10 Februari 2014 - Ökande flöden i gränstrakten av Götaland och Svealand

Under den kommande veckan förväntas vattenföringen i vattendrag i norra Götaland och södra Svealand närma sig varningsklass 1, höga flöden. Lokalt kan flödena nå över varningsklass 1. Flödesökningen har börjat i de östra delarna och väntas nå de västra delarna under veckan. Ökningen beror på nederbörd i kombination med snösmältning då temperaturen väntas hålla sig nära 0°C.