Årets andra prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 2 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Enligt årets andra prognos väntas islossningen i Torneälv vid Haparanda ske 2 maj och vara av medelsvår karaktär. De varma temperaturerna de senaste dagarna har gjort att snön smälter och ger ökande flöden i Torneälven. Hur svår islossningen till slut blir beror på väderutvecklingen under de närmaste två veckorna. Om det blir en snabb flödesökning ökar risken för att isproppar bildas.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är något under det normala för årstiden. Vårfloden väntas därför bli kring det normala. Istjockleken nära Haparanda är något under det normala.

Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med den förra, bl.a. ingår nederbörds- och temperaturdata från mätstationer i Haparanda och Pajala samt vattenflödesdata från Kukkolankoski.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.