Ett potentiellt stormlågtryck på väg mot Sverige

Fredag kväll och natt mot lördag ser det ut att kunna bli riktigt blåsigt i delar av södra Sverige då ett intensivt lågtryck, som fått namnet Knud, drar in från Nordsjön. I skrivande stund finns i stort sett bara ett embryo till lågtryck väster om Storbritannien, men det närmsta dygnet väntas en mycket snabb utveckling och när lågtrycket drar in mot oss sent fredag kväll och natt mot lördag ser det alltså ut att kunna medföra riktigt besvärligt väder. Låt oss ta en närmare titt på den förväntade utvecklingen, vilka områden som väntas få de kraftigaste vindarna och vilka osäkerheter som finns.

Aktuell vindprognos – risk för stormbyar in över främst nordvästra Götaland

På fredag kväll när ett intensivt lågtryck drar upp längs norska sydkusten kommer vinden att öka rejält in mot svenska västkusten. Senare under kvällen och natten till lördag ska vinden, enligt prognoserna, kulminera och det är främst då som det kan bli stormbyar in över Halland och stora delar av Västra Götalands län, se figur 1. Under morgonen och förmiddagen idag, 20 september, utfärdades en klass 2 varning för storm på Skagerack och klass 2 varningar för stormbyar in över Halland och delar av Västra Götalands län. Följ det aktuella varningsläget, som uppdateras kontinuerligt, via denna länk.

I bilden syns ett område med kraftiga vindbyar som sträcker sig från Skagerack och Kattegatt in mot Halland och Västra Götalands län.
Figur 1. Visar en prognos gällande tryckfält (svarta konturlinjer), byvind (fyllda konturer) och medelvind (flaggor) för fredag 21 september klockan 23 lokal tid Förstora Bild

I prognoserna finns också en indikation på att det sent på fredag eftermiddag och fredag kväll kan passera ett stråk med kraftiga vindbyar åt nordost även över inre och östra Götaland samt östra Svealand. Det är något svårbedömt hur kraftiga dessa vindbyar kan bli, men i nuläget finns klass 1 varningar utfärdade för dessa områden. För att bättre förstå de osäkerheter som finns i prognoserna behöver vi först ta en liten närmare titt på hur den förväntade lågtrycksutvecklingen ser ut.

Snabb fördjupning på Nordsjön

Det lågtryck som kan komma att ge storm och stormbyar in över Sverige under fredag kväll finns nu på torsdagsförmiddagen, 20 september, strax väster om Storbritannien, se figur 2.

I figuren syns en satellitbild med en inritad frontzon som sträcker sig från ett lågtryck på Norska havet via Östersjön, södra Sverige  och England ner till ett litet lågtryck strax sydväst om Irland.
Figur 2. En satellitbild med överlagrat tryckfält och frontanalys gällande torsdag 20 september klockan 11 lokal tid. Förstora Bild

Lågtrycket har bildats som en liten våg på en markant frontzon mellan mycket varm luft som sträcker sig upp mot Centraleuropa och betydligt svalare eller kyligare luft längre norrut. Kopplat till den markanta fronten finns också en jetström med en mycket gynnsam miljö för en snabb lågtrycksutveckling, detta visas i figur 3. Från sent i eftermiddag i dag (20 september) till i morgon kväll då lågtrycket når Sydnorge väntas trycket i lågtryckscentrum sjunka från knappt 1000 hPa till omkring 970 hPa, alltså närmare 30 hPa på ett dygn, det är sannerligen en mycket snabb fördjupning! När lågtrycket senare drar in mot svenskt område börjar det långsamt att fyllas ut, men kommer enligt prognosen fortfarande att vara mycket intensivt.

Figuren visar en bildserie över en lågtrycksutveckling uppdelat på fyra tidpunkter. I den första bilden har lågtrycket nyligen bildats väster om England och i den sista har det börjat fyllas ut över Mellansverige.
Figur 3. I bilderna visas dagens prognos från ECMWF när det gäller marktrycket reducerat till havsytans nivå samt jetströmmen på 300 hPa. Den första bilden gäller för torsdag klockan 17, den andra bilden fredag klockan 08, den tredje bilden fredag klockan 14 och den fjärde bilden lördag klockan 02 lokal tid. Förstora Bild

Som kuriosa för den mer intresserade läsaren kan det också noteras hur lågtrycket börjar sin utveckling på den varma sidan av ingången till ett jetströmsstråk för att senare korsa jetströmmen och fortsätta fördjupas snabbt på den kalla sidan av en ”utgång” till ett annat jetströmsstråk, framför en kraftig krökning på jetströmmen. Hela den här utvecklingen är mycket typisk för snabba lågtrycksutvecklingar då ovan nämnda jetströmsområden är förknippade med en kraftobalans som leder till underskott av luft just i de områden där lågtrycket befinner sig och fördjupas.

Osäkerheter i utvecklingen

När det gäller lågtryckets bana så får osäkerheten bedömas som relativt liten. Det betyder att osäkerheten också bedöms som relativt liten när det gäller placeringen av det kraftiga vindbandet, i direkt anslutning till lågtrycket, som väntas in mot nordvästra Götaland under fredagskvällen och natten mot lördag, se figur 1. Däremot är det något mer svårbedömt exakt hur snabbt lågtrycksfördjupningen kommer att ske på Nordsjön och det kan i sin tur bland annat påverka i vilken fas lågtrycket är när det drar in över Sverige, hur intensivt det blir och hur kraftiga vindbyarna blir. Sannolikheten för stormbyar är dock stor i de områden där klass 2 varningar finns utfärdade.

En betydligt större osäkerhet finns kring de mycket hårda vindbyar som kan passera inre och östra Götaland samt östra Svealand sent fredag eftermiddag och kväll. I figur 4 visas det prognostiserade tryckfältet i kombination med temperaturen på 850 hPa (ca 1500 m) och prognostiserad nederbörd för fredag klockan 17 lokal tid. I figuren syns hur tätt isobarerna ligger i stråket med de kraftigaste vindarna över Skagerack, Jylland och in mot västkusten. Däremot är det betydligt glesare mellan isobarerna längre österut över Götaland och Svealand, men trots det indikerar prognoserna alltså att det kan bli mycket hårda vindbyar även där, enligt varningarna till och med upp till 24 m/s. Förklaringen till detta är att det ostliga stråket med kraftiga vindbyar är kopplat till en kallfrontspassage som ser ut att kunna föra med sig en hel del konvektion med kraftiga åskskurar, se nederbördsfält och temperaturfält i figur 3. Samtidigt finns det lite högre upp i atmosfären ett stråk med kraftig vind just i detta område och i samband med åskskurarnas fallvindar kan en del av det här blandas ner till marknivå och medföra kraftiga byvindar. Utifrån prognosmaterialet är det tydligt att det finns en potential för kraftiga vindbyar även i samband med kallfrontspassagen, men det är för närvarande svårbedömt hur pass kraftiga och utbredda de här vindbyarna kommer att bli.

Slutligen kan det också noteras att lågtrycket i morgon tillfälligt trycker upp den varma luften som i dag finns över Centraleuropa över södra Sverige. Innan kallfronten passerar kan det då möjligen bli upp till 25 grader vid Götalands ostkust, något som är ovanligt så här sent på året.

I bilden syns ett djupt lågtryck vid Norska sydkusten. I bilden syns också en kallfront med regn som sträcker sig från östra Svealand och ner över Östersjön.
Figur 4. Visar prognostiserad entimmarsnederbörd, marktryck reducerat till havsytans nivå, medelvind på 10m samt temperatur på 850 hPa (ca 1500m) för fredag klockan 20 lokal tid. Förstora Bild