Avtagande flöden i södra Skåne

Vattenföringarna har nu börjat sjunka i södra Skåne även om de fortsatt är höga. Väderutvecklingen under de närmsta dagarna kommer att vara gynnsam för fortsatt avtagande flöden.

SMHI övervakar kontinuerligt den hydrologiska situationen och ger ut ny information vid behov.