Årets första prognos över islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven indikerar en lätt islossning samt en vårflod med större volym än normalt. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller om det blir en lättare islossning med få eller inga problem.

Förutsättningar finns för en lätt islossning i Torneälven vilket beror på att mängden vinternederbörd och isens tjocklek nära Haparanda är normal. Det är fortfarande mycket osäkert när islossningen inträffar och vilken svårighetsgrad det blir. Detta beror på vädret de kommande veckorna.

Snömängden är under det normala i nordvästra delen av avrinningsområdet och över det normala i mittersta och sydöstra delen. Tidiga prognoser indikerar att vårfloden kan komma att kulminera i slutet av maj. Flödestopp och volym väntas bli högre och större än normalt.

Det är svårt att redan i mitten av april göra en prognos för islossningsdag. Senare i april kommer SMHI att ge en uppdaterad prognos för svårighetsgrad och då även ge en uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.