Hydrologiska varningar och information 2008-2009

Det hydrologiska året 2008-2009 var ett relativt odramatiskt år, både vad gäller vårfloder och översvämningar. Det gavs totalt ut 14 varningar av allvarlighetsgraden klass 1, den minst allvarliga varningen.

Det hydrologiska året 2008-2009 inleddes med en nederbördsrik månad. Det sattes regnrekord i Höglekardalen i Jämtland och flödena i vattendragen i västra Götaland uppmättes till den lägsta varningsnivån. Under december föll mycket nederbörd i östra Sverige vilket ledde till rikligt med snö för nordöstra Sverige.

Januari blev relativt torr och mild. Några veckor in på året kom dock kylan och landet täcktes med snö. I delar av februari var hela landet snötäckt. Snötäcket var av betydelse främst i västra Svealand och i Norrland.

Vårfloden skedde utan dramatik på de flesta platser runtom i landet. Ett snabbt väderomslag i april ledde till en snabb snösmältning i västra Svealand. I södra Norrland inträffade vårfloden under maj. Temperaturen var relativt hög på dagtid men sjönk nattetid vilket resulterade i ett flertal flödestoppar i vattendragen men utan att några högre flöden nåddes. Ett liknande mönster var det för vårfloden för norra Norrland som nådde sin kulmen i början av juni. Under vårfloden utfärdades 4 klass 1 varningar, den minst allvarliga varningen.

Efter en torr vår följde en sommar med regnrekord på ett antal platser i landet. Jämtlands län, Dalarnas län, Västmanlands län och Uppsala län drabbades av rejäla åskskurar under juni och juli vilket lokalt ledde till stora problem. Framför allt Dalarnas och Västmanlands län drabbades. I samband med händelserna skickade SMHI ut 7 klass 1 varningar och tillhandahöll lokalt anpassade prognoser samt medverkade i telefonkonferenser.

September och oktober blev relativt torra månader och vattennivåerna sjönk undan.

Sammanfattningsvis skickades det ut relativt få varningar från den hydrologiska prognos- och varningstjänsten under 2009.

Arkiverade varningar och hydrologisk information

2009-07-25 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-24 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-22 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-19 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-17 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-14 Hydrologisk Information

2009-07-10 Varning klass 1 Högt flöde

2009-07-08 Hydrologisk information

2009-06-29 Hydrologisk Information

2009-06-14 Varning klass 1 Högt flöde

2009-06-10 Hydrologisk information

2009-05-05 Varning klass 1 Högt flöde

2009-04-29 Varning klass 1 Högt flöde

2009-04-27 Varning klass 1 Högt flöde

2009-04-24 Varning klass 1 Högt flöde

2009-04-06 Hydrologisk information

2008-11-28 Hydrologisk information

2008-11-14 Hydrologisk information

2008-10-27 Hydrologisk information

2008-10-25 Varning klass 1 Högt flöde

2008-10-03 Hydrologisk information