Årets första tidiga prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en lättare islossning.

Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller om det blir en lättare islossning med få eller inga problem. Den tidiga prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

I år visar den tidiga prognosen att det blir en lättare islossning. I år är istjockleken nära det normala. Vinterns nederbörd är däremot något mindre än normalt.

Senaste tiden har det varit mildväder och en hel del snö har redan smält av. Kring Torneträsk är snömängderna något över det normala medan det i resten av avrinningsområdet är lägre än normalt. Vårflodsvolymen väntas bli mindre än normal.

Det är nu i mitten av april svårt att göra en prognos för islossningsdag.

Senare i april kommer SMHI att ge uppdaterad prognos för svårighetsgrad och en uppskattning av islossning i Haparanda.