Definitioner för hydrologiska varningar

SMHI ger ut hydrologiska varningar för höga flöden eller höga vattenstånd i sjöar. För höga vattenstånd i sjöar varnar SMHI framförallt i de sex största sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och Siljan. De hydrologiska varningarna är indelade i olika klasser beroende på hur allvarliga de är.

Hydrologisk varning klass 1

Högt flöde eller vattenstånd - mer än 50 % risk för vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem.

Hydrologisk varning klass 2

Mycket högt flöde eller vattenstånd - mer än 50 % risk för vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför översvämningsproblem på utsatta ställen.

Hydrologisk varning klass 3

Extremt högt flöde eller vattenstånd - mer än 50 % risk för vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga översvämningsproblem.