Årets tredje prognos över islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 8 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Enligt årets tredje prognos väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske 8:e maj och vara av medelsvår karaktär. Under mars månad var temperaturen flera grader kallare än normalt i Torne älvs avrinningsområde. I april har det hittills varit flera grader varmare än normalt. Hur svår islossningen till slut blir beror på väderutvecklingen under den närmaste veckan. Om det blir en snabb flödesökning ökar risken för att isproppar bildas.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är något över det normala för årstiden. Vårflodsvolymen väntas därför bli något över det normala. Istjockleken nära Haparanda är av normal tjocklek.

Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med den förra, bl.a. ingår nederbörds- och temperaturdata från mätstationer i Haparanda och Pajala samt vattenflödesdata från Kukkolankoski.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.