Januari 2010 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Under januari har i stort sett all nederbörd fallit som snö och därför inte gett något tillskott till vattendragen. I de inre delarna av Lappland, i delar av södra Norrlands kustland, i fjälltrakterna i norra Dalarna och i Härjedalen, samt i södra Värmland var snömagasinet nära det normala för årstiden.

Vattenföring

Under januari har i stort sett all nederbörd fallit som snö och därför inte gett något tillskott till vattendragen. Vattenflödena har långsamt sjunkit i hela landet.
 
I Götaland var vattenflödena något under de normala för januari månad. I Svealand och Norrland var vattenflödena nära de normala.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke täckte hela landet förutom de sydligaste delarna av Skåne. I de inre delarna av Lappland, i delar av södra Norrlands kustland, i fjälltrakterna i norra Dalarna och i Härjedalen, samt i södra Värmland var snömagasinet nära det normala för årstiden.

I östra Svealand och större delen av Götaland, förutom Skåne, var snömagasinet över det normala. I resten av landet, inklusive stora delar av fjällkedjan, var snömagasinet under det normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan december månad sjunkit med 10-60 cm i hela landet. Undantaget är sydligaste och ostligaste delarna av Götaland där nivåerna stigit med 10-20 cm.

Södra och västra Götaland hade nivåer under eller mycket under de normala för årstiden. I östra Svealand och nordligaste Norrland fanns områden med nivåer under de normala. Södra och mellersta Norrland domineras av nivåer över eller mycket över de normala. Övriga delar av landet hade nivåer nära de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2010
Snöns beräknade vattenvärde, 15 januari 2010 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 januari 2010 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 januari 2010 enligt SGU Förstora Bild