Årets andra islossningsprognos indikerar en lättare till medelsvår islossning i Torneälven

Enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare till medelsvår karaktär.

Islossningen i Torneälven sker oftast i början av maj i de nedre delarna av älven. SMHI gör varje år prognoser för vilken dag som islossningen börjar i Haparanda och en uppskattning om svårighetsgrad på islossningen. Med svårighetsgrad menas om problem med isproppar och översvämningar väntas.

Enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen bli av lättare till medelsvår karaktär. Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med den förra, vilken enbart baserades på istjocklek och vinterns nederbörd. Det är dock fortfarande för tidigt att säga något om när islossningsdagen kan tänkas inträffa. Istjockleken i år är något större än normalt och det har även varit ovanligt kallt i april.

I Torneälvens avrinningsområde är snömängderna runt det normala för årstiden och vårflodsvolymen väntas därför även den bli normal.

Definitioner:

• En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.
• En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
• En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.