Hydrologiska varningar och information 2011-2012

Det hydrologiska året 2011/2012 inleddes lugnt på flera håll i landet, med flöden kring det normala, med några undantag. Men längre in på året gick SMHI ut med flera olika flödesvarningar. Den högsta och allvarligaste vädervarningen, klass 3, varning för extremt höga flöden, gick man ut med på flera platser i landet under året.

Det hydrologiska året 2011/2012 inleddes lugnt på det flesta håll i landet, där flöden i de flesta vattendragen var nära de normala för oktober månad. Flödena i norra Norrland och norra Götaland var dock över de normala. SMHI varnade för höga flöden i Skellefteälven och i små vattendrag i de östra delarna av Norrbottens län.

November var i allmänhet ganska milt och det föll inte så mycket nederbörd även om det var några nederbördsområden som passerade i söder.

Vattendragen i södra Götaland och på Gotland hade flöden under de normala, norra Norrland hade vattenflödena över de normala medan övriga delar av landet hade för årstiden normala flöden. I de flesta vattendrag var flödena stabila utan några större fluktuationer.

December blev en flödesrik månad. På kvällen den 8 december drog ett nederbördsområde in över västkusten och i Götaland föll den 8 och 9 december sammanlagt mer än 40 mm regn i ett stort område på västsidan av Sydsvenska höglandet. Vakthavande hydrolog gick ut med en klass 1 varning för höga flöden i små vattendrag på västkusten. Det var fortsatt höga flöden i små, medelstora och stora vattendrag i de västra delarna av Götaland under flera dagar. Den 12 december gick man ut med en klass 2 varning för mycket höga flöden i mellersta och nedre delen av Ätran som sedan uppgraderades till en klass 3 varning för extremt höga flöden. Värst drabbat var Svenljunga kommun.

I södra Sverige var inledningen av januari mild och nederbördsrik, vilket ledde till att vårfloden startade i framför allt de södra delarna. Marken var mättad på vatten efter regnen i december. Detta gjorde att vattenflödena steg i framförallt de södra och västra delarna av Götaland. Flödena var höga i många små och medelstora vattendrag, men även i de stora vattendragen Lyckebyån, Ätran, Viskan och Upperudsälven, utfärdade vakthavande hydrolog varningar för höga och mycket höga flöden.

I början av februari var vattenflödena i södra Sverige ungefär normala. Kring den 20 februari kom varmare luft in över landet och snön började smälta. I samband med detta föll också regn i södra Sverige och flödena i många vattendrag ökade snabbt.

I de flesta områdena nådde flödena inte upp i någon varningsnivå, förutom på Gotland där flödet hade en återkomsttid på 10-20 år och var högre än de flöden som uppmättes i mars och november 2010. I Gotlands största å, Gothemsån, uppmättes 25 februari de högsta flödena sedan SMHI startade mätningarna i Hörsne 1984. Vakthavande hydrolog gick den 24 februari ut med en klass 1 varning för höga flöden.

I Norrland var det inte lika händelserikt såhär i början på året. Flödena var normala eller något över de normala.
Mars och april månad var inte så händelserika på flödesfronten. Det föll lite regn och smälte en del snö vilket gjorde att flödena ökade något men var inte i närheten av någon varningsnivå.
I början av maj var vårfloden i full gång i Ångermanland och södra Västerbotten. Flödena där blev ungefär som en normal vårflod.

Snösmältningen flyttades sedan successivt längre upp i landet. Den 14 maj gick vakthavande hydrolog ut med en klass 1 varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag i Norrbottens läns kustland, bland annat Sangisälvens högre delar. Detta var bara början på höga, mycket höga och extremt höga flöden som väntas i de nordöstra delarna av Norrland. Den 19 maj gick vakthavande hydrolog ut med en klass 3 varning för extremt höga flöden i Sangisälven.

I juli månad kom det stora regnmängder i bl.a. Småland, Dalarna och Norrbotten som ledde till höga flöden. Inom Emåns avrinningsområde utfärdades en klass 3 varning för extremt höga flöden i Brusaån och Silverån den 8 och 9 juli samt en klass 2 varning för mycket höga flöden i Pauliström. De höga flödena har medfört översvämningar i trakterna av Mariannelund, Hultsfred och sjön Hulingen. Även klass 1 varning för höga flöden utfärdades för stora delar av Emåns avrinningsområde.

Klass 1 varning utfärdades också för små vattendrag i södra Lapplandsfjällen och södra delarna av norra Lapplandsfjällen, små och medelstora vattendrag i Dalarna samt för små och medelstora vattendrag i delar av Torneälvens, Kalixälvens och Luleälvens avrinningsområden.

Under augusti månad har det varit ganska lugnt på flödesfronten runt om i landet. I södra Småland, Blekinge och Skåne har juli och augusti varit ganska nederbördsfattiga. Det har också märkts i vattendragen där flödena under augusti varit lägre än de normala. I övriga Sverige var vattenflödena nära de normala eller något över de normala för årstiden.

I Söderköpingsåns avrinningsområde, i de östra delarna av Götaland, gick vakthavande hydrolog gick ut med en klass 1 varning för höga flöden. Lokala regn har ställt till med en del översvämningsproblem på olika ställen i landet. Främst i Halland, Dalarna och Ångermanland, i samband med regn under 25-27 augusti. Utanför Malung och i Örnsköldsvikstrakten förstördes många vägar av vattenflödena.

I början av september var vattenföringen normal för årstiden i stora delar av landet. Ett undantag var sydöstra Götaland som hade lägre vattenföring än normalt. Andra halvan av månaden blev regnrik, framförallt i västra Götaland och norra Norrland. Regnen ledde till att flödena i vattendragen steg. Flödesökningen var snabb i många små och medelstora vattendrag i västra Götaland samt i Ätran och Viskan, där vakthavande hydrolog gick ut med en klass 1 varning för höga flöden.
 

Utgivna varningar

Nedan visas de varningar och den information som hydrologiska varningstjänsten gav ut under det hydrologiska året 2011-2012 (från oktober 2011 till och med september 2012).

I årsskiftet 2009-2010 genomfördes en begreppsförändring. Från januari 2010 innebär en utskickad "Hydrologisk information" en förvarning inför ett allvarligare flöde. Övrig information, som inför vårflod, torka och hydrologiska månadssammanfattningar, ges ut som hydrologiska lägesbeskrivningar.

Observera att de varningar som finns nedan är tidigare varningar och inte längre aktuella. För att se aktuella hydrologiska varningar, följ länken till höger.

2012-09-28 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-08-08 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-07-17 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-07-15 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-07-13 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-07-12 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-07-11 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-07-10 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-07-09 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2012-07-08 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2012-07-08 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-07-02 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-06-11 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-06-09 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-06-07 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-05-27 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-05-25 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-05-24 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-05-22 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-05-21 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-05-20 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2012-05-19 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2012-05-18 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-05-17 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-05-16 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-05-15 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-05-14 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-02-24 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-01-08 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-01-07 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-01-06 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-01-05 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2012-01-04 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2011-12-17 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2011-12-16 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2011-12-14 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2011-12-13 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2011-12-12 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2011-12-11 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-12-10 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-12-09 VARNING kl 1 Högt Flöde

2011-10-06 VARNING kl 1 Högt Flöde