2013-03-26 Hydrologiska läget inför vårfloden

Snösmältningen har kommit igång i södra Sverige och några delar av landet är utan snö men ännu ingen vårflod i sikte.

Snösmältningen går ännu långsamt på grund av de kalla nätterna och ännu syns inga ökande flöden i vattendragen. Även om snöns utbredning i södra Sverige är större normalt så är det generellt små mängder det handlar om.

Generellt över landet så är risken för kraftig vårflod under det normala eller kring det normala. Områden som sticker ut med högre risk för kraftig vårflod på grund av mer snö än normalt är framför allt östra Södermanland och mellersta och östra Uppland och mindre vattendrag längs norrlandskusten.

Vårflodens tre komponenter

För att vårfloden ska bli mycket eller extremt hög krävs det tre komponenter:

1. Mycket snö. Viktigast är ett högt vatteninnehåll i snön, snarare än snötäckets tjocklek.
2. Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.
3. Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.