Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en medelsvår till svår islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en medelsvår till svår islossning.

Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller om det blir en lättare islossning med få eller inga problem. Den tidiga prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

I år visar den tidiga prognosen att det blir en medelsvår till svår islossning. Istjockleken nära Haparanda är något över det normala.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde ligger runt det normala för årstiden. Vårflodsvolymen väntas därför även den bli normal.

Det är svårt att redan i mitten av april göra en prognos för islossningsdag. Senare i april kommer SMHI att ge en uppdaterad prognos för svårighetsgrad och då även ge en uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda.