Hydrologiska varningar och information 2009

2009 var ett relativt odramatiskt år vad gäller vårfloder och översvämningar. Det gavs totalt ut 24 varningar. De flesta var av allvarlighetsgraden klass 1, den minst allvarliga varningen. Nio varningar av graden klass 2 gavs ut. Alla dessa gavs ut vid flödet i Upperudsälven.

Året inleddes med en relativt torr och mild januari. Några veckor in i 2009 kom dock kylan och landet täcktes med snö. I delar av februari var hela landet snötäckt. Snötäcket var av betydelse främst i västra Svealand och i Norrland.

Vårfloden skedde utan dramatik på de flesta platser runtom i landet. Ett snabbt väderomslag i april ledde till en snabb snösmältning i västra Svealand. I södra Norrland inträffade vårfloden under maj. Temperaturen var relativt hög på dagtid men sjönk nattetid vilket resulterade i ett flertal flödestoppar i vattendragen men utan att några högre flöden nåddes. Ett liknande mönster var det för vårfloden för norra Norrland som nådde sin kulmen i början av juni. Under vårfloden utfärdades 4 klass 1 varningar, den minst allvarliga varningen.

Efter en torr vår följde en sommar med regnrekord på ett antal platser i landet. Jämtlands län, Dalarnas län, Västmanlands län och Uppsala län drabbades av rejäla åskskurar under juni och juli vilket lokalt ledde till stora problem. Framför allt Dalarnas och Västmanlands län drabbades. I samband med händelserna skickade SMHI ut 7 klass 1 varningar och tillhandahöll lokalt anpassade prognoser samt medverkade i telefonkonferenser.

September och oktober blev relativt torra månader och vattennivåerna sjönk undan.

November visade sig från sin värsta sida på många håll i landet. Vissa områden fick rejält med nederbörd vilket ledde till höga flöden. SMHI har hittills gett ut varningar för Upperudsälven och Byälven.

Mot mitten av december blev det äntligen kallare och flödena avstannade. Kylan höll i sig och många fick uppleva en efterlängtad vit jul.

2009-04-06 Hydrologisk information

2009-04-24 Varning klass 1 Högt flöde

2009-04-27 Varning klass 1 Högt flöde

2009-04-29 Varning klass 1 Högt flöde

2009-05-05 Varning klass 1 Högt flöde

2009-06-10 Hydrologisk information

2009-06-14 Varning klass 1 Högt flöde

2009-06-29 Hydrologisk Information

2009-07-08 Hydrologisk information

2009-07-10 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-14 Hydrologisk Information

2009-07-17 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-19 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-22 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-24 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-25 Varning klass 1 Högt flöde

2009-11-23 Varning klass 1 Högt flöde

2009-11-24 Varning klass 1 Högt flöde

2009-11-26 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-11-27 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-11-28 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-11-30 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-01 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-03 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-04 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-06 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-07 Varning klass 2 Mycket högt flöde

2009-12-08 Varning klass 1 Högt flöde

2009-12-09 Varning klass 1 Högt flöde