Förflyttning av vatten - en av de största tjänsterna

I stora delar av Sverige har det regnet betydligt mindre än normalt för perioden maj och hittills i juni. Växtligheten har i det högtrycksbetonade vädret skjutit i höjden, blomningen har ibland redan gått över. Det knastrar i gräsmattor och skog på utsatta ställen. Följande tjänster är några av alla som finns på SMHI och som ger bra information om nederbörd, markvatten och vattensituation.

Bilden nedan ger en snabb överblick (ska uppdatera med dagsaktuella kartor när det är läge):

  • Till vänster: Nederbörden i procent av den normala under maj 2023. Normalperiod 1991-2020.
  • I mitten: Nederbörden i procent av den normala hittills under juni 2023. Normalperiod 1991-2020. 
  • Till höger: Kartan visar om det finns mer eller mindre vatten tillgängligt för växtligheten att ta upp än vad det brukar göra vid en viss dag på året jämfört med normalperioden 1991-2020.  Rött indikerar mindre eller mycket mindre växttillgängligt vatten än normalt och blått visar mer.
Sverigekartor
Nederbördsavvikelse för hela maj och juni fram till xx (till vänster och mitten) samt avvikelsen för växtillgängligt markvatten (till höger). Förstora Bild

Länkar till kartorna ovan och lite till:

Grå himmel över skog

Jag tittar upp mot himlen och längtar efter regn. Jag ser marken som längtar efter regn. Jag hör hur bladen börjar rassla. Är de redan torra? Längtar de också efter regn? 

Mycket tar vi för givet idag. Regn är en sådan sak. Vi lever i Sverige som ändå ligger i en region som med säkerhet kommer ge oss regn, någon gång. Det finns mycket vatten i sjöar och vattendrag jämfört med många andra regioner även om flödena på de flesta håll i landet minskat markant senaste månaden. 

Situationen får mig att inse vilken enorm tjänst vi har i förflyttning av vatten via regn. Den får mig också att minnas en gammal rapport från torrperioden 1914 där Axel Wallén, Hydrografiska byråns förste föreståndare för ett resonemang om att ”avbota” vattenbrist genom att leda över vatten mellan avrinningsområden. Det sker idag i stor skala i länder idag. 

I ett varmare klimat blir generellt torra områden torrare. Sverige räknas inte som ett av dessa. Och det är jag tacksam för.

//Katarina