2011-03-28 Läget inför vårfloden. Snö- och markvattenhalt

Det mesta av snön har smält av i Götaland och i sydöstra Svealand utan att ge höga flöden. Något mer snö än normalt finns i dagsläget i sydvästra Svealand, längs kusten i södra Norrland, i Norrbottens och i Västerbottens fjälltrakter samt i de inre delarna av Piteälvens avrinningsområde.

Senaste veckans blidväder har bidragit till att den större delen av snötäcket i Götaland smält av. Även i sydöstra Svealand har snötäcket minskats och det är nu barmark på många håll. Mer snö än normalt finns dock fortfarande i sydvästra Svealand.

I de områden där snön smält av är markvattenhalten fortfarande på de flesta håll högre än normalt för årstiden. En hög markvattenhalt innebär att avrinning från snösmältning och regn snabbare kommer ut i vattendragen och har större effekt på flödet.

I stora delar av Norrland är snöläget normalt för årstiden. Längs kusten i södra Norrland ligger som nämnt mer snö än normalt. Något mer snö än normalt ligger även i Norrbottens och i Västerbottens fjälltrakter samt i de inre delarna av Piteälvens avrinningsområde. Då det inte har varit någon avsmältning här än är markvattenhalten normal för mellersta och norra delen av landet.

SMHI följer kontinuerligt flödesutvecklingen och ger ut eventuella varningar och information vid behov.

För att vårfloden ska bli mycket eller extremt hög krävs det tre komponenter:

  1. Mycket snö. Viktigast är ett högt vatteninnehåll i snön, snarare än snötäckets tjocklek.
  2. Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.
  3. Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.