2011-03-02 Läget inför vårfloden. Snö- och markvattenhalt

Som läget är just nu ser vårfloden inte ut att bli så allvarlig, men ett värre väderläge kan fortfarande ställa till problem.

I sydvästra och sydligaste Götaland är snömängden lägre än normalt då en period med mildare väder i början av året gjorde att vi fick en avsmältning av de stora mängder snö som kom i slutet på förra året. Detta medförde även en del höga flöden, vilket är en anledning till att det är blötare än normalt i markerna.

I stora delar av Svealand och i de inre samt sydöstra delarna av Götaland ligger det mer snö än normalt för årstiden.
I stora delar av Norrland är snöläget normalt för årstiden medan det längs med kusten i södra Norrland ligger mer snö än normalt. Då det inte har varit någon avsmältning här än är markvattenhalten normal för mellersta och norra delen av landet.

Långtidsprognoser för de delar i Götaland och Svealand där det fortfarande är mer snö än normalt visar inte på några större risker för en kraftig vårflod. Men om vädret blir mildare med rikliga mängder nederbörd, kan det bli en kraftigare vårflod än befarat.