Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Sverige är i genomsnitt täckt av 46 cm snö

Vi har mycket snö i Sverige för närvarande. Framför allt de som bor i norra Sverige kan knappast ha undgått att märka detta. Påfallande är hur utbrett det djupa snötäcket ligger över stora delar av landet. Om vi tar ett medelvärde av snödjupet över samtliga rapporterande stationer i landet så får vi 46 cm för måndagen den 5 februari.

Chans till nationellt isdygn på tisdag?

Efter en vinter som så här långt varit mild har kalluften kopplat greppet nu i inledningen av februari. Hela landet har nu minusgrader. Imorgon tisdag är det inte omöjligt att vi får ett så kallat nationellt isdygn vilket definieras som så att maximitemperaturen håller sig på högst 0,0° i hela Sverige.

Ovanligt mycket snö i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland

Längs med södra Norrlandskusten har det fallit en hel del snö de senaste dygnen. Det omfattande snöfallet har medfört att det är här vi just nu finner landets största snödjup. Under fredagens morgon, tillika Kyndelsmässodagen, rapporterade Gåltjärn i Ångermanland hela 175 cm. Stationen upprättades 1978 men mätte snödjupet endast sporadiskt under åren 1978-2005. Den 1 mars 1988 uppmättes 150 cm följt av 160 cm den 15 mars. Med tanke på att det föll hela 36 mm nederbörd i smält form där den 3-6 mars 1988 kan det maximala snödjupet då ha varit ännu högre.

Stora januarisnödjup i Norrland samt i Dalarna

Årets vinter har så här långt varit mild och nederbördsrik. Dock har den inte varit såpass mild att nederbörden fallit som regn i norr. Därmed har snödjupet kunnat växa till sig och i delar av Norrland samt Dalarna till för årstiden stora snödjup. Det hittills största rapporterade snödjupet i januari är 155 cm den 24 från Kittelfjäll i sydvästra Lappland. För Kittelfjälls del är detta det största snödjup som observerats i januari sedan stationen upprättades 1979. På andra plats kommer Jokkmokk med 140 cm. Där får man gå tillbaka till 1936 för att finna ett större snödjup i januari. Snödjupsmätningarna i Jokkmokk inleddes 1904.

Nytt danskt värmerekord för januari

Det har varit milt i Sverige med en högsta temperatur på 10,3° här i Norrköping under onsdagskvällen den 24 januari.

Stormar med flera namn

Som kanske bekant drabbades förra veckan flera europeiska länder av ett kraftigt stormlågtryck som bildades över Brittiska öarna och sedan rörde sig österut över norra delen av kontinenten. Skadorna blev stora och ett antal dödsfall inträffade. Orkanbyar rapporterades från bl.a. Frankrike, Nederländerna och Tyskland. På flera platser i Frankrike rörde det sig om de kraftigaste vindbyarna sedan stormen ”Kyrill” för precis 11 år sedan.

Götalands köldrekord fyller 100 år i helgen

I helgen är det exakt 100 år sedan som Götalands köldrekord uppmättes. Den 13 och 14 januari 1918 rapporterades en minimitemperatur på -38,5° i Lommaryd i Småland. Temperaturer under -35° har i Götaland endast förekommit vid ytterligare ett tillfälle i januari, nämligen under den extremt stränga krigsvintern 1942.

Föhneffekter i Jämtlandsfjällen

Skandinavien täcks av ett högtryck och på västsidan av detta har det varit föhneffekter i Jämtlandsfjällen och i Norge.

Cora - Årets första namngivna oväder

Ett lågtryck som låg över Island på trettondagen den 6 januari fördjupades snabbt under sin rörelse mot mellersta Skandinavien. Detta gav upphov till 2018 års första namngivna oväder Cora. Namnet gavs av den norska vädertjänsten eftersom Norge var först att drabbas av ovädret.

Mycket sen vinter i Gävle och Stockholm

Efter en mild decembermånad väntas nu för årstiden mer normala temperaturer även över södra Sverige med minusgrader dagtid långt ner över Götaland under den närmaste veckan. Därmed kommer den meteorologiska vintern.