Årets tredje islossningsprognos i Torneälven tyder på en sen islossning av lättare karaktär

Även enligt årets tredje prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär. Islossningen väntas inträffa senare än tidigare år till följd av en ovanligt kall aprilmånad.

Islossningen i Torneälven sker oftast i början av maj i de nedre delarna av älven. SMHI gör varje år prognoser för vilken dag som islossningen börjar i Haparanda och en uppskattning om svårighetsgrad på islossningen. Med svårighetsgrad menas om problem med isproppar och översvämningar väntas.


Även enligt årets tredje prognos från SMHI väntas islossningen bli av lättare karaktär. Då det har vanligt ovanligt kallt i april väntas islossningen ske senare än normalt. Det är dock fortfarande för tidigt att säga något datum för islossningsdagen.


I övre delen av Torneälvens avrinningsområde är snömängderna under det normala medan det i nedre delen ligger något över det normala med snö. Vårflodsvolymen väntas därför bli något lägre än normalt.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.