Hydrologiska varningar och information 2010

Från årsskiftet fram till februari var Sverige snötäckt med lugna flöden i vattendragen.

Under januari och februari växte ett ovanligt tjockt snötäcke över södra Sverige. På många håll var det mot mitten av februari dubbelt så mycket vatten i snön jämfört med normalt. Över de mest nordliga delarna av Sverige och över norra Sveriges inland kom däremot betydligt mindre snö än ett genomsnittligt år. Inga varningar eller hydrologisk information har getts ut än.