Hydrologiska varningar och information 2014-2015

Det hydrologiska året 2013/2014 började nederbördsfattigt vilket resulterade i låga nivåer o flöden i framför allt södra Sverige. Under november och december har det kommit betydligt mer nederbörd och flödena har ökat betydligt i framför allt södra Sverige.

Början på hösten var nederbördsfattig vilket resulterade i låga flöden och låga sjövattenstånd, framför allt i södra Sverige. I landets norra delar var förhållandena mer normala. Under november månad kom det en del nederbörd vilket resulterade i att vattenstånd och flöden steg till normala nivåer över nästan hela landet. December månad var mild och nederbördsrik. Nederbördsområdena avlöste varandra i framför allt de västra delarna av Götaland. Detta resulterade i varningar under julhelgen samt i början på januari, både för höga och mycket höga flöden.

Utgivna varningar

Nedan kommer vi visa de varningar och den information som hydrologiska varningstjänsten ger ut under det hydrologiska året 2013-2014 (från oktober 2013 till och med september 2014).

Observera att de varningar som finns nedan är tidigare varningar och inte längre aktuella. För att se aktuella hydrologiska varningar, följ länken till höger.
 

2013-12-24 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-12-25 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-12-26 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-12-27 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-12-28 VARNING kl 1 Högt flöde

2014-01-03 VARNING kl 1 Högt flöde

2014-01-05 VARNING kl 1 Högt flöde

2014-01-07 VARNING kl 1 Högt flöde

2014-01-10 VARNING kl 2 Mycket högt flöden

2014-01-13 VARNING kl 2 Mycket högt flöden

2014-01-16 VARNING kl 1 Höga flöden

2014-01-17 VARNING kl 1 Höga flöden

2014-01-18 VARNING kl 1 Höga flöden

2014-01-20 VARNING kl 1 Höga flöden

 2014-02-16 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (169 kB, pdf)

 2014-02-17 VARNING kl 2 Mycket högt flöde (155 kB, pdf)

2014-02-19 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (186 kB, pdf)

2014-02-21 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (218 kB, pdf)

2014-02-22 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (207 kB, pdf)

2014-02-24 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (226 kB, pdf)

2014-02-26 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (225 kB, pdf)

2014-02-28 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (207 kB, pdf)

2014-03-04 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (207 kB, pdf)

 2014-03-05 VARNING kl1 Högt flöde.pdf (203 kB, pdf)

2014-03-06 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (199 kB, pdf)

2014-03-07 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (42 kB, pdf)

 2014-03-10 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (207 kB, pdf)

 2014-03-14 VARNING klass1 högt flöde.pdf (94 kB, pdf)

 2014-03-17 VARNING klass1 högt flöde.pdf (134 kB, pdf)

 2014-03-24 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (113 kB, pdf)

 2014-03-26 VARNING kl1 Högt flöde.pdf (164 kB, pdf)

 2014-05-20 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (146 kB, pdf)

 2014-05-23 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (45 kB, pdf)

 2014-05-24 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (107 kB, pdf)

 2014-05-26 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (45 kB, pdf)

 2014-05-27 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (106 kB, pdf)

 2014-05-28 VARNING kl 2 Mycket högt flöde (2).pdf (482 kB, pdf)

 2014-05-29 VARNING kl 2 Mycket högt flöde.pdf (518 kB, pdf)

 2014-05-30 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (409 kB, pdf)

 2014-06-03 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (83 kB, pdf)

 2014-06-05 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (141 kB, pdf)

 2014-06-06 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (135 kB, pdf)

 2014-06-08 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (138 kB, pdf)

 2014-06-09 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (134 kB, pdf)

 2014-06-11 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (126 kB, pdf)

 2014-06-13 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (119 kB, pdf)

 2014-06-15 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (111 kB, pdf)

 2014-06-17 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (109 kB, pdf) 

2014-08-18 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (174 kB, pdf)

2014-08-18 VARNING kl 1 (2) Högt flöde.pdf (184 kB, pdf)

 2014-08-19 VARNING Kl 3 Extremt höga flöden.pdf (201 kB, pdf)

 2014-08-19 VARNING kl 3 Extremt höga flöden (2).pdf (165 kB, pdf)

 2014-08-20 VARNING kl 3 Extremt höga flöden.pdf (131 kB, pdf)

 2014-08-21 VARNING kl 2 Mycket höga flöden.pdf (1,0 MB, pdf)

 2014-08-21 VARNING kl 3 Extremt höga flöden klockan 15.pdf (182 kB, pdf)

 2014-08-21 VARNING kl 2 Mycket höga flöden klockan 16.pdf (146 kB, pdf)

 2014-08-22 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (144 kB, pdf)

 2014-08-23 VARNING kl 2 Mkt Höga flöden.pdf (1,0 MB, pdf)

 2014-08-24 VARNING kl 2 Mkt Höga flöden.pdf (145 kB, pdf)

 2014-08-25 VARNING KL1 Höga flöden.pdf (972 kB, pdf)

 2014-08-26 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (814 kB, pdf)

 2014-08-31 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (794 kB, pdf)

 2014-09-01 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (469 kB, pdf)