Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en lättare islossning.

Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller om det blir en lättare islossning med få eller inga problem. Den tidiga prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

I år visar den tidiga prognosen att det blir en lättare islossning. Istjockleken nära Haparanda är under det normala.

I de övre delarna av Torneälvens avrinningsområde är snömängderna under det normala för årstiden och i de nedre delarna är snöläget normalt. Vårflodsvolymen väntas därför bli mindre än normal.

Det är svårt att redan i mitten av april göra en prognos för islossningsdag. Senare i april kommer SMHI att ge en uppdaterad prognos för svårighetsgrad och då även ge en uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda.