Risk för sommartorka (markvattenunderskott i juli) medianvärde 1968-1992

Normalkarta risk för sommartorka (markvattenunderskott i juli) medianvärde 1968-1992
Klimatkarta som illustrerar risken för sommartorkans (markvattenunderskott i juli) medianvärde 1968-1992 Förstora Bild