Hydrologiska varningar och information 2009-2010

Under det hydrologiska året 2009-2010 visades tydligt hur stor påverkan rådande väder har på vårfloden. Södra Sverige med mycket mer snö än normalt fick en förhållandevis lugn snösmältning medan norra Sverige hade en hastig och kraftig vårflod trots att snötäcket var mindre än normalt på många håll.

November visade sig från sin värsta sida på många håll i landet. Vissa områden fick rejält med nederbörd vilket ledde till höga flöden främst i Dalsland, Värmland och Bohuslän. SMHI gav ut varningar för höga flöden i Upperudsälven och Byälven.

Mot mitten av december blev det äntligen kallare och flödena avstannade. Kylan höll i sig och många fick uppleva en efterlängtad vit jul.

Under januari och februari växte ett ovanligt tjockt snötäcke över södra Sverige och södra norrlands inland. På många håll var det mot mitten av februari dubbelt så mycket snö jämfört med normalt för månaden. Över de mest nordliga delarna av Sverige och över norra Sveriges inland kom däremot mindre snö än ett genomsnittligt år.

Snösmältningen påbörjades framåt mitten av mars men i södra Sverige blev den inte så stor som den kunde ha blivit. Detta berodde på den gynnsamma väderutvecklingen med bland annat lite nederbörd.

I norra Sverige däremot kom vårfloden igång snabbt på grund av högsommarvärme och på sina håll rikligt med nederbörd. Detta skapade stora problem på sina håll med översvämmade vägar, ras och skred. Extremt höga flöden uppmättes 20-23 maj i Rörströmsälven ett biflöde till Ångermanälven och 19-21 maj i delar av Hårkan ett biflöde till Indalsälven.

Juni, juli och augusti blev nederbördsrika månader. Förutom en period i juli då det var torrt i stora delar av Götaland, föll mer regn än normalt över de flesta delarna i landet. I augusti varnades för höga flöden i ett område i Värmland. 

På sina håll förekom även kraftiga åskskurar som bidrog till lokala översvämningar.

Tidigare varningar

Nedan visas de varningar och information som hydrologiska varningstjänsten hittills har gett ut under det hydrologiska året 2009 - 2010 (från oktober 2009 till och med september 2010).

I årsskiftet genomfördes en begreppsförändring. Från januari 2010 innebär en utskickad "Hydrologisk information" en förvarning inför ett allvarligare flöde. Övrig information, som inför vårflod, torka och hydrologiska månadssammanfattningar, ges ut som hydrologiska lägesbeskrivningar.

Observera att de varningar som finns nedan är tidigare varningar och inte längre aktuella. För att se aktuella hydrologiska varningar, följ länken till höger.

2010-08-29 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-06-21 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-05-29 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-05-28 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-05-27 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-05-26 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-05-25 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-05-24 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-05-23 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-05-22 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2010-05-21 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2010-05-20 VARNING kl 3 Extremt högt flöde

2010-05-19 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-05-18 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-05-17 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-05-16 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-05-15 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-05-13 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-04-19 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-04-14 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-04-12 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-04-09 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-04-08 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-04-06 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-04-04 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-04-02 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-04-01 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-03-31 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-03-30 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-03-29 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2010-03-28 VARNING kl 1 Högt flöde

2010-03-26 VARNING kl 1 Högt Flöde

2010-03-25 Varning klass 1 Högt flöde

2010-03-24 Varning klass 1 Högt flöde

Månadsmeddelande december 2009

2009-12-09 Varning klass 1 Högt flöde

2009-12-08 Varning klass 1 Högt flöde

2009-12-07 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-06 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-04 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-03 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-01 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-11-30 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-11-28 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-11-27 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-11-27 Månadsmeddelande november

2009-11-26 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-11-24 Varning klass 1 Högt flöde

2009-11-23 Varning klass 1 Högt flöde

2009-10-23 Månadsmeddelande oktober