Årets fjärde prognos över islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 5 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI.

Enligt årets fjärde prognos väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske 5:e maj och vara av medelsvår karaktär. Under mars månad var temperaturen flera grader kallare än normalt i Torne älvs avrinningsområde. I april har det varit någon grad varmare än normalt. Hur svår islossningen till slut blir beror på väderutvecklingen. Om det blir en snabb flödesökning ökar risken för att isproppar bildas.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är något över det normala för årstiden. Vårflodsvolymen väntas därför bli något över det normala.

Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med den förra, bl.a. ingår nederbörds- och temperaturdata från mätstationer i Haparanda och Pajala samt vattenflödesdata från Kukkolankoski.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.