Årets första prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en svår till medelsvår islossning samt en vårflod med något större volym än normalt. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller om det blir en lättare islossning med få eller inga problem. Den tidiga prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Tidiga förutsättningar finns för en svår till medelsvår islossning i Torneälven vilket beror på mängden vinternederbörd och att isen nära Haparanda är tjockare än normalt. Det är fortfarande mycket osäkert när islossningen inträffar och vilken svårighetsgrad det blir. Detta beror på vädret de kommande veckorna. De närmaste dagarna väntas kallare väder med dygnsmedeltemperaturer under 0 °C.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är lite över de normala för årstiden. Vårflodsvolymen väntas därför bli lite större än normal.

Det är svårt att redan i mitten av april göra en prognos för islossningsdag. Senare i april kommer SMHI att ge en uppdaterad prognos för svårighetsgrad och då även ge en uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.