2011-03-15 Läget inför vårfloden. Snö- och markvattenhalt

Den senaste tidens mildare period har minskat på det resterande snötäcket i Götaland. I övrigt har läget inte förändrats mycket den senaste veckan.

I västra och sydligaste Götaland är snömängden fortfarande lägre än normalt medan det i inre och nordöstra Götaland ligger mer snö än normalt. Den senaste tidens mildare väder har minskat på snötäcket och på många håll är det nu barmark i södra Götaland. Markvattenhalten är i de flesta delarna av Götaland högre än normalt. En hög markvattenhalt innebär att avrinning från snösmältning och regn snabbare kommer ut i vattendragen och har större effekt där.

I stora delar av Svealand förutom norra Svealand ligger det mer snö än normalt för årstiden. Markvattenhalten i de västra delarna av Svealand ligger kring det normala för årstiden medan den är något lägre än normalt i östra Svealand.

I stora delar av Norrland är snöläget normalt för årstiden. Längs kusten i södra Norrland ligger mer snö än normalt. Då det inte har varit någon avsmältning här än är markvattenhalten normal för mellersta och norra delen av landet.

De tre komponenter som krävs för att det ska bli en kraftig vårflod:

  1. Mycket snö. Viktigast är ett högt vatteninnehåll i snön, snarare än snötäckets tjocklek.
  2. Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.
  3. Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

SMHI följer kontinuerligt flödesutvecklingen och ger ut eventuella varningar och information vid behov.