2011-04-05 Snösmältning i norra Svealand

Snösmältningen har nu kommit igång i norra Svealand och södra Norrlands kustland och flödena ökar i små och medelstora vattendrag.

I små vattendrag i norra Uppland är det lokalt höga flöden som dock ser ut att avta inom ett par dagar. I medelstora vattendrag stiger vattenföringen, men väntas inte nå upp till varningsnivå.

I sydöstra Värmland är snötäcket något större än normalt för årstiden. Där stiger vattenföringen i små och medelstora vattendrag och kan till helgen och i början av nästa vecka nå upp till den lägsta varningsnivån (klass 1). Det gäller främst Norsälven och Gullspångsälven. I den norra delen av Klarälvens avrinningsområde är snöläget normalt och flödena i Klarälven är nära de normala för årstiden.

SMHI följer kontinuerligt flödesutvecklingen och ger ut eventuella varningar och information vid behov.

Varningsnivåer

Gränserna för de olika varningsnivåerna bygger på statistik av hur ofta ett visst vattenflöde/vattenstånd överskrids i genomsnitt. Gränsen för högt flöde/vattenstånd (klass 1) överskrids i genomsnitt vart annat år, mycket högt flöde/vattenstånd (klass 2) i genomsnitt en gång på 10 år och extremt högt flöde/vattenstånd (klass 3) en gång på 50 år.