Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Vacker omegablockering över Sverige

Vi har ett strömningsmönster över Sverige som brukar kallas omegablockering, eftersom det liknar den grekiska bokstaven omega. Sådana blockeringar kan bli långvariga, speciellt under våren. Men den här gången ser vädermönstret ut att ändras påtagligt under veckan.

Påsken 2020 - Både snöfall och risk för skogsbrand

Påsken 2020 bjöd på ganska varierat väder med ymnigt snöfall i ena änden av landet och risk för skogsbrand i den andra änden. Däremellan lokala stormbyar. Påskvädret var anmärkningsvärt även ute i vida världen med exempelvis värmerekord på Kuba.

Den långa vintern 1970

För 50 år sedan hade vi en ovanligt lång och kall vinter, följt av en vår som för det mesta höll värmen på avstånd. Lokalt förekom havsis nästan fram till midsommar. Jag ska berätta lite mer om vintern och våren 1970.

Kraftfull kategori 4-orkan in över Vanuatu

Orkanen Harold drog kring midnatt svensk tid måndagen den 6 april in över öriket Vanuatu med full kraft. Då klassades den som en kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Strax före klockan 11 svensk tid på måndagen uppgraderade JTWC Harolds styrka. Fortfarande som en kategori 4-orkan men nu precis på gränsen till Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. 

Lägsta aprillufttrycket sedan 1980

Torsdagens intensiva lågtryck bjöd på storm, storm- och orkanbyar, snö, hagel, regn och åska. Kort sagt det mesta. 

Lokalt rekordsent säsongsminimum i söder

Natten till tisdagen den 31 mars blev ordentligt kall på många håll i södra Sverige. För några stationer uppmättes även säsongens lägsta temperatur. Här avses "säsong" tiden från augusti till juli påföljande år. Att säsongsminimumet inträffar så sent som den 31 mars är extremt sent. För två stationer har jag funnit att årets säsongsminimum är rekordsent.  

Mycket sent säsongsminimum i Stockholm

Hur sent kan säsongsminimumet för en vintersäsong inträffa? Här avses "vintersäsong" tiden från augusti till juli påföljande år. Av lätt insedda skäl infaller de lägsta temperaturerna vanligen under december till februari. Här har jag ställt samman de senaste och tidigaste datumen då säsongsminimumet inträffat i Stockholm. Den undersökta perioden sträcker sig från 1859 och framåt. Temperaturmätningar inleddes redan 1756 vid Observatoriekullen i Stockholm men det var först anno 1859 som mätningar med maximi- och minimitermometer inleddes.

Ovanligt hög minimitemperatur i Stockholm i februari

Februari blev som bekant en mycket mild historia. I Stockholm den fjärde mildaste februarimånaden efter 1990, 1989 och 2008. Så här i efterhand har det visat sig att minimitemperaturen i Stockholm under februari var ovanligt hög. Den lägsta uppmätta temperaturen under månaden var blygsamma -2,9°.

Den förbisedda kalenderreformen

Under den milda vintern kom det in en del gamla klipp om milda vintrar långt tillbaka i tiden. I synnerhet en notis från 1722 om gröna träd i februari blev viral. Men man måste i de här fallen ta hänsyn till den stora kalenderreform som genomfördes år 1753.

Skottdagen gav rekord och förstörde rekord

Skottdagen den 29 februari visade sig i år bli utslagsgivande ifråga om olika rekord för några stationer. Om hur skottår hanteras inom statistiken finns KB-artikeln "Skottår". Här går jag igenom de stationer som jag så här långt funnit direkt påverkades av skottdagen.