Hydrologiska varningar och information 2010-2011

Vintern 2010 - 2011 inleddes med mycket mer snö än normalt i stora delar av Norrbotten. Mot mitten av januari låg mycket mer snö än normalt i södra Sverige. Snösmältningen gick dock lugnt till på de flesta håll.

Det hydrologiska året 2010-2011 inleddes med en torr oktober med medföljande låg eller normal vattenföring på de flesta håll i landet. Längst i norr och i stora delar av Götaland föll dock något mer nederbörd än normalt. Lokalt i sydvästra Götaland var detta den sjätte månaden i följd med nederbördsöverskott.

Novemberregn blötte på marken i stora delar av Götaland. Då avdunstningen är mycket lägre på hösten och vattenupptaget från växter kraftigt begränsad, bidrog det till stigande vattenföring. På de flesta håll i Götaland steg vattenföringen till normal eller över det normala. I sydöstra Götaland inklusive Öland och Gotland varnades för höga eller mycket höga flöden under månadsskiftet november/december.

I nordligaste Sverige lade sig ett snötäcke under senare delen av oktober. Snötäcket avancerade söderut och mot slutet av november täcktes hela Sverige av snö. Enligt mätningarna var det den snörikaste julen sedan man började mäta 1904.

En kortare mildperiod med regn i mitten av januari bidrog till höga flöden i södra Skåne. Flödena kulminerade då snötäcket smält undan samt då kallare, torrare luft kom in över landet. Kortare perioder av blidväder smälte successivt av snötäcket över Götaland. I en del vattendrag steg flödet till normala vårflodsnivåer. Inga varningar för höga flöden gavs ut för Götaland under perioden februari och mars.

Mot början av april var i stort sett hela Götaland fritt från snö. April månad dominerades sedan av snösmältning som successivt skedde allt längre norrut i landet. Snösmältningen ledde till ökande flöden och i norra Götaland, hela Svealand, samt södra och nordöstra Norrland steg flödena och kulminerade på omkring normala vårflodsnivåer.

I början av juni pågick fortfarande snösmältning i landets norra fjälltrakter. Snösmältning i kombination med regn ledde till höga flöden i många vattendrag i de södra Lapplandsfjällen. Återkomsttiderna på flödena var upp till 20 år.

Under juli gavs inga hydrologiska varningar ut. Däremot föll det under åskskurar rikligt med regn och lokalt inträffade kortvariga översvämningar. Detta inträffade i början av månaden i Skåne och mot slutet av månaden ibland annat Varberg, Mönsterås, Gotland, Norrköping, Sundsvall, Motala, Kristinehamn.

Tidigare varningar

Nedan visas de varningar och information som hydrologiska varningstjänsten hittills har gett ut under det hydrologiska året 2010-2011 (från oktober 2010 till och med september 2011).

I årsskiftet 2009-2010 genomfördes en begreppsförändring. Från januari 2010 innebär en utskickad "Hydrologisk information" en förvarning inför ett allvarligare flöde. Övrig information, som inför vårflod, torka och hydrologiska månadssammanfattningar, ges ut som hydrologiska lägesbeskrivningar.

Observera att de varningar som finns nedan är tidigare varningar och inte längre aktuella. För att se aktuella hydrologiska varningar, följ länken till höger.

2011-09-30 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-09-23 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-09-22 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-09-21 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-09-16 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2011-09-14 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2011-09-13 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-09-07 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-08-19 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-06-07 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-06-06 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-04-19 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-04-11 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-04-08 VARNING kl 1 Högt flöde

2011-01-18 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2011-01-17 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2011-01-14 VARNING kl 1 Högt föde

2010-12-02 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-11-30 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-11-29 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-11-27 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-11-26 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-11-25 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-11-24 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-11-23 VARNING kl 1 Högt Flöde

2010-11-22 VARNING kl 1 Högt Flöde