella varningar och information vid behov.