https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/konsekvensbaserade-vadervarningar/sa-ska-det-nya-varningssystemet-fungera-1.149068 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/blir-framtidens-somrar-som-forra-sommaren-1.149039 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-i-almedalen-torka-och-vattenbrist-nu-och-i-framtida-klimat-orsaker-effekter-och-mojliga-atgarder-1.149027 https://www.smhi.se/sandlada/jobba-pa-smhi-3-0/likabehandling-hbtq-1.148995 https://www.smhi.se/sandlada/jobba-pa-smhi-3-0/visste-du-detta-om-smhi-1.148970 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/innovativt-samarbete-skapar-nya-beslutsunderlag-for-skogsmaskin-forare-1.148958 https://www.smhi.se/sandlada/jobba-pa-smhi-3-0/innovativa-tillsammans-1.148947 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forandrade-forutsattningar-for-vaxtlighet-i-fjallkedjor-1.148938 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/denica-bozhinova-1.148928 https://www.smhi.se/data/miljo/atmosfarskemi/metodik-1.148883 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/smhi-i-almedalen-2019-1.148864 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/markus-gustafsson-1.148869 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varldsmiljodag-med-fokus-pa-luftfororeningar-1.148712 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-tjanster-for-skogsindustrin-visas-pa-skogselmia-1.148659 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/expertgrupp-ger-helhetssyn-for-kommunens-klimatanpassning-1.148628 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/expertgrupp-ger-helhetssyn-for-kommunens-klimatanpassning-fordjupning-1.148613 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/smhi-med-pa-varldskonferens-om-klimatanpassning-1.148448 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/rapportera-2018-ars-resultat-fran-modellberakning-och-objektiv-skattning-1.148437 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-organiserar-klimatkonferens-i-peking-hosten-2019-1.148418 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skraddarsydda-brandrisktjanster-for-skogsnaringen-1.148409 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-referenssystem-for-vattenstand-i-havet-1.148346 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-i-samarbete-med-zimbabwe-for-att-tar-fram-vader-och-klimattjanster-1.148266 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/andringar-av-grid-for-pmp-change-in-grid-for-pmp-1.148240 https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningsdefinitioner/nytt-referenssystem-for-vattenstandsvarningar-i-havet-1.148148 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/samverkan-i-fokus-nar-inforandeprojekt-konsekvensbaserade-vadervarningar-startade-1.148075 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-har-fatt-i-uppdrag-av-met-eireann-att-halla-en-kurs-i-meteorologi-1.148019 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-om-skyfall-pa-konferens-om-vatten-i-stader-1.147992 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-moderniseras-det-hydrologiska-grundnatet-1.147951 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaderaret-2018-nu-i-presentationsformat-1.147892 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/konsekvensbaserade-vadervarningar/dokumentation-och-informationsmaterial-1.147860 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/konsekvensbaserade-vadervarningar/battre-beslutsunderlag-hjalper-samhallet-att-rusta-sig-i-tid-1.147837 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/konsekvensbaserade-vadervarningar/vanliga-fragor-och-svar-1.147832 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lindrig-isvinter-avslutad-1.147799 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-utreder-lampliga-platser-for-ravattenintag-i-glan-1.147771 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/prognoser-for-ravattentillgangen-for-nodra-och-andra-dricksvattenproducenter-1.147717 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-har-uppdaterat-riktlinjer-for-vaxthusgaser-1.147634 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/system-for-uppfoljning-och-utvardering-av-klimatanpassning-1.147630 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-soker-experter-1.147619 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/fuxing-wang-1.147502 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/tim-kruschke-1.147500 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskare-om-hur-den-globala-klimatmodellen-ec-earth-utvecklats-1.147497 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-generation-klimatberakningar-ger-mer-kunskap-om-ett-forandrat-klimat-1.147480 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/uppdaterad-tjanst-risk-for-vattenbrist-1.147475 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenfloden-2018-1.147425 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/okad-utbredning-av-syrefria-bottnar-i-ostersjon-1.147409 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-svensk-molnradar-ger-battre-forstaelse-for-molnstrukturer-1.147402 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-metod-shipair-visar-utslappsstatistik-fran-sjofart-1.147353 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenstandet-i-de-stora-sjoarna-2018-1.147348 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-ska-vaxthusgaser-matas-och-redovisas-1.147330 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/ostersjons-in-och-utfloden-2018-1.147273 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utokat-projekt-for-smhi-i-bosnien-1.147221 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-med-och-granska-ipcc-s-rapport-om-klimatforandringen-1.147128 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/anmalan-nu-oppen-for-nasta-grundkurs-i-klimatanpassning-1.147089 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/konsekvensbaserade-varningar-ska-ge-battre-forutsattningar-for-att-rusta-sig-i-tid-1.147036 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/tredje-prognosen-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.147015 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varflod-i-norr-och-sjunkande-vattenfloden-i-sodra-sverige-1.146926 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-vagrekord-registrerat-vid-vaderoarna-1.146887 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-andra-prognos-over-varflod-och-islossningen-i-tornealven-1.146843 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/modifiering-angelholm-start-9-september-1.146815 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/intensiva-klimatkurser-pa-smhi-med-nojda-arrangorer-och-deltagare-1.146739 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/saldata-publicerade-1.146698 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2019-en-blot-borjan-och-slut-men-rekordsolig-mitt-1.146667 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.146657 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/sam-fredriksson-1.146639 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/konferens-lyfter-ekonomiska-risker-i-ett-forandrat-klimat-1.146591 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/registrera-dig-och-skicka-in-bidrag-till-nasta-internationella-konferens-om-regionalt-klimat-1.146460 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2019-rekordvarmt-i-japan-1.146431 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2019-rekordhogt-vattenstand-i-bottenviken-1.146430 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2019-varflod-i-fjallen-och-laga-vattenfloden-i-sodra-sverige-1.146429 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2019-aprilvader-i-maj-1.146428 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hack-for-sweden-vanns-av-team-daresey-1.146418 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vattenstand-i-rh-2000-i-beta-version-1.146414 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/enkat-for-nya-sharkweb-1.146402 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/karttjansten-uppdaterad-1.146326 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/uppdaterad-datapolicy-1.146297 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/meteorologisk-metodkonferens-2019-1.146295 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-oppna-data-kan-bli-innovativa-losningar-pa-hack-for-sweden-1.146249 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-pa-varldens-storsta-massa-for-digitala-applikationer-1.146184 https://www.smhi.se/vadret/april-april-1.146181 https://www.smhi.se/2.2233/simair-basar-2018-klart-att-anvanda-sommarens-skogsbrander-ar-inkluderade-1.146156 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/temperaturen-i-sverige-stiger-mer-an-for-jorden-som-helhet-1.146120 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/laget-infor-varfloden-1.146078 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordmanga-vill-lara-sig-om-klimatanpassning-1.146064 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/pagaende-utvecklingsarbete-1.145665 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/biodiv-support-1.145908 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/efterfragade-sjodjupskartor-ar-nu-tillgangliga-1.145890 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-beslutsunderlag-for-solenergi-genom-smhis-forskning-1.145868 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stort-intresse-for-smhi-vid-klimatforum-1.145753 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/leonard-santos-1.145667 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-pa-nytt-uppdrag-i-etiopien-1.145546 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tydligare-information-om-varningar-fran-smhi-1.145505 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/valbehovlig-nederbord-fyller-pa-i-sjoar-och-vattendrag-1.145494 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/beviljade-medel-for-klimatanpassning-2019-1.145478 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/bilaterala-samarbeten/bilaterala-samarbeten-i-colombia-1.145431 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2019-annu-en-kraftfull-tropisk-orkan-drabbade-mocambique-1.145377 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2019-ovanligt-lagt-vattenstand-1.145376 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2019-tidig-start-pa-varfloden-i-norr-och-laga-vattenfloden-i-sodra-sverige-1.145375 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2019-varmt-torrt-och-soligt-1.145374 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/revansch-for-isvintern-1.145290 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/uppgradering-av-vaderradar-kiruna-1.145154 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaderradar-i-atvidaberg-moderniserad-intrimning-pagar-1.145150 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/pa-gang-2019-ars-metodrapport-for-inventering-av-nationella-utslapp-av-vaxthusgaser-1.145143 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/rapportera-matdata-for-2018-1.145114 https://www.smhi.se/data/sa-anvander-du-tjansterna-for-oppna-data-1.145103 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/risk-for-grasbrander-i-sodra-sverige-1.145006 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-s-specialrapport-om-1-5-graders-global-uppvarmning-nu-finns-sammanfattning-pa-svenska-1.144889 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forbattrat-verktyg-visar-markens-barighet-1.144751 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-bidrar-smhi-till-genomforandet-av-ostersjostrategin-1.144638 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/grundkurs-i-klimatanpassning-den-27-28-mars-2019-1.144575 https://www.smhi.se/en/sandlada-engelska/capacity-building/education-2-1.144529 https://www.smhi.se/en/sandlada-engelska/capacity-building/water-services-2-1.144528 https://www.smhi.se/en/sandlada-engelska/capacity-building/climate-services-2-1.144527 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forfattarmote-om-klimatforandringar-och-marken-1.144485 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/grundkurs-om-klimatanpassning-27-28-mars-2019-1.144483 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-bekraftar-att-de-fyra-senaste-aren-ar-de-fyra-varmaste-som-uppmatts-1.144393 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/konstnarliga-uttryckssatt-hjalper-barn-forsta-miljo-och-klimat-1.144373 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-tillgang-pa-fisk-med-fiskodling-pa-land-1.144365 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2019-kraftfull-tropisk-orkan-drabbade-mocambique-1.144306 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2019-hoga-vagor-pa-vastkusten-1.144305 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/mars-2019-stigande-vattenfloden-och-vattennivaer-i-sodra-sverige-1.144304 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2019-nederbordsrekord-i-sydvast-1.144303 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/stort-intresse-for-klimatanpassning-ny-kursomgang-1.144301 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-och-norska-vaderinstitutet-saminvesterar-i-ny-superdator-1.144188 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/okat-behov-av-smhis-beslutsunderlag-nar-klimatet-forandras-1.144118 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-forfattare-1.144081 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2002-skyfall-pa-orust-1.144079 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2014-skyfall-pa-manga-platser-bland-annat-malmo-1.144074 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2015-skyfall-hallsberg-1.144070 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/augusti-2017-skyfall-soderhamn-och-karlskoga-1.144061 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/smhi-lyser-ut-pengar-for-klimatanpassning-2019-1.144000 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/byte-till-enhetligt-referenssystem-gor-det-enklare-att-forebygga-oversvamning-och-grundstotning-1.143990 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/klimatanpassning-1.143987 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/medverkan-i-genomforandet-av-eu-s-strategi-for-ostersjoregionen-och-dess-handlingsplan-1.143985 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/praktik-nyanlanda-arbetssokande-1.143986 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/praktik-personer-med-funktionsnedsattning-1.143983 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/moderna-beredskapsjobb-i-staten-1.143979 https://www.smhi.se/2.2233/tips-verktyg-for-andel-tung-trafik-i-simair-1.143964 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/1999-hog-vattenniva-i-vattern-1.143957 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2012-sommaroversvamningar-i-silveran-1.143949 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2013-varflod-norra-norrland-1.143945 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2013-varflod-uppland-1.143936 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2014-varflod-klaralven-1.143926 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2014-hostfloden-i-bohuslan-1.143923 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/ostersjons-in-och-utfloden-2017-1.143899 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2016-varflod-norra-svealand-1.143890 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/effekter-anpassning-och-sarbarhet-for-klimatforandringar-1.143876 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/langsam-start-pa-isvintern-men-nu-tar-den-fart-1.143826 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/is-pa-sjoar-vintern-2017-2018-1.143823 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/snosituationen-vintern-2017-2018-1.143802 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/long-term-sunshine-duration-stockholm-1.143801 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2019-mild-med-mycket-milt-avslut-1.143798 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-deltar-i-nytt-projekt-for-att-artbestamma-vaxtplankton-i-haven-runt-sverige-1.143734 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-utvecklar-system-for-luftkvalitet-i-bosnien-1.143683 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/tredje-aret-med-samverkan-mellan-forskare-och-gymnasieelever-1.143629 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kallt-och-stank-fran-vatten-da-finns-risk-for-nedisning-1.143586 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/kunskap-om-gron-infrastruktur-i-nordiska-stader-i-ny-rapport-1.143575 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-syntesrapport-1.143522 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-3-effekter-anpassning-och-sarbarhet-1.143520 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-2-att-begransa-klimatforandringarna-1.143517 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-2-att-begransa-klimatforandringarna-1.143512 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenfloden-2017-1.143500 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/2018-det-fjarde-varmaste-aret-som-uppmatts-enligt-copernicus-klimattjanst-1.143476 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2019-stora-temperaturanomalier-i-kanada-och-alaska-1.143464 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2019-havsisen-krympte-i-slutet-av-manaden-1.143463 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2019-hoga-floden-i-vastra-gotaland-1.143461 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2019-mild-och-blasig-1.143459 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/klimat/varmekartlaggning-i-stader-1.143434 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-1-den-vetenskapliga-grunden-1.143406 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/soluppgang-och-refraktion-1.143392 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/alfrida-och-jan-januari-2019-1.143353 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2019-rekordhettan-i-australien-fortsatte-1.143233 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2019-stormig-inledning-av-aret-1.143232 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2019-mer-sno-kring-vanern-hjalmaren-och-malaren-1.143231 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2019-tva-stormar-och-kalla-natter-1.143230 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/sjotathet-var-finns-det-mest-sjo-i-sverige-1.143190 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/konstnarliga-uttryckssatt-hjalper-barn-forsta-miljo-och-klimat-1.143143 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/vaderradar-i-karlskrona-moderniserad-intrimning-pagar-1.143139 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/battre-tillgang-till-fisk-med-fiskodling-pa-land-1.143122 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kulturspannmal-sakrar-produktionen-i-framtida-andrat-klimat-1.143118 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-pa-uppdrag-i-etiopien-1.143033 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatperspektiv-in-i-svensk-havsplanering-1.143023 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/ny-halokomponent-upptackt-1.142961 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/michael-sahlin-1.142941 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/battre-tillgang-till-fisk-med-fiskodling-pa-land-fordjupning-1.142887 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/uppgradering-av-vaderradar-atvidaberg-vilebo-1.142874 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varfloden-2018-1.142868 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/all-inrapporterad-data-for-2017-finns-nu-tillganglig-i-portalen-1.142866 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dela-dina-vaderobservationer-med-hela-varlden-1.142790 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2018-varmt-soligt-och-torrt-ar-1.142756 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-tar-fram-framtidens-jordbruksteknologi-i-vinnovasatsning-1.142678 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-utnamnt-till-nationellt-oceanografiskt-datacenter-1.142689 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-metodrapport-om-inventering-av-vaxthusgaser-1.142676 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-specialrapport-om-klimatforandringar-och-marken-1.142669 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-specialrapport-om-klimatforandringar-haven-och-kryosfaren-1.142660 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskning-skyfallen-kan-bli-annu-varre-i-ett-forandrat-klimat-1.142644 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-metodrapport-om-inventering-av-vaxthusgaser-1.142607 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-metodrapport-om-inventering-av-vaxthusgaser-1.142605 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatanpassning-att-rusta-for-klimatforandringar-1.142583 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utveckling-av-en-forbattrad-miljoovervakning-i-ostersjon-1.142550 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2018-rekordvarmt-i-australien-1.142541 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/december-2018-blasigt-bade-i-borjan-och-i-slutet-1.142538 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/december-2018-modest-snotacke-men-en-vit-jul-1.142535 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2018-mild-julmanad-men-i-norr-vaxte-snotacket-1.142533 https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/registrera-och-anslut-din-vaderstation-1.142531 https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/bli-en-del-av-wow-natverket-1.142501 https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/vad-ar-wow-1.142479 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/kulturspannmal-pa-garden-sigsarve-gotland-1.142400 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/kulturspannmal-pa-jannelunds-gard-mullhyttan-1.142366 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/spannmal-som-battre-klarar-andrat-klimat-fordjupning-1.142358 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/spannmal-som-battre-klarar-andrat-klimat-1.142357 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/konst-triggar-engagemanget-for-klimatet-1.142316 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/konst-skapar-forum-for-samtal-om-klimatforandringar-och-anpassning-1.142301 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/konst-skapar-forum-for-samtal-om-klimatforandringar-och-anpassning-1.142248 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/wmo-klimatforandringen-fortsatter-under-2018-1.142196 https://www.smhi.se/2.2233/simair3-utveckling-av-ett-nytt-och-forbattrat-modellsystem-for-luftkvalitet-1.142184 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kunder-inom-vattenkraftsindustrin-besoker-smhi-1.142105 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/sveriges-kustzon-tar-om-hand-mer-an-halften-av-naringsamnena-fran-land-1.141958 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/fortsatt-okning-av-halter-av-vaxthusgaser-i-atmosfaren-1.141939 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-klimatanpassas-stadsdel-i-malmo-nytt-i-smhis-exempelsamling-1.141930 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/long-term-global-radiation-stockholm-1.141870 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/tavling-som-metod-for-klimatanpassning-1.141667 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/tavling-som-metod-for-klimatanpassning-fordjupning-1.141649 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/sa-klimatanpassades-en-park-i-malmo-1.141642 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/sa-klimatanpassades-en-park-i-malmo-1.141611 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsis-vintern-2017-2018-1.141570 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-med-och-granska-ipcc-s-specialrapporter-1.141555 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/europeisk-tjanst-for-luftkvalitet-i-fokus-pa-kommande-anvandarmote-1.141533 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/om-smhi-se-lab/formular-1.141474 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/laga-vattennivaer-i-de-stora-sjoarna-1.141420 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vag-och-spar/smhis-specialprognoser-underlag-for-sakrare-vintervagar-1.141334 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/issasongen-drar-igang-sa-smatt-1.141237 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/enklare-att-anvanda-smhis-oppna-data-1.141198 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/avancerad-kartlaggning-av-kustvikar-ger-grund-for-atgardsprogram-1.141158 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/marilyn-menezes-lomba-1.141144 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lathunden-2-0-nylansering-av-verktyg-for-klimatanpassning-1.141078 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-specialrapport-om-1-5-graders-uppvarmning-1.140896 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar5-delrapport-3-att-begransa-klimatforandringarna-1.140888 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar5-delrapport-2-effekter-anpassning-och-sarbarhet-1.140883 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar5-syntesrapport-1.140875 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar5-delrapport-1-den-naturvetenskapliga-grunden-1.140861 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kraftsamling-for-klimatanpassning-vid-nordisk-konferens-1.140826 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nordisk-konferens-lyfter-losningar-for-klimatanpassning-1.140715 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/gardsspecifika-prognoser-utvarderas-for-att-undvika-markpackning-1.140690 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/det-vi-gor-nu-ar-viktigt-for-framtidens-klimat-1.140667 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-inblick-i-snabba-skiften-med-uppgraderad-teknik-1.140599 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-data-mojliggor-battre-analyser-av-klimatforandringen-1.140583 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-ozonhal-ett-av-de-storre-1.140571 https://www.smhi.se/vadret/aldre-versioner-av-smhis-vaderappar-upphor-1.140524 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-prognoser-underlag-for-snoproduktion-1.140365 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forsurningen-i-arktiska-havsomraden-far-allvarliga-konsekvenser-1.140278 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/regional-spridning-av-fororeningar-fran-fiberbankar-i-bottenhavet-1.140272 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2018-kallt-i-ostra-nordamerika-men-milt-i-europa-1.140257 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/november-2018-blasigt-slut-gav-hogt-och-lagt-vattenstand-1.140256 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/november-2018-lagt-vattenstand-i-de-stora-sjoarna-1.140255 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/november-2018-mild-torr-och-snofattig-1.140253 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-stor-skillnad-1.140075 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-tar-viktigt-steg-att-kunna-erbjuda-gards-och-akerspecifika-prognoser-1.139932 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skyfallskartering-minskar-oversvamningsrisk-exempel-pa-klimatanpassning-1.139906 https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc/klimatchatt/klimatchatt-1.139894 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-s-specialrapport-om-1-5-graders-global-uppvarmning-1.139875 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2017-2018-ett-ar-med-stora-forandringar-i-vattentillgangen-1.139744 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/svenska-representanter-pa-beslutsmote-om-ipccs-1-5-graders-rapport-1.139734 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/storre-temperaturokning-i-sverige-an-i-varlden-i-genomsnitt-1.139719 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/vaderradar-i-lulea-moderniserad-intrimning-pagar-1.139698 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bakom-kulisserna-pa-smhi-1.139626 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forverkliga-parisavtalet-fran-2015-1.139617 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/ecra-european-climate-research-alliance-1.139612 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-sommar-en-glimt-av-framtiden-1.139568 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/hosten-2018-varm-och-torr-1.139553 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/2.3966/merge-modelling-the-regional-and-global-earth-system-1.139511 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/bolincentret-for-klimatforskning-1.139481 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/g-i-nord-green-infrastructure-and-climate-in-nordic-cities-1.139458 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-bygger-varningssystem-for-oversvamningar-i-vastafrika-1.139380 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/att-planera-for-varme-i-stadsmiljon-i-ett-framtida-klimat-1.139351 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-paverkas-luftmiljon-av-flygets-utslapp-1.139272 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/svar-sommar-med-varmestress-for-mjolkkor-1.139253 https://www.smhi.se/sandlada/systemtester/test-faktaruta-1.139042 https://www.smhi.se/2.2233/lyckad-beta-testning-av-ny-version-av-simair-1.139034 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/sa-paverkar-varmen-vara-mjolkkor-1.138977 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2018-kraftiga-regn-i-medelhavsomradet-1.138944 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/oktober-2018-hoga-vagor-pa-ostersjon-1.138943 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/oktober-2018-mycket-laga-nivaer-i-vanern-vattern-malaren-och-hjalmaren-1.138942 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/oktober-2018-brittsommar-och-varmerekord-1.138941 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/skatta-prognosfel-med-quantile-deep-neural-networks-exjobb-30-hp-1.138849 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/internationell-samverkan-ar-nodvandig-for-att-mota-framtidens-klimat-1.138823 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skorden-sakrades-med-bevattningsdamm-exempel-pa-klimatanpassning-1.138793 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/erik-kjellstrom-tilltrader-som-smhis-professor-i-klimatologi-1.138740 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/webinar-11-september-klimatanpassa-stader-med-gronska-och-gronstruktur-1.138695 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/privata-matstationer-snart-del-av-internationellt-vaderobservationsnat-1.138627 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varden-rustar-for-varme-exempel-pa-klimatanpassning-1.138609 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2018-mycket-varm-manad-i-europa-och-usa-1.138569 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/september-2018-stormen-knud-gav-sjosprang-hoga-vagor-och-hogt-vattenstand-1.138568 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/september-2018-fortsatt-mycket-laga-floden-1.138567 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/september-2018-sommarens-sista-suck-1.138566 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forskningssatelliten-aeolus-ska-mata-vindar-1.138545 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/susanna-hagelin-1.138414 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/allvarliga-konsekvenser-av-det-varma-vadret-maj-juli-1.138365 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sjosprang-pa-vastkusten-1.138339 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/cyanobakterierna-trivs-i-varmen-1.138266 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2018-orkanen-lane-gav-extrema-regnmangder-pa-hawaii-1.138144 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/augusti-2018-sjosprang-och-hoga-ytvattentemperaturer-1.138143 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/augusti-2018-mycket-laga-floden-1.138142 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/augusti-2018-mycket-varm-inledning-1.138141 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2018-extremt-varm-och-solig-1.138134 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/risk-for-vattenbrist-i-manga-vattendrag-1.138039 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/satellitbilder-visar-brander-och-brandrok-1.137994 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/cyanobakterierna-blommar-nu-i-hela-egentliga-ostersjon-1.137932 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmen-orsakar-manga-varningar-1.137908 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-oversvamningsrisk-for-vag-och-jarnvag-1.137894 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-tjanst-for-skogsindustrin-med-prognoser-for-brandrisk-pa-natten-1.137854 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vattenbrist-2018-1.137837 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/eu-projekt-som-vi-koordinerar-1.137638 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/aterstallning-av-vattendrag-minskar-risken-for-oversvamning-1.137603 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/erik-kjellstrom-anstalls-som-professor-inom-klimatologi-1.137566 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/skogsbranden-i-vastmanland-gav-framst-lokal-paverkan-pa-vattentillgang-1.137282 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2018-mycket-varmt-i-bland-annat-europa-och-japan-1.137251 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juli-2018-varmt-ytvatten-och-laga-vattenstand-1.137250 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juli-2018-mycket-laga-floden-1.137249 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2018-langvarig-hetta-och-svara-skogsbrander-1.137248 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/avveckling-av-gamla-versioner-av-pmp-api-i-oppna-data-discontuation-of-old-versions-of-pmp-api-in-open-data-1.137246 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/planerad-implementering-av-grib-edition-2-for-modelldata-fran-arome-i-oppna-data-1.137245 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hogt-anseende-for-smhi-i-ny-matning-1.137163 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/uppgradering-av-vaderradar-lulea-1.137153 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/cyanobakterierna-blommar-i-ostersjon-1.137125 https://www.smhi.se/omsmhi/hantering-av-personuppgifter/exempel-pa-behandling-av-personuppgifter-1.137057 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-med-och-granska-ipcc-s-metodrapport-om-inventering-av-vaxthusgaser-1.137027 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/aktuell-klimatinformation-ger-langsiktigt-hallbar-havsplanering-1.137024 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vad-gor-klimatforandringarna-med-ostersjon-1.136995 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/inbjudan-till-anvandarforum-for-klimatanpassad-havsplanering-1.136945 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/smhi-utlyser-medel-for-klimatanpassning-utlysning-nummer-tre-1.136904 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/gemensamt-arbete-starker-kunskap-om-klimatmodellering-i-sydamerika-1.136885 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/smhi-kylindex-nu-kan-ni-folja-upp-och-normalisera-komfortkyla-for-vadrets-paverkan-med-nya-smhi-kyl-index-1.136878 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/myndigheter-samlas-for-att-diskutera-vattensituationen-och-framtida-arbete-1.136827 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/plojningsfritt-jordbruk-som-klimatanpassning-1.136819 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/varmebolja-i-maj-2018-det-var-ovanligt-varmt-till-och-med-exceptionellt-1.136806 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skogen-klimatanpassas-med-skogsbruksmetoden-lubeckmodellen-1.136668 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/aterstallning-av-vattendrag-i-norrland-okar-motstandskraften-1.136660 https://www.smhi.se/sandlada/kyl-index/nu-kan-ni-folja-upp-och-normalisera-komfortkyla-for-vadrets-paverkan-med-nya-smhi-kyl-index-1.136641 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nordisk-kraftsamling-kring-klimatanpassning-1.136564 https://www.smhi.se/omsmhi/swamid-eduroam-och-websso/eduroam-1.136546 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/planerad-retratt-for-att-klimatanpassa-1.136534 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/ekosystembaserat-skogsbruk-1.136519 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/osaker-tillgang-pa-dricksvatten-i-ett-forandrat-klimat-1.136470 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-nyttor-med-befintlig-infrastruktur-regnmatning-med-mobilnat-1.136405 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/eucp-european-climate-prediction-system-1.136399 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-utvecklar-europeisk-operationell-klimattjanst-for-vattensektorn-1.136336 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/aterstallning-av-vattendrag-1.136337 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/rapportera-2017-ars-resultat-fran-modellberakning-och-objektiv-skattning-1.136327 https://www.smhi.se/2.2233/ny-studie-utvarderar-simair-mot-matningar-1.136314 https://www.smhi.se/2.2233/beta-version-av-simair-fri-fran-java-applet-1.136304 https://www.smhi.se/omsmhi/swamid-eduroam-och-websso/saml2-websso-pa-smhi-1.136262 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skyfallskartering-visar-pa-sarbara-platser-1.136247 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skyfallskartering-visar-pa-sarbara-platser-fordjupning-1.136156 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-bygger-ut-europeiskt-arkiv-av-klimatsimuleringar-1.136145 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/bilateralt-projekt-mellan-sverige-och-brasilien-okar-kunskap-om-varme-i-stader-1.136135 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/svalkande-miljoer-viktiga-nar-varmeboljor-stressar-svenska-stader-1.136119 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/climemarine-effekter-av-klimatforandring-i-marin-planering-1.136093 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ecds-databas-migreras-till-snd-1.136078 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-med-och-granska-ipcc-s-specialrapport-1.136064 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovanligt-snabb-uppvarmning-av-ytvattnet-pa-vastkusten-1.136051 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2018-extremt-varmt-i-norra-sibirien-1.136001 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juni-2018-hoga-vagor-1.136000 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juni-2018-laga-floden-och-torrt-i-marken-1.135999 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2018-svalt-och-regnigt-kring-midsommar-1.135998 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-varflod-gynnar-naturtyper-i-nedre-dalalven-1.135955 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenstandet-i-de-stora-sjoarna-2017-1.135937 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/annu-en-internationell-klimatutbildning-genomford-1.135863 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvagor-2017-1.135851 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmekartlaggning-visade-pa-okad-halsorisk-1.135833 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvattenstand-2017-1.135804 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kartlaggning-av-luftkvalitet-ger-underlag-for-forbattringsarbete-1.135741 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-i-almedalen-hallbara-stader-i-framtida-klimat-1.135646 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-ar-tjansten-risk-for-vattenbrist-igang-1.135632 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snabb-avsmaltning-av-den-sista-havsisen-1.135433 https://www.smhi.se/omsmhi/hantering-av-personuppgifter/hantering-av-personuppgifter-1.135429 https://www.smhi.se/sandlada/cookies-och-personuppgifter-1.135383 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kraftig-varflod-med-manga-varningar-fran-smhi-1.135318 https://www.smhi.se/omsmhi/hantering-av-personuppgifter/personuppgifter-pa-sociala-medier-1.135313 https://www.smhi.se/omsmhi/hantering-av-personuppgifter/dina-rattigheter-1.135311 https://www.smhi.se/omsmhi/hantering-av-personuppgifter/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter-1.135309 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/dialog-skapar-anvandbara-beslutsunderlag-1.135301 https://www.smhi.se/vadret/vader-se-under-omkonstruktion-1.135229 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/plojningsfritt-jordbruk-som-metod-i-ett-framtida-klimat-1.135205 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hogsta-flodena-som-uppmatts-1.135166 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-kunskap-om-vattenuttag-fran-sjoar-och-vattendrag-1.135148 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2018-varen-som-blev-kort-1.135126 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ostersjon-visar-vagen-for-varldshaven-1.135034 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/alleodling-anpassar-jordbruk-till-forandrat-klimat-1.134988 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-med-och-granska-ipccs-specialrapport-1.134949 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2018-extremt-varm-manad-i-europa-och-usa-1.134784 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2018-den-kraftigaste-varfloden-sedan-1995-1.134783 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2018-varmt-ytvatten-och-lagt-vattenstand-1.134782 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2018-sommarvader-med-rekordvarme-1.134781 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/ombyggnation-av-torn-samt-uppgradering-av-vaderradar-karlskrona-1.134765 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-fjarde-prognos-over-islossning-i-tornealven-1.134743 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/visualisering-kan-oppna-for-fler-metoder-att-klimatanpassa-1.134707 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/praktik-nyanlanda-1.134701 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/praktik-personer-med-funktionsnedsattning-1.134696 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/smhi-i-almedalen-2018-1.134586 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/storskalig-hydrologisk-modellering-1.134457 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hydrometeorologiska-extremer-i-framtida-klimat-1.134451 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/visualisering-i-vatten-och-klimattjanster-1.134442 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-tredje-prognos-over-islossning-i-tornealven-1.134131 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/quinoa-odlas-i-ostergotland-1.134085 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-algobservationer-nar-ny-satellit-skjuts-upp-1.134059 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/resultat-fran-objektiva-skattningar-finns-nu-i-portalen-1.134030 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-andra-prognos-over-islossning-i-tornealven-1.133948 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/alleodling-anpassar-jordbruk-till-forandrat-klimat-1.133947 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskare-moter-naringsliv-i-dialog-om-samhallets-klimatutmaningar-1.133849 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/jonas-westman-sulitelma-och-fotogrammetri-1.133806 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vagen-till-krackelbacken-1.133789 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kvinnliga-stormvarnare-1.133776 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/johan-wilhelm-sandstrom-och-hans-efterlamnade-ljusbilder-1.133751 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/esten-sundsvallson-1.133743 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/bergenskolan-1919-kring-ett-fotografi-1.133739 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/intryck-fran-tjanstgoring-vid-franska-vaderlekstjansten-i-paris-sommaren-1949-1.133731 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/mca-personal-1918-1.133726 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/helen-andersson-ny-chef-for-smhis-forskning-1.133684 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-forsta-prognos-over-islossning-i-tornealven-1.133674 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/observatoriekullen-prisad-for-flera-hundra-ars-matningar-1.133659 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/oppna-data-blir-innovativa-losningar-pa-samhallsutmaningar-1.133622 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/framtida-vattenstand-langs-sveriges-kust-1.133483 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vatmark-ger-oversvamningsskydd-och-mervarden-i-getinge-1.133446 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/alleodling-anpassar-jordbruk-till-forandrat-klimat-fordjupning-1.133197 https://www.smhi.se/vadret/tjansten-inte-langre-tillganglig-1.133180 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/plojningsfritt-jordbruk-som-metod-i-ett-framtida-klimat-fordjupning-1.133196 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/kunskapsuppbyggnad-ger-klimatinformation-for-afrika-1.133127 https://www.smhi.se/2.2233/simair-basar-2017-klart-hogre-utslapp-av-kvaveoxider-fran-dieselbilar-1.133113 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatet-i-afrika-vid-1-5-eller-2-graders-global-uppvarmning-1.133088 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/vattenkvalitet-1.133054 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2018-rekordvarmt-i-centrala-europa-1.133036 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2018-laga-vattenstand-1.133034 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2018-mycket-hoga-floden-1.133033 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2018-arets-forsta-varmanad-1.133032 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/oscar-rygard-en-flitig-observator-1.132971 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/spridning-av-prognoser-1.132946 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/personer-med-anknytning-till-smhi-1.132925 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snoovadret-i-skane-13-18-februari-1979-1.132914 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varens-algblomning-i-vasterhavet-nu-over-1.132867 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/beviljade-medel-till-myndigheter-for-klimatanpassning-ytterligare-utlysning-2018-1.132841 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenstandsstationer-1.132796 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/plattform-for-svensk-jordsystemmodellering-1.132709 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/isvintern-2018-en-ovanligt-vanlig-historia-1.132583 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-sammanfattar-2017-extremt-vader-och-hog-paverkan-1.132559 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/losningen-finns-i-naturen-1.132524 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-version-av-smhis-vaderapp-mer-nytta-med-enkelhet-i-fokus-1.132460 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-och-stora-enso-fordjupar-samarbetet-runt-markbarighet-1.132451 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/forskningsfokus-1.132431 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sveriges-vattenfloden-har-kartlagts-lattare-se-effekter-av-fororeningar-och-oversvamningar-1.132415 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-rapporterar-om-vanern-och-gota-alv-i-ett-forandrat-klimat-1.132290 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/grundkurs-i-klimat-och-klimatanpassning-gav-stod-for-fortsatt-arbete-1.132287 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/paulo-medeiros-1.132261 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-allvarlig-syrebrist-i-ostersjon-1.132149 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/trettioars-jubilerande-ipcc-haller-mote-i-paris-1.132125 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vanern-och-gota-alv-1.132081 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-verktyg-hjalper-kommuner-att-klimatanpassa-1.132035 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/fractal-future-resilience-for-african-cities-and-lands-1.132030 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/africultures-1.132012 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/rapportera-2017-ars-matdata-1.132011 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskare-samlar-kunskap-om-klimatextremer-till-nytta-for-klimatanpassning-i-sverige-1.131952 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatforandring-och-samhallets-utveckling-paverkar-naringstillforseln-till-ostersjon-1.131916 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ar-en-stor-varflod-att-vanta-1.131917 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/utbildning/elin-sjokvist-klimatforelasare-1.131882 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/smhi-utlyser-ytterligare-medel-till-myndigheter-for-klimatanpassning-1.131817 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2018-kallt-i-storre-delen-av-europa-1.131754 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2018-laga-vattenstand-1.131752 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/mars-2018-ovanligt-snorik-manad-men-lag-vattenforing-1.131751 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2018-kallt-i-hela-sverige-1.131750 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/is-vulkan-1.131731 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/beviljade-medel-for-klimatanpassning-2018-1.131709 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/rekordtabeller-1.131668 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varfor-ar-det-sa-kallt-just-nu-1.131587 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-soker-experter-till-mote-om-kortlivade-klimatpaverkande-gaser-slcf-1.131479 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-ska-hjalpa-etiopien-att-bygga-upp-klimat-och-hydrologitjanster-1.131445 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hogflodesresa-i-smaland-och-blekinge-1.131390 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hjalp-for-kommuner-att-klimatanpassa-webbsandning-1.131351 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/positiv-trend-i-ny-uppfoljning-av-smhis-prognoser-1.131283 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/plotslig-uppvarmning-av-stratosfaren-1.131233 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/konferens-ska-inspirera-till-klimatanpassning-i-norden-1.131142 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-tung-ar-snon-pa-taket-1.130868 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/minchao-wu-1.130858 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/pasha-karami-1.130837 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/ramon-fuentes-franco-1.130824 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/danijel-belusic-1.130811 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-i-ostergotland-7-december-1977-1.130788 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-i-vastra-gotaland-vid-nyar-1985-86-1.130782 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-i-norra-lapplandsfjallen-12-13-mars-1993-1.130778 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-utmed-mellersta-norrlandskusten-26-27-januari-1994-1.130771 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-i-sydligaste-norrland-svealand-och-norra-gotaland-27-28-april-1995-1.130760 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-i-norra-gotaland-16-17-november-1995-1.130755 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-vid-smalandskusten-1985-01-03-05-1.130653 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-i-gavle-1998-12-06-1.130649 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-2010-01-27-28-1.130627 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-i-mellersta-norrland-2011-12-09-1.130622 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-soder-om-vanern-2012-11-30-12-01-1.130611 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-sodra-norrland-2012-11-30-12-01-1.130610 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-i-sodra-norrland-2013-12-05-06-1.130601 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sodra-norrland-2015-01-10-12-1.130597 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snofallet-sodra-norrland-2018-02-01-03-1.130593 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2018-mycket-snorik-i-norr-1.130588 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2018-bade-milt-och-kallt-1.130582 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2018-lagt-vattenstand-1.130581 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2018-avtagande-floden-och-mycket-sno-1.130580 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2018-tva-snoovader-och-kyla-1.130579 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bottenviken-har-dragit-istacket-over-sig-fran-topp-till-ta-1.130551 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nagra-omfattande-snofall-1.130539 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatutmaningar-kring-sveriges-stora-sjoar-ny-rapport-1.130313 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/urbanhydrologisk-riskbedomning-1.130300 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/urbanhydrologisk-riskbedomning-1.130299 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hjalmaren-i-ett-framtida-klimat-1.130185 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/malaren-i-ett-framtida-klimat-1.130180 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattern-i-ett-framtida-klimat-1.130174 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vanern-och-gota-alv-i-ett-framtida-klimat-1.130155 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-pa-energimassa-i-tyskland-1.130119 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/smhi-hydro-gwh-med-montel-ger-tillrinning-i-gwh-for-sverige-och-norge-1.130123 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvagor-2016-1.130113 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/matdata-for-2016-nu-komplett-1.130083 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snabb-aterhamtning-hoga-vattennivaer-pa-manga-hall-1.130030 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/det-svanger-om-ostersjon-1.129904 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-hogt-kan-havet-stiga-i-dagens-och-framtidens-klimat-1.129782 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kan-vulkanutbrott-paverka-klimatet-1.129746 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-leder-nytt-projekt-om-effektiva-oversvamningsvarningar-i-vastafrika-1.129721 https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer/framtida-medelvattenstand-per-kustkommun-1.129716 https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer/planera-for-stigande-hav-1.129698 https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer/hogsta-beraknade-havsnivaer-1.129691 https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer/forskning-framtida-havsnivaer-1.129681 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/demo-for-utsokning-av-data-pa-sharkweb-1.129674 https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer/om-projektet-havsnivaer-1.129663 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/uppdaterad-arthantering-inom-sharkweb-1.129647 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-bekraftar-att-2017-var-ett-av-de-tre-varmaste-aren-1.129492 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skyfall-i-sverige-nu-och-i-framtiden-ny-kartlaggning-1.129420 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/myndigheter-kan-soka-pengar-for-klimatanpassning-1.129290 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/smhi-lyser-ut-pengar-for-klimatanpassning-1.129282 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/moderna-beredskapsjobb-2018-1.129279 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/anpassning-av-verksamheten-till-ett-forandrat-klimat-2018-1.129276 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/arktiska-radet-2018-1.129273 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/upphandlingar-2018-1.129270 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/fn-s-havskonferens-2017-2018-1.129267 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/forstarkta-forvaltningsanslag-2018-1.129263 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/klimatanpassning-2018-1.129259 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/samverkan-mellan-forskare-och-gymnasieelever-for-okad-kunskap-om-klimatet-1.129228 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vatmark-oversvamningsskydd-och-rekreation-kombineras-i-getinge-1.129168 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmt-2017-i-sverige-men-inget-rekord-1.129119 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tillfalligt-kallare-chans-till-vaxande-havsis-1.129093 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2017-ytterligare-ett-varmt-ar-enligt-sammanstallning-fran-europeiskt-vadercenter-1.129050 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varfor-det-blir-sa-himla-kallt-i-nordamerika-men-milt-har-1.129041 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/uppgradering-av-vaderradar-vilebo-1.129033 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2018-milt-i-europa-och-rekordvarmt-pa-nya-zeeland-1.129023 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2018-hoga-vagor-1.129022 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2018-hoga-floden-och-vattenstand-1.129021 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2018-mycket-snorikt-i-norrland-och-dalarna-1.129020 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/matning-av-nederbord-med-mobilnatet-nytt-projekt-for-battre-beredskap-vid-oversvamningar-1.128901 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hoga-floden-i-vattendrag-i-sodra-sverige-1.128845 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/runinskrift-avslojar-varflod-1879-1.128754 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mojlighet-att-granska-ipcc-s-specialrapport-om-1-5-graders-global-uppvarmning-1.128735 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-bidrar-till-naturvardsverkets-lavinprognoser-1.128699 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/urban-sis-klimatinformation-for-europeiska-stader-1.128674 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/parcur-projektet-undersokning-av-utslapp-av-partiklar-och-sot-och-dess-paverkan-pa-luftkvaliteten-i-curitiba-1.128672 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/greeninurbs-ansats-for-gron-infrastruktur-1.128669 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/iskristall-snostjarna-och-snoflinga-1.128625 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/ecmwf-member-visit-2017-12-04-1.128614 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/data-och-tjanster-luftmiljoforskning-1.128599 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/satsning-pa-quinoaodling-i-ostergotland-1.128581 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/regional-och-hemisfarisk-luftkvalitet-och-dess-miljopaverkan-1.128548 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/satsning-pa-quinoaodling-i-ostergotland-fordjupning-1.128545 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-svag-la-ni-a-vantas-besta-i-borjan-av-2018-1.128515 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sundsvall-rustar-sig-for-oversvamningar-1.128489 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/luftkvalitet-och-klimat-i-stader-1.128481 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/aerosoler-och-stralning-1.128473 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/publikationer-luftmiljoforskning-1.128463 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/prognoser-for-sol-och-moln-ger-nytta-for-solenergiproducenter-1.128334 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2017-meteorologi-1.128329 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2017-varldsvader-1.128321 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/december-2017-oceanografi-1.128320 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/december-2017-hydrologi-1.128319 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2017-meteorologi-1.128318 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/markku-rummukainen-i-klimatpolitiska-radet-1.128296 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vagmatningar-i-sodra-ostersjon-tack-vare-polskt-samarbete-1.128277 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsisen-borjar-lagga-sig-i-norr-1.128244 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/sa-har-ansoker-du-1.128236 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/om-registrering-enligt-personuppgiftslagen-pul-1.128235 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-tar-over-forsvarsmaktens-vaderradaranlaggningar-1.128213 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-soker-experter-till-redaktion-for-en-databas-for-emissionsfaktorer-1.128123 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/malarens-is-minskar-i-framtiden-1.128099 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/utveckling-av-klimattjanster-med-anvandarnytta-1.128087 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-underlag-till-rapportering-av-vaxthusgasutslapp-1.128004 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/afrikanska-beslutsfattare-pa-klimatutbildning-pa-smhi-1.127999 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forslag-for-klimatanpassning-i-offentlig-upphandling-1.127848 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/coclime-effekter-pa-marina-ekosystem-orsakade-av-klimatforandringar-1.127705 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vatmark-oversvamningsskydd-och-rekreation-kombineras-i-getinge-fordjupning-1.127692 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-rekryterar-professorer-till-forskningsavdelningen-1.127668 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-deltar-som-mentorer-for-nyanlanda-akademiker-1.127624 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-oversvamningsrisk-i-sundsvall-1.127576 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/visualisering-av-floden-prototyp-vasterdalalven-1.127549 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-lanserar-gront-vader-tillsammans-med-lrf-media-1.127446 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-forskningsprojekt-med-finansiering-fran-formas-1.127438 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-pa-egu-2018-1.127418 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/hosten-2017-mild-och-nederbordsrik-1.127381 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/klimat/lansstyrelsen-i-vastmanland-visar-kommunerna-vagen-i-klimatfragan-1.127291 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forandring-i-havsmiljon-i-ostersjon-hotar-blastangen-1.127253 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/christiana-photiadou-1.127238 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/emelie-breviere-1.127226 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/riksdagsledamoter-far-okad-kunskap-om-ipcc-1.127182 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forsta-hostfrosten-kommer-allt-senare-1.127170 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nordiskt-issamarbete-i-ostersjon-1.127098 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/prognostisera-nederbord-med-deep-learning-neurala-natverk-exjobb-30-hp-1.127077 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/katharina-klehmet-1.127059 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-2017-troligen-ett-av-tre-hittills-varmaste-aren-med-rekordmycket-extremvader-1.127047 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-oversvamningsrisk-i-sundsvall-fordjupning-1.127029 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2017-varldsvadret-1.127017 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/november-2017-oceanografi-1.127016 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/november-2017-hydrologi-1.127015 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/november-2017-meteorologi-1.127014 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/rapport-hojer-kunskap-om-skadliga-algblomningar-och-avsaltning-av-havsvatten-1.126994 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/nya-kortkoder-1.126971 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/nya-kortkoder-1.126970 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rca4-nemo-1.126882 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vad-gor-klimatforandringarna-med-ostersjon-1.126876 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/historisk-klimatrapport-framtagen-for-arabregionen-1.126830 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/ec-earth-1.126825 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/klimatmodeller-1.126819 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/koldioxidhalten-i-atmosfaren-nar-nya-rekordnivaer-1.126788 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/referensprojekt/referensprojekt-luftkvalitet-modellberakningar-av-lukt-vid-sickla-avloppsreningsverk-1.126772 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/regtrend-1.126742 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/interdec-1.126731 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/trace-1.126720 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/greenice-1.126710 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ett-steg-narmare-en-specialrapport-om-1-5-graders-global-uppvarmning-1.126699 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/e-arcpath-1.126696 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/referensprojekt/referensprojekt-luftkvalitet-cfd-berakningar-avseende-spridning-av-luktande-luft-fran-slottshagens-avloppsreningsverk-i-norrkoping-1.126684 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/referensprojekt/referensprojekt-luftkvalitet-spridningsberakningar-for-fjarrvarmeanlaggning-i-saffle-uppdaterade-forutsattningar-2017-1.126674 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/is-enes2-1.126668 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/helix-1.126661 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/globaqua-1.126653 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/esiwace-1.126649 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/imprex-1.126641 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/the-hydrological-international-report-series-1.126510 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hydrologiska-rapporter-1.126348 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-registrerade-stortregn-i-vastsverige-lagpunktskartering-visar-utsatta-omraden-1.126274 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/partiklar-i-luften-synliga-fran-satellit-1.126220 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-fokus-pa-datadriven-innovation-med-hjalp-av-hack-for-sweden-1.126209 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/nya-falt-for-fys-kem-data-1.126188 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/staende-vagor-i-badkaret-braviken-1.126163 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-tjanst-ger-samlad-bild-av-vattentillgangen-i-sverige-1.126142 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/sharkweb-workshop-2-11-1.126102 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/eu-projekt-visar-vardet-av-oppenhet-inom-forskning-1.126068 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sverige-vard-for-ipcc-s-forfattarmote-om-1-5-graders-global-uppvarmning-1.126043 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-satellit-kommer-ge-viktig-information-om-luftmiljo-1.125874 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/sharkweb-workshop-11-10-1.125828 https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/hur-anvander-jag-tjansten-vattenbalans-1.125826 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatutbildning-startar-i-mocambique-1.125752 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2017-varldsvadret-1.125746 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/oktober-2017-oceanografi-1.125745 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/oktober-2017-hydrologi-1.125744 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/oktober-2017-meteorologi-1.125743 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/uppgradering-av-vaderradar-leksand-1.125732 https://www.smhi.se/sandlada/a-test/smhi-at-amcomet-africa-hydromet-forum-1.125710 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/referensprojekt/referensprojekt-luftkvalitet-tredimensionell-berakning-av-halter-av-kvavedioxid-vid-jarnvagen-goteborg-1.125566 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bidra-till-ipccs-sjatte-utvarderingsrapport-om-klimatforandringar-ar6-1.125499 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-sverige-och-andra-delar-av-varlden-paverkas-av-1-5-graders-global-uppvarmning-1.125471 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hydrologiska-aret-2016-2017-praglat-av-laga-nivaer-i-sjoar-och-grundvatten-1.125427 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-svenskt-lufttrycksrekord-for-september-1.125412 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommarens-algblomning-var-tydligast-i-norra-ostersjon-1.125392 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/ateranalyser-for-klimatet-1.125305 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-klimatberakningar-for-vanern-forandrade-vattennivaer-varmare-vatten-och-mindre-is-1.125290 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-framjar-klimatsmart-jordbruk-i-bugesera-distriktet-rwanda-1.125180 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/sms-och-e-post-vid-risk-for-hogt-havsvattenstand-1.125094 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatet-visas-i-vasterbotten-1.125078 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/montrealprotokollet-firar-30-ar-1.125060 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-klimatberakningar-for-fns-nasta-klimatrapport-1.125045 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/har-det-blast-mer-an-vanligt-i-sverige-1.125026 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-vaderapp-for-ipad-1.124979 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/primavera-1.124878 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/crescendo-1.124872 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt/climateurope-1.124864 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-experter-pa-fns-klimatmote-i-montreal-1.124844 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/globala-klimatscenarier-och-modellutveckling-1.124848 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/2.3769/klimatvariationer-och-prognoser-1.124834 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/2.3769/regional-klimatinformation-1.124825 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2017-varldsvadret-1.124777 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/september-2017-oceanografi-1.124776 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/september-2017-hydrologi-1.124775 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/september-2017-meteorologi-1.124774 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattenbalans-1.124695 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/mycket-under-eller-over-det-normala-1.124370 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/snosituationen-vintern-2016-2017-1.124344 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/web-api-for-varningar-web-api-for-warnings-1.124321 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/is-pa-sjoar-vintern-2015-2016-1.124305 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ett-verktyg-for-gronare-stader-1.124263 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/en-viktig-teknisk-spindel-i-natet-1.124203 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/gronytefaktorn-ett-verktyg-for-gronare-stader-1.124204 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/fortsatt-arbete-med-moderniseringen-av-vaderradaranlaggningar-the-work-with-modernizing-the-radar-facilities-continues-1.124181 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/gronytefaktorn-ett-verktyg-for-gronare-stader-fordjupning-1.124180 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatforandring-ger-nya-tider-for-europeiska-oversvamningar-1.123908 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2017-varldsvadret-1.123859 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/augusti-2017-oceanografi-1.123858 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/augusti-2017-hydrologi-1.123857 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/augusti-2017-meteorologi-1.123856 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bidra-till-fns-klimatpanels-ipcc-specialrapport-om-1-5-graders-global-uppvarmning-1.123736 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-beredskap-infor-varmeboljor-1.123705 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lagring-av-spannmal-kan-minska-sarbarheten-hos-lantbrukare-1.123597 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-blommar-cyanobakterierna-i-ostersjon-1.123545 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsnivaer-och-torka-i-varmare-klimat-belystes-i-almedalen-1.123488 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/matdata-fran-2016-1.123432 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/vaderradar-i-hemse-ase-moderniserad-intrimning-pagar-1.123382 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2017-meteorologi-1.123378 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2017-varldsvadret-1.123372 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juli-2017-oceanografi-1.123371 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juli-2017-hydrologi-1.123370 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2017-meteorologi-1.123369 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/projekt-som-for-att-forbattra-matning-av-vattennivaer-och-floden-1.123318 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/om-klimatscenarier-for-hav-1.123229 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/urd-december-2016-1.123181 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nar-under-aret-ar-sannolikheten-for-nederbord-minst-1.123153 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsis-vintern-2016-2017-1.123152 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/flytande-bostader-som-klimatanpassningsatgard-1.123112 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-var-de-senaste-arens-somrar-1.123115 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/minskad-varflod-effekt-av-klimatforandring-kan-motverkas-av-ekologiskt-anpassad-vattenreglering-1.123034 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/radarbilder-1.123024 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/spridning-och-transport-i-vatten-1.122976 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/okad-beredskap-mot-varmeboljor-i-kristianstad-1.122960 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/uppgradering-av-vaderradar-ornskoldsvik-1.122952 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/okad-beredskap-mot-varmeboljor-i-kristianstad-fordjupning-1.122942 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/battre-vardberedskap-for-varmeboljor-i-skane-1.122916 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/battre-vardberedskap-for-varmeboljor-i-skane-fordjupning-1.122873 https://www.smhi.se/sandlada/festival-turne-och-tavlingsvader-1.122853 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sankt-elmseld-juni-2017-1.122790 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vanliga-fragor-och-svar-om-vattenbrist-1.122762 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/rapportering-av-modelldata-och-objektiv-skattning-1.122759 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/det-har-visas-pa-tjansten-risk-for-vattenbrist-1.122737 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hogsta-uv-indexet-idag-19-6-1.122708 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatstudie-for-vattern-och-hjalmaren-varmare-vatten-och-lagre-nivaer-i-framtiden-1.122580 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatprat-med-smhis-forskare-och-experter-vad-ar-det-som-hander-med-klimatet-1.122512 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/uppdaterad-vadertjanst-visar-hur-saker-prognosen-ar-1.122511 https://www.smhi.se/2.2233/tips-om-simair-och-firefox-1.122478 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenforing-2016-1.122467 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/radarbilder-for-nederbord-var-femte-minut-1.122432 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/klimat/klimatanpassningsplan-1.122408 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/frida-gyllensvard-1.122339 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/abdulghani-hasan-1.122329 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-havet-stiga-i-framtiden-ny-visningstjanst-1.122185 https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/vagledning-kartvisningstjanst-havsnivaer-1.122177 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-i-almedalen-for-att-oka-kunskapen-om-klimat-och-havsmiljo-1.122151 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2017-varldsvadret-1.122063 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juni-2017-oceanografi-1.122062 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juni-2017-hydrologi-1.122061 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2017-meteorologi-1.122060 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-klimatanpassning-kan-starka-samhallet-tema-for-europeisk-konferens-1.122039 https://www.smhi.se/sandlada/systemtester/testartikel-1.122031 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utdragen-issasong-avslutad-1.121934 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/flytande-bostader-i-karlstad-1.120632 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/populara-solklart-i-p4-pa-nationaldagen-1.121861 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tjuvstart-i-sydost-for-sommarens-algblomning-1.121849 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/bevattnngsdamm-i-nar-1.121712 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/bevattningsdamm-nyplings-gard-1.121710 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/bevattningsdamm-stora-tolly-gard-1.121704 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimateffektatlas-for-klimatforandring-i-afrika-blir-verklig-1.121600 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-digital-tjanst-for-berakning-av-markbarighet-1.121596 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/bli-var-nya-klimatobservator-1.121564 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-utbildningspaket-om-klimat-1.121418 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vastafrikanska-kursdeltagare-gastade-norrkoping-1.121412 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/klimatindex-1.121386 https://www.smhi.se/sandlada/forsakringsvader-1.121324 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/pah-voc-och-pop-1.121275 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/ny-data-i-portalen-1.121274 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vattenbrist-hotar-stora-delar-av-landet-myndigheterna-uppmanar-till-starkt-beredskap-1.121196 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/skog/smhi-timbr-1.121178 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fns-klimatpanel-haller-forfattarmote-i-sverige-i-host-1.121078 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-nummer-av-vasterhavet-ute-framtidens-utmaningar-1.120882 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-ar-med-och-uppmarksammar-den-internationella-flytvastdagen-1.120881 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/mot-vara-medarbetare/michael-hansson-1.120837 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/mot-vara-medarbetare/orjan-back-1.120830 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/mot-vara-medarbetare/madeleine-granlund-1.120824 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/mot-vara-medarbetare/torben-konigk-1.120814 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/mot-vara-medarbetare/niloofar-mosavar-rahmani-1.120809 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/mot-vara-medarbetare/lena-andersson-1.120804 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenstand-i-de-stora-sjoarna-2016-1.120799 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vaxtplanktonsituationen-2016-1.120766 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/hallbar-forvaltning-i-fokus-pa-smhis-havsmiljoseminarium-i-almedalen-2017-1.120696 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/ellen-soderstrom-1.120622 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/flytande-bostader-i-karlstad-fordjupning-1.120516 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-tredje-prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.120508 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/losningar-for-stigande-hav-och-vattenbrist-klimathalvdag-i-almedalen-1.120377 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/smhis-prognoser-vardefulla-nar-ny-tunnel-byggs-i-gota-alv-1.120313 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/regionala-klimatscenarier-nyckel-for-lokalt-klimatarbete-1.120281 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/lagring-av-spannmal-sakrar-forsaljningen-1.120273 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/lagring-av-spannmal-sakrar-forsaljningen-fordjupning-1.120242 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/fysiska-karaktariseringsdata-1.120220 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-kunskap-om-klimatpaverkan-i-sjoar-tack-vare-oppna-data-1.120213 https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-tredje-prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.120162 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2017-varldsvadret-1.120083 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2017-meteorologi-1.120079 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2017-oceanografi-1.120078 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2017-hydrologi-1.120077 https://www.smhi.se/2.2233/okad-kvalitet-i-simair-lansering-av-basar-2016-1.119991 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/ytterligare-beviljade-medel-for-klimatanpassning-2017-1.119966 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kunskap-och-inspiration-pa-klimatkurs-1.119876 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/svenska-experter-medverkar-i-arbetet-med-ipccs-nasta-stora-rapport-1.119812 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/han-forenar-programmering-och-vetenskap-1.119827 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/global-uppvarmning-bakom-tredubbling-av-extrema-ovader-i-vastra-sahel-1.119784 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/smhi-handleder-civilingenjorsstudenter-i-hydraulisk-modellering-1.119646 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/forskning-om-oceanografiska-processer-1.119647 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-sno-for-att-vara-25-april-1.119614 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-andra-prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.119611 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/europeisk-jordsystemmodellering-for-klimattjanster-1.119545 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/lantbruk/tjanster-for-lantbrukare-1.119388 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/viktigt-nordeuropeiskt-samarbete-for-saker-flygning-1.119355 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/bilaterala-samarbeten/bilateralt-samarbete-i-chile-1.119357 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/bilaterala-samarbeten/bilateralt-samarbete-i-brasilien-1.119354 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/bilaterala-samarbeten/bilateralt-samarbete-i-sydafrika-1.119350 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/bilaterala-samarbeten/bilateralt-samarbete-i-indien-1.119340 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/bilaterala-samarbeten/bilateralt-samarbete-i-kina-1.119341 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/bilaterala-samarbeten/bilateralt-samarbete-i-ryssland-1.119325 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/switch-ons-virtuella-vattenlaboratorium-visas-pa-egu-1.119314 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/utbildning-inom-klimatanpassning-1.119313 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/klimatanpassa-din-verksamhet-1.119290 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/ny-importmall-och-format-for-dropvideo-data-1.119310 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/ny-importmall-och-format-for-dropvideo-data-1.119307 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-pa-stor-europeisk-geovetenskaplig-konferens-1.119283 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/uppgradering-av-vaderradar-ase-1.119266 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/vaderradar-i-hudiksvall-moderniserad-intrimning-pagar-1.119260 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-praktikplatser-at-nyanlanda-arbetssokande-1.119169 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-praktikplatser-at-personer-med-funktionsnedsattning-1.119168 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-att-bidra-till-moderna-beredskapsjobb-1.119165 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fns-klimatpanel-tar-nasta-steg-1.119150 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-medverkan-i-genomforandet-av-eu-s-strategi-for-ostersjoregionen-1.119145 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-att-bista-infor-fns-havskonferens-den-5-9-juni-2017-1.119143 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-hur-smhis-verksamhet-har-bidragit-till-genomforandet-av-agenda-2030-1.119135 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-till-smhi-att-ge-medel-till-andra-myndigheter-for-klimatanpassning-1.119127 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-klimatanpassning-inom-ramen-for-offentlig-upphandling-1.119125 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-samverkan-med-andra-myndigheter-samt-lansstyrelser-och-kommuner-inom-klimatanpassning-1.119121 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-metod-for-berakning-av-varsta-mojliga-korttidsnederbord-skyfall-1.119117 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-riktlinjer-for-berakning-av-dimensionerande-havsnivaer-1.119113 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-forsta-prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.119112 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-om-klimatanpassning-kunskapscentrum-for-klimatanpassning-1.119107 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-till-smhi-som-projektledare-for-hack-for-sweden-1.119067 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-studie-om-effekter-vid-olika-stor-global-uppvarmning-1.119056 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bidra-till-ipccs-specialrapporter-om-klimatforandringar-1.119006 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/seminarium-mera-mat-i-forandrat-klimat-men-hur-ska-vi-anvanda-vattnet-1.118910 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/seminarium-hur-kan-vi-rusta-oss-for-ett-stigande-hav-1.118903 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/smhi-arrangerar-klimathalvdag-i-almedalen-2017-1.118877 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2017-varldsvadret-1.118834 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2017-oceanografi-1.118833 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2017-hydrologi-1.118832 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2017-varvarme-foljdes-av-blast-och-sno-1.118831 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/maskiner-i-lantbruk-anpassas-for-ett-andrat-klimat-1.118568 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/maskiner-i-lantbruk-anpassas-for-ett-andrat-klimat-1.118567 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/bevattningsdamm-for-jordbruk-fordjupning-gotland-1.118564 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/bevattningsdamm-for-jordbruk-1.118563 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/handlingsplan-for-klimatanpassning-vasteras-stad-fordjupning-1.118559 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/handlingsplan-for-klimatanpassning-vasteras-stad-1.118558 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/camping-pa-oland-bytte-till-havsvattenpooler-fordjupning-1.118547 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/camping-pa-oland-bytte-till-havsvattenpooler-1.118546 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grannsamverkan-kring-grundvatten-pa-gotland-1.118541 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/brackvattenverk-for-dricksvatten-pa-gotland-1.118538 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/fornyelse-av-ledningsnat-for-vatten-och-hojda-taxor-i-kalmar-fordjupning-1.118533 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/fornyelse-av-ledningsnat-for-vatten-och-hojda-taxor-i-kalmar-1.118532 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skyfallsvag-i-karlstad-fordjupning-1.118529 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skyfallsvag-i-karlstad-1.118528 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/dricksvattenpost-i-trollhattan-fordjupning-1.118519 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vattenpost-i-trollhattan-1.118518 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skydd-och-skotsel-av-natur-i-ett-forandrat-klimat-fordjupning-1.118512 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skydd-och-skotsel-av-natur-i-ett-forandrat-klimat-1.118510 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rossby-centre-20-ar-1.118465 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/produktbeskrivningar-1.118442 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/produktbeskrivningar-1.118441 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varfor-ar-det-laga-vattennivaer-1.118265 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/kalibrering-av-kustzonsmodellen-1.118239 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/kalibrering-av-s-hype-1.118238 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/data-for-vattenforekomster-kustzon-1.118237 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/data-for-delavrinningsomraden-sotvatten-1.118236 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/data-for-vattenforekomster-kustzon-1.118233 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenstand-i-de-stora-sjoarna-2015-1.118232 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grona-banvallar-for-sparvagnar-ger-manga-miljovinster-fordjupning-1.118132 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grona-banvallar-for-sparvagnar-ger-manga-miljovinster-1.118131 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/fordrojningsmagasin-for-dagvatten-i-norrkoping-fordjupning-1.118128 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/fordrojningsmagasin-for-dagvatten-i-norrkoping-1.118127 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/slantforstarkning-kostnad-och-nytta-1.118124 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skyddsvall-mot-oversvamning-kostnad-och-nytta-1.118121 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/utjamningsmagasin-kostnad-och-nytta-1.118113 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/rening-for-dricksvatten-kostnad-och-nytta-1.118109 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/sakring-av-farjelage-kostnad-och-nytta-1.118106 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/kostnad-och-nytta-for-klimatanpassning-1.118103 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/internationella-exempelsamlingar-1.118100 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/ett-gemensamt-vattenprojekt-av-tva-kommuner-fordjupning-1.118095 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/ett-gemensamt-vattenprojekt-av-tva-kommuner-1.118094 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/klimatsmart-planering-i-jarfalla-fordjupning-1.118087 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/klimatsmart-planering-i-jarfalla-1.118086 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nystart-for-smhis-stralningsmodell-1.118020 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/samlad-information-om-hav-och-kustvader-i-ny-webbtjanst-1.117928 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/indata-for-markanvandning-i-vattenwebb-1.117924 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/new-ventures/nu-soker-new-ventures-ex-jobbare-1.117892 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-mote-om-nya-specialrapporter-1.117818 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/uppblasbar-dom-satter-fokus-pa-klimat-1.117753 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovanligt-lite-havsis-i-och-kring-arktis-och-antarktis-1.117704 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/statistik-over-ar-med-lag-vattentillgang-1.117634 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-tecknar-overenskommelse-om-klimatanpassning-1.117580 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2017-mild-med-varmerekord-i-soder-1.117575 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-summerar-2016-tydliga-lankar-mellan-extremvader-och-manniskans-paverkan-pa-klimatet-1.117545 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/smhi-lyser-ut-ytterligare-medel-till-myndigheter-for-klimatanpassning-1.117528 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utmanande-vattensituation-efter-langre-torrperiod-1.117396 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-blir-texten-storre-pa-smhi-se-1.117401 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vattendomar-tidsbegransas-for-framtidens-klimat-fordjupning-1.117350 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vattendomar-tidsbegransas-for-framtidens-klimat-1.117349 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/varmestress-i-kostall-lindhs-djur-och-natur-fordjupning-1.117346 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/varmestress-i-kostall-lindhs-djur-och-natur-1.117345 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/klimatvisningar-i-geodomen-1.117342 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/kommunal-samverkan-kring-vattenproblem-fordjupning-1.117334 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/kommunal-samverkan-kring-vattenproblem-1.117333 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/rennaringen-klimatanpassas-vilhelmina-norra-sameby-fordjupning-1.117328 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/rennaringen-klimatanpassas-vilhelmina-norra-sameby-1.117327 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/samarbete-for-markanvandning-vilhelmina-model-forest-1.117320 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/regnrabatter-i-goteborg-fordjupning-1.117301 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/regnrabatter-i-goteborg-1.117300 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/new-ventures/vilka-ar-new-ventures-1.117288 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/trad-i-stadsmiljo-fordjupning-1.117286 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/trad-i-stadsmiljo-1.117285 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/mote-med-eu-parlamentariker-om-hjalp-av-forskning-for-att-na-mal-i-paris-avtalet-1.117159 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/new-ventures/relaterade-tjanster-1.117144 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/uppdaterad-tjanst-om-havsis-pa-smhi-se-1.117067 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grona-tak-fordjupning-1.116956 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grona-tak-1.116955 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grona-obligationer-i-goteborg-1.116952 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grona-obligationer-1.116946 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-hjalper-ikea-med-klimatstatistik-for-hela-varlden-1.116834 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/smhi-tar-fram-klimatstatistik-for-hela-varlden-1.116792 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skadlig-algblomning-i-vasterhavet-riskerar-att-kvava-fisk-1.116781 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skogsprojekt-vann-hack-for-sweden-award-2017-1.116747 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/internationella-vaderdata-och-statistiska-analyser-1.116719 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mhi-och-sjofartsverket-skapar-gemensamt-nat-for-att-mata-havsvattenstand-1.116710 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/internationell-konferens-om-utveckling-av-klimattjanster-som-beslutsstod-1.116592 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordmanga-tavlar-i-hack-for-sweden-1.116557 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimateffektstudie-av-snotillgang-for-vasaloppet-1.116510 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/ny-importmall-och-format-for-dropvideo-data-1.116509 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/nytt-format-och-inleveransmall-for-dropvideo-1.116508 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/nytt-format-for-dropvideo-1.116496 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2017-varldsvadret-1.116491 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2017-oceanografi-1.116490 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/mars-2017-hydrologi-1.116489 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/meteorologisk-metodkonferens-2017-1.116479 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sveriges-forsta-kvinnliga-vaderobservatorer-1.116477 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/effekter-av-ett-forandrat-klimat-for-vasaloppet-ett-exempel-pa-skraddarsydd-klimattjanst-1.116414 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/rapportera-2016-ars-data-1.116362 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-paverkar-ett-forandrat-klimat-malaren-som-dricksvattentakt-1.116345 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-verktyg-ska-underlatta-klimatanpassning-i-kommuner-1.116312 https://www.smhi.se/klimat/utbildning/utbildningsmaterial/lankar-till-organisationer-och-institut-1.116277 https://www.smhi.se/klimat/utbildning/utbildningsmaterial/ordlistor-1.116255 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/vattenresurser-i-ett-framtida-klimat-1.116245 https://www.smhi.se/klimat/utbildning/utbildningsmaterial/utbildningsmaterial-om-klimat-och-klimatanpassning-1.116249 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/historiskt-bildgalleri-1.116183 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/hype-runoff-explorer-1.116182 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/anlagda-vatmarker-1.116181 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/klimatscenarier-1.116180 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/historisk-forteckning-over-sveriges-vattenfall-1.116179 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/snolast-pa-tak-1.116178 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/analysverktyg-for-regleringar-1.116176 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/damm-och-sjoregister-1.116177 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/analysverktyg-for-overgodning-i-kustzon-1.116175 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/analys-och-scenarioverktyg-for-overgodning-i-sotvatten-1.116174 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/utvardera-modellresultat-for-kustzon-1.116173 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/utvardera-modellresultat-for-sotvatten-1.116171 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/grundvatten-1.116168 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/ladda-ner-matningar-1.116167 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/ladda-ner-modelldata-hela-sverige-1.116165 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/ladda-ner-modelldata-per-omrade-1.116164 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/hydrologiskt-nulage-1.116163 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/faq-1.116154 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/ostersjons-in-och-utfloden-2016-1.116090 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-oversvamningsrisk-med-vatmarker-hackenstad-gard-fordjupning-1.116013 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-oversvamningsrisk-med-vatmarker-hackenstad-gard-1.116012 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/klimatanpassning-av-skog-haradsmarken-fordjupning-1.116009 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/klimatanpassning-av-skog-haradsmarken-1.116008 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/klosskoping-oversvammas-pedagogiskt-exempel-1.116004 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/klimatrapport-for-unga-i-norrbotten-1.116001 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/risklab-ett-interaktivt-rum-for-larande-1.115928 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/pedagogiska-exempel-1.115925 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vallar-skyddar-mot-framtida-oversvamning-i-kristianstad-fordjupning-1.115922 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/vallar-skyddar-mot-framtida-oversvamning-i-kristianstad-1.115921 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skydd-av-strander-i-ystad-fordjupning-1.115918 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skydd-av-strander-i-ystad-1.115917 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/avfuktare-hindrar-mogeltillvaxt-i-masterby-kyrka-gotland-fordjupning-1.115914 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/avfuktare-hindrar-mogeltillvaxt-i-masterby-kyrka-gotland-1.115913 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/hogflodesrening-pa-vastra-strandens-reningsverk-halmstad-fordjupning-1.115907 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/hogflodesrening-pa-vastra-strandens-reningsverk-halmstad-1.115906 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/byggnadsminne-skyddat-mot-ras-och-skred-hoglunda-varmland-fordjupning-1.115903 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/byggnadsminne-skyddat-mot-ras-och-skred-hoglunda-varmland-1.115902 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/dagvattenlosningar-i-vaxjo-fordjupning-1.115899 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/dagvattenlosningar-i-vaxjo-1.115897 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/rent-dricksvatten-ostersund-fordjupning-1.115893 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/rent-dricksvatten-ostersund-1.115892 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/oversvamningsskydd-for-jordbruk-akra-gard-sodermanland-fordjupning-1.115876 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/oversvamningsskydd-for-jordbruk-akra-gard-sodermanland-1.115875 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/fjallanlaggning-klimatanpassas-ramundberget-fordjupning-1.115869 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/fjallanlaggning-klimatanpassas-ramundberget-1.115868 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimat-och-utslapp-av-naringsamnen-utmanar-miljon-i-ostersjon-1.115864 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/sakert-dricksvatten-i-karlskrona-fordjupning-1.115855 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/sakert-dricksvatten-i-karlskrona-1.115854 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/atgarder-vid-varmeboljor-i-botkyrka-fordjupning-1.115851 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/atgarder-vid-varmeboljor-i-botkyrka-1.115850 https://www.smhi.se/2.1209/inbjudan-till-kurs-i-simair2-1.115802 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/oppen-dagvattenhantering-i-malmostadsdelen-augustenborg-fordjupning-1.115721 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/oppen-dagvattenhantering-i-malmostadsdelen-augustenborg-1.115720 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-formedlar-pengar-till-svensk-klimatanpassning-1.115654 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/beviljade-medel-for-klimatanpassning-2017-1.115621 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2017-torr-och-variationsrik-var-1.115486 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-vagboj-utanfor-lysekil-ska-gora-arbetslivet-sakrare-1.115345 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skydd-for-oversvamningar-centralsjukhuset-i-karlstad-fordjupning-1.115171 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/skydd-for-oversvamningar-centralsjukhuset-i-karlstad-1.115169 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/prognoser-for-oversvamningsrisk-i-stader-utvecklas-1.115064 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-lantbruksmaskiner-anpassas-for-ett-andrat-klimat-1.115004 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/aldre-prognosdistrikt-i-land-och-sjorapporten-1.115001 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-syrebrist-i-ostersjon-men-infloden-har-gett-effekt-1.114962 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenforing-2015-1.114955 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/snosituationen-vintern-2015-2016-1.114940 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2017-meteorologi-1.114921 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/is-pa-sjoar-vintern-2015-2016-1.114876 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/tillrinning-till-havet-2012-1.114778 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagboj-brofjorden-wr-1.114777 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/wave-buoy-brofjorden-wr-1.114776 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2017-varldsvadret-1.114770 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2017-oceanografi-1.114769 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2017-hydrologi-1.114768 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2017-meteorologi-1.114767 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/grundkurs-i-klimatanpassning-1.114725 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-kartlagger-oversvamningsrisker-i-marks-kommun-1.114688 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-tidig-men-mild-isvinter-1.114656 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/battre-tillgang-till-observationer-av-klimatet-i-arktis-1.114643 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-bidrar-smhi-till-ostersjostrategin-1.114599 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-bidrar-till-europeisk-prognostjanst-for-luftmiljo-1.114578 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-prognostjanst-bidrar-till-okad-flygsakerhet-1.114464 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/molnform-paverkad-av-orografin-1.114434 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bevattningsdammar-minskar-vattenbrist-1.114378 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvattenstand-2016-1.114348 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/viktigt-underlag-for-att-jobba-med-luftkvalitet-i-halmstads-kommun-1.114338 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/globala-temperaturserier-1.114315 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/vara-konsultuppdrag/klimat-1.114255 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/vara-konsultuppdrag/vattenmiljo-1.114235 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/spanskt-varv-ska-bygga-nya-forskningsfartyget-1.114237 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/vara-konsultuppdrag/fastighet-1.114225 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/vara-konsultuppdrag/statistik-och-data-1.114216 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/avstangning-av-modellerna-hirlam-och-hiromb-2017-02-28-discontinuation-of-hirlam-and-hiromb-2017-02-28-1.114194 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/vara-konsultuppdrag/bygg-och-infrastruktur-1.114182 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/tredje-rekordvarma-aret-i-rad-i-varlden-1.114042 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-tjanst-ger-mer-information-om-havsvattenstand-och-vagor-1.114018 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hoga-vagor-i-ostersjon-1.113886 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/gymnasieelever-pratar-klimat-i-nytt-projekt-pa-smhi-1.113786 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/oversvamningskansliga-omraden-kartlaggs-i-marks-kommun-1.113736 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kommuner-och-myndigheter-kan-soka-pengar-for-klimatanpassning-1.113712 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/smhi-lyser-ut-pengar-for-klimatanpassning-1.113682 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2017-varldsvadret-1.113691 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2017-hydrologi-1.113686 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2017-oceanografi-1.113685 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-vattenstandsrekord-pa-ostkusten-1.113653 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rejalt-vaderomslag-med-sno-och-blast-1.113605 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2016-varmt-ar-men-inget-rekord-1.113428 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sammanfattning-av-stormen-urd-1.113390 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-norra-midsjobanken-1.113274 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-norra-midsjobanken-1.113273 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-ovanligt-lite-vatten-i-manga-sjoar-1.113121 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hack-for-sweden-vaxer-med-nya-samarbeten-och-regeringsstod-1.113078 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/bqim-per-prov-i-sharkweb-1.113049 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forbattrad-information-om-sveriges-vatten-1.112916 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-till-smhi-som-projektledare-for-hack-for-sweden-1.112821 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2017-nytt-vindrekord-for-sverige-1.112763 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/om-luftmiljodata/arsvis-statistik-1.112749 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/copernicus-med-blicken-mot-jorden-1.112692 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2016-varldsvadret-1.112681 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/december-2016-oceanografi-1.112680 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/december-2016-hydrologi-1.112679 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2016-meteorologi-1.112678 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/smhi-byter-system-for-generering-av-vaderradarprodukter-2016-12-07-smhi-is-replacing-the-product-generator-for-weather-radar-products-2016-12-07-1.112658 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsvattenpooler-pa-oland-1.112634 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/eumetsat-arrangerar-tavling-for-rymdtokiga-barn-1.112524 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-medel-for-klimatanpassning-1.112460 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-deltar-i-motesplats-for-digitalisering-och-oppna-data-1.112420 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dela-dina-vaderbilder-med-oss-1.112283 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/langsam-atervaxt-av-arktis-havsis-1.112210 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/viktigt-stod-till-hack-for-sweden-1.112162 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bidra-som-forfattare-till-ipccs-kommande-rapporter-1.112154 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bidra-till-ipccs-specialrapport-om-1-5-graders-global-uppvarmning-1.112128 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/systematisk-klimatovervakning-viktigt-for-fortsatt-internationell-samverkan-1.112042 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/vaderprognoser-med-deep-learning-30-hp-1.112011 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/mos-med-deep-neural-networks-30-hp-1.112009 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/enkater-var-med-och-paverka-ipccs-kommande-rapporter-1.111978 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/oppet-seminarium-i-norrkoping-extremt-vader-och-forsakringar-1.111729 https://www.smhi.se/2.1209/nu-blir-det-enklare-for-kommuner-att-kontrollera-luftkvalitet-1.111651 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-klimatet-paverka-kulturarvet-1.111648 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/markagare-samlar-vatten-pa-gotland-1.111631 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/samhallsbyggnad/dam-safety-1.111494 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/modernisering-radar-hudiksvall-modernization-of-radar-facility-hudiksvall-1.111466 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-forutsager-att-aven-2016-kommer-att-bli-rekordvarmt-1.111450 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatet-i-fokus-pa-stort-ostersjomote-1.111372 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatatlas-kan-stodja-anpassning-till-forandrat-klimat-i-afrika-1.111311 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/wmo-sammanfattar-globala-klimatet-2011-2015-hot-and-wild-1.111266 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/avsaltningsverk-som-klimatanpassningsatgard-1.111207 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/samhallsbyggnad/use-hyfo-for-planning-of-water-resource-management-1.111199 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/index-som-beskriver-torka-1.111164 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-tangesundbuoy-1.111137 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-tangesundbuoy-1.111136 https://www.smhi.se/2.2233/simair-anvandardagar-pa-smhi-1.111089 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/torka-1.111075 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/avrinning-1.110938 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forskning-for-framtidens-vaderprognoser-och-varningar-1.110899 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hojd-va-taxa-loste-problem-med-vattenlackage-1.110883 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2016-varldsvadret-1.110870 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/november-2016-oceanografi-1.110869 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/november-2016-hydrologi-1.110868 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/november-2016-meteorologi-1.110867 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/samhallsbyggnad/byggnation-nara-vatten-1.110838 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/planering-av-atgarder-i-samband-med-torka-1.110831 https://www.smhi.se/2.2233/anvandarbeskrivning-av-simair2-1.110822 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/samhallsbyggnad/vattenkraft-och-vattenreglering-1.110790 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skyfallsvag-losning-mot-oversvamningar-1.110529 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/koldioxidhalten-i-atmosfaren-nu-over-400-ppm-1.110472 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fns-klimatpanel-ger-ramar-for-nya-rapporter-1.110436 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/pa-plats-i-rwanda-for-att-utbilda-1.110421 https://www.smhi.se/sandlada/2.3593/smhi-vaderinsikt-battre-affarer-med-insikt-om-vadret-1.110381 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/amerikansk-manet-satter-det-svenska-ekosystemet-pa-prov-1.110360 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/extremt-lagt-vattenstand-langs-sveriges-kust-1.110347 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-vadertjanst-varnar-evenemang-for-extremvader-1.110301 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/anpassning-till-forandrat-klimat-gynnar-skogsbruket-1.110132 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dricksvattenpost-slacker-torst-i-ett-varmare-klimat-1.110074 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2016-varldsvadret-1.110055 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-ska-ta-fram-underlag-om-en-1-5-graders-global-uppvarmning-1.110034 https://www.smhi.se/tema/2.3523/matverksamhet-1.110030 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/problem-vid-nedladdning-av-fys-kem-data-1.110022 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/samarbete-kring-havsis-i-ostersjon-for-battre-service-till-sjofarten-1.109978 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/viktig-forandring-for-graddagskunder-1.109970 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/hosten-2016-inneholl-det-mesta-1.109929 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/oktober-2016-oceanografi-1.109919 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/oktober-2016-hydrologi-1.109915 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/oktober-2016-meteorologi-1.109914 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-bjuder-in-fler-svenska-experter-1.109899 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/helena-martins-1.109869 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-bidrar-till-sakrare-och-effektivare-sjofart-1.109727 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/jelena-bojarova-1.109705 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-kortfilmer-om-klimat-och-klimatanpassning-1.109638 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-svenskt-rekord-for-hogsta-lufttryck-i-oktober-1.109631 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/premiar-for-nytt-virtuellt-vattenlabb-som-stoder-oppen-forskning-1.109597 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-verktyg-vid-utslapp-till-atmosfaren-1.109533 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordlagt-ozonvarde-for-september-i-norrkoping-1.109437 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/magnus-hieronymus-1.109417 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/lars-arneborg-1.109346 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hydrologisk-arssammanfattning-1.109311 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/vaderkoll-vid-evenemang-och-arena-1.109288 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-klimatet-forandras-i-arktis-1.109267 https://www.smhi.se/data/oppna-data/arkiv-planerat-underhall-och-uppdateringar/radar-ostersund-radar-ostersund-1.109257 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/uppgradering-av-vaderradar-hudiksvall-1.109193 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaderradar-i-ostersund-moderniserad-intrimning-pagar-1.109189 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skolelever-i-vasterbotten-fick-lara-om-klimatet-1.109130 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-brandrisk-i-sverige-1.109021 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/laga-grundvattennivaer-och-vattenfloden-sommaren-2016-i-sydostra-sverige-1.108931 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/varna-om-god-vattenkvalite-1.108889 https://www.smhi.se/en/services/professional-services/air-quality/reference-cases/project-1-1.108836 https://www.smhi.se/en/services/professional-services/air-quality/reference-cases/project-2-1.108837 https://www.smhi.se/en/services/professional-services/air-quality/reference-cases/project-3-1.108838 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/referensprojekt/dispersionsrapport-1.108831 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/kontakt/kontakta-oss-1.108827 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/luftstrommar-i-atmosfaren-paverkar-arktis-havsisutbredning-1.108797 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ozonlagret-har-borjat-laka-1.108767 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommarens-algblomning-borjade-tidigt-och-pagar-fortfarande-1.108670 https://www.smhi.se/klimat/kortfilmer-om-klimat-och-klimatanpassning-1.108624 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vadret-sommaren-2016-infografik-1.108609 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ipcc-bjuder-in-fler-svenska-experter-1.108593 https://www.smhi.se/2.2426/sa-ska-parisavtalet-trada-i-kraft-1.108575 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsis-vintern-2015-2016-1.108571 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/losningar-for-klimatanpassning-fokus-for-konferens-1.108551 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/spridningsberakningar-lukt-1.108546 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/framtida-klimat-visades-i-kalmar-lan-1.108496 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2016-varldsvadret-1.108470 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/september-2016-hydrologi-1.108469 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/september-2016-oceanografi-1.108468 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/dialog-mellan-forskare-och-anvandare-bygger-valanvand-klimattjanst-1.108420 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/louise-crochemore-1.108345 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-om-klimatet-och-samhallet-1.108308 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fokus-pa-klimatforskning-under-nordisk-konferens-om-klimatanpassning-1.108275 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/september-2016-meteorologi-1.108273 https://www.smhi.se/2.2233/scenarioar-2030-ej-tillgangligt-1.108207 https://www.smhi.se/2.1209/smhi-ny-datavard-for-luftkvalitetsdata-1.108194 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/molnkrockar-ger-upphov-till-kraftigare-skyfall-1.108110 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vatten-en-nyckelfraga-for-framtiden-1.108072 https://www.smhi.se/tema/2.3523/marina-data-1.107995 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ozonhalet-over-antarktis-ar-pa-gang-1.107963 https://www.smhi.se/tema/2.3523/indikatorer-miljofaktablad-1.107947 https://www.smhi.se/tema/2.3523/satellitinfo-1.107942 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skotselplaner-anpassas-for-framtida-klimat-1.107913 https://www.smhi.se/tema/havsmiljo/kontakta-oss-1.107892 https://www.smhi.se/tema/2.3523/publikationer-inom-havsmiljon-1.107860 https://www.smhi.se/tema/2.3523/publikationer-inom-havsmiljo-1.107858 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/algsituationen-ovanligt-lang-blomningssasong-1.107826 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-och-wmo-vill-oka-internationellt-samarbete-med-utvecklingslander-1.107715 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nordiskt-meteorologmote-i-stockholm-1.107677 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/strang-utveckling-anpassning-och-forbattring-av-smhi-s-operationella-stralningsmodell-strang-1.107673 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/juli-var-1-varmare-jamfort-med-forindustriell-tid-1.107579 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2016-den-hamnade-i-det-statistiska-mittfaltet-1.107576 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/modernisering-radar-ostersund-modernization-of-radar-facility-ostersund-1.107524 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/uppgradering-av-vaderradar-ostersund-1.107519 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/ny-version-av-sharkweb-1.107501 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/traffa-smhi-under-vasterhavsveckan-1.107366 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2016-varldsvadret-1.107339 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/augusti-2016-oceanografi-1.107338 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/augusti-2016-hydrologi-1.107337 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/augusti-2016-meteorologi-1.107336 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stor-konferens-om-klimatanpassning-7-september-1.107282 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/utbyte-av-vaderobservationer-historik-1.107219 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/grasspar-forbattrar-stadsmiljon-1.107190 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juli-2016-mycket-laga-floden-i-ostra-gotaland-1.107166 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/vi-som-jobbar-med-datavardskapet-1.107098 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/nyheter-shair/smhi-ny-datavard-for-luftmiljo-1.107052 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/rapportering-till-datavardskapet/vad-ska-rapporteras-1.107033 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/rapportering-till-datavardskapet/leverans-av-data-1.107034 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/rapportering-till-datavardskapet/allmant-om-rapporteringen-1.107031 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/om-luftmiljodata/metaller-i-mossa-1.107022 https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/om-luftmiljodata/om-halter-i-luft-och-nederbord-1.107020 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dagvattenlosning-under-mark-1.106878 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/defrost-1.106770 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/smart-sea-bottenviken-som-resurs-for-hallbar-tillvaxt-1.106766 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/normer-1.106760 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/seatrack-web-1.106757 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/nfix-uppskatta-kvavefixering-i-tidigare-och-framtida-klimat-i-ostersjon-1.106752 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/cocoa-nutrient-cocktails-in-the-coastal-zone-of-the-baltic-sea-1.106739 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/bio-c3-undersoka-orsaker-konsekvenser-och-innebord-for-forvaltningen-1.106715 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/bonus-balticapp-valbefinnande-fran-ostersjon-applikationer-som-forenar-naturvetenskap-och-ekonomi-1.106712 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/klimatprognoser-for-arktis-vagar-till-resilienta-hallbara-samhallen-arcpath-1.106703 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/inledande-kartlaggning-luftkvalitet-1.106696 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/regionala-luftberakningar-1.106692 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/ostersjon-fran-syrebrist-till-naturlig-syresattning-och-ater-till-syrebrist-igen-1.106660 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatanpassning-kan-vara-lonsamt-1.106587 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/luftsystem/beredskapssystem-1.106581 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/utbildning-luftkvalitet-1.106554 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/detaljerade-luftberakningar-1.106555 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/spridning-olyckor-1.106553 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/kartlaggning-luftkvalitet-1.106552 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/luftkvalitet-vedeldning-1.106551 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/rapportera-datavardskapet-1.106550 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/spridningsberakningar-tillstandsprovningar-1.106549 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/luftkvalitet-detaljplaner-1.106499 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/konsultjobb/utslapp-sjofart-1.106480 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2016-nytt-varmerekord-for-asien-1.106478 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2016-hogsommarvarme-senare-under-manaden-1.106475 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juli-2016-stigande-ytvattentemperaturer-1.106474 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/kustzonen-kan-minska-overgodning-i-ostersjon-1.106447 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-till-statliga-myndigheter-att-bidra-med-underlag-for-sveriges-genomforande-av-agenda-2030-1.106375 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-till-statliga-myndigheter-att-ta-emot-nyanlanda-arbetssokande-for-praktik-2016-2018-1.106369 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-till-statliga-myndigheter-att-ta-emot-personer-med-funktions-nedsattning-pa-praktik-2016-2018-1.106363 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/cristina-alionte-eklund-utses-till-hydrologisk-radgivare-for-wmo-i-europa-1.106334 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ecds-dataportal-drivs-vidare-pa-snd-1.106269 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vindprognoser-i-beta-tjanst-for-hav-och-kust-1.106116 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/omfattande-midsommarblomning-i-ostersjon-1.106068 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lonar-det-sig-att-arbeta-med-klimatanpassning-1.106041 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/switch-on-utvalt-som-sarskilt-framgangsrikt-inom-eu-igen-1.106036 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/radar-lar-oss-mer-om-hur-regnvader-ser-ut-1.106022 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/larmtjanst-for-blast-och-sno-1.105969 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fler-svenska-experter-bjuds-in-till-ipccs-arbete-1.105948 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/om-smhi-se-lab/smhi-testar-ny-metod-for-prognosuppfoljning-1.105915 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmare-sotare-surare-ostersjon-i-ett-forandrat-klimat-1.105909 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/kurs-i-hydrologisk-modellering-med-hype-modellen-1.105873 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smarta-losningar-for-skyfall-och-varmeboljor-seminarium-i-almedalen-1.105849 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-lattillgangliga-max-och-minvarden-1.105751 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/nya-klimatdatafiler-for-berakning-av-byggnaders-energiprestanda-1.105715 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/havsismodellering-1.105717 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/havsmiljoforskning-1.105711 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/vattenwebb-och-kustzonmodellen-1.105702 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/oceanweb-1.105700 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/havsmiljo-1.105698 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/baltic-earth-1.105696 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/berakningar-och-data-1.105694 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/publikationer-oceanografisk-forskning-1.105692 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/forskningsomraden-1.105689 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/vindrad-kompletteringsradar-som-metod-for-att-minska-konflikten-mellan-vaderradar-och-vindkraftverk-1.105688 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/vindkraftsfilter-for-vaderradar-1.105577 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/planering-av-framtida-energiproduktion-1.105566 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/bli-larmad-vid-blixt-och-aska-1.105512 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/utstallning-nytt-klimat-nya-utmaningar-vetenskap-atgarder-och-kostnader-1.105474 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/seminarium-varmeboljor-vetenskap-atgarder-och-kostnader-1.105373 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskare-diskuterar-paverkan-pa-jordsystemet-i-ostersjoregionen-1.105365 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/seminarium-extrema-regn-vetenskap-atgarder-och-kostnader-1.105363 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-studie-visar-skillnad-i-syreisotoper-mellan-kraftiga-skyfall-och-storskalig-nederbord-1.105346 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-att-medverka-i-genomforandet-av-eus-strategi-for-ostersjoregionen-1.105325 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/havsfruar-starker-kvinnliga-forskare-1.105251 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/aktuella-vattenfloden-i-ny-karta-1.105239 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tidig-start-for-sommarens-blomning-i-ostersjon-1.105220 https://www.smhi.se/omsmhi/vart-framtida-hav-ostersjon-som-ett-varmare-sotare-och-surare-hav-hur-agerar-vi-1.105183 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-syrebrist-i-ostersjon-1.105163 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2016-varldsvadret-1.105144 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juni-2016-oceanografi-1.105143 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juni-2016-hydrologi-1.105142 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2016-meteorologi-1.105141 https://www.smhi.se/2.2233/inbjudan-till-simair-anvandardag-och-kurs-i-simair2-1.105124 https://www.smhi.se/2.2233/nu-kan-du-testa-simair2-1.105116 https://www.smhi.se/2.1209/kartering-av-luftkvaliteten-i-norrbottens-lan-simair-ett-hjalpmedel-i-obligatorisk-kontroll-1.105105 https://www.smhi.se/sandlada/affarsverksamhet-a-dagar/vara-experter-1.105000 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/innovativ-anvandning-av-mobilmaster-for-att-mata-nederbord-1.104937 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/paminnelse-nya-versioner-for-pmp-och-mesan-reminder-new-versions-for-pmp-and-mesan-1.104844 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/lediga-tjanster-old/hr-specialist-ref-nr-210-1.100031 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/samarbete-ger-hogupplost-information-om-grundvattnet-1.104800 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/1-el-ni-o-southern-oscillation-enso-1.104794 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/1-el-ni-o-southern-oscillation-enso-1.104793 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/1-el-ni-o-southern-oscillation-enso-1.104792 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/1-el-ni-o-southern-oscillation-enso-1.104779 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/1-el-ni-o-southern-oscillation-enso-1.104776 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/1-el-ni-o-southern-oscillation-enso-1.104774 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/1-el-ni-o-southern-oscillation-enso-1.104760 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-huvudskarbuoy-1.104724 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-huvudskarbuoy-1.104719 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/regional-klimatkonferens-avslutad-med-avstamp-mot-framtiden-1.104703 https://www.smhi.se/2.2233/driftstorningar-i-simair-1.104677 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sveriges-stora-sjoar-i-ett-forandrat-klimat-1.104655 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-mojligheter-for-overvakning-av-syrehalten-i-bottenvattnet-1.104646 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-paverkas-luftmiljon-av-sjofarten-i-ostersjon-1.104613 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-bidrar-till-okad-kunskap-om-utslapp-i-havet-1.104592 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/freja-gorm-och-helga-nov-dec-2015-1.104502 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2016-varm-torr-och-blot-1.104486 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/egon-och-ole-januari-februari-2015-1.104484 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-hoga-halter-av-koldioxid-i-atmosfaren-1.104452 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-klimatet-forandras-i-arktis-och-sodra-asien-1.104359 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vaxtplanktonsituationen-2015-1.104353 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snabb-avsmaltning-av-den-sista-havsisen-1.104320 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/stod-for-beslut-om-klimatanpassning-av-vattenrelaterad-verksamhet-1.104289 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/internationellt-mote-samlar-klimatforskare-i-stockholm-1.104246 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/luftmiljo-ett-gemensamt-intresse-i-norden-1.104213 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/flodena-i-norra-norrland-har-kulminerat-1.104179 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2016-varm-med-torr-borjan-och-blott-slut-1.104093 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2016-oceanografi-1.104092 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2016-hydrologi-1.104091 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2016-varldsvadret-1.104090 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/svenska-experter-bjuds-in-till-ipccs-arbete-1.104086 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mer-observationsdata-i-ny-tjanst-betaversionen-blir-skarp-1.104085 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-hoga-floden-i-norra-norrland-1.104078 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/vaghojdsdatabas-ger-underlag-for-klassning-av-inre-vattenvagar-1.104066 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/workshop-om-vattenforvaltning-1.103992 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-arrangerar-klimathalvdag-i-almedalen-1.103923 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-3-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.103850 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/forlangning-hirlam-och-hiromb-prolonged-run-of-hirlam-and-hiromb-1.103847 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varfloden-i-norrbottens-kustland-1.103833 https://www.smhi.se/2.1209/inbjudan-till-slutseminarium-om-beredskapssystem-for-luftutslapp-1.103826 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/beslutsfattare-fran-afrika-pa-klimatutbildning-hos-smhi-1.103801 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/klimatanpassning-utbetalt-stod-och-samverkan-med-myndigheter-kommuner-och-lansstyrelser-1.103775 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/minskade-utslapp-fran-resor-och-transporter-1.103766 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppfoljning-och-rapportering-av-arbetet-med-klimatanpassning-1.103760 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/kommunikationsinsatser-for-okad-kunskap-om-klimatforandringar-1.103752 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/forslag-pa-nya-mal-matetal-och-uppfoljningsmetoder-for-varnings-och-prognosverksamhet-1.103746 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/metod-for-berakning-av-varsta-mojliga-korttidsnederbord-skyfall-1.103739 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/riktlinjer-for-berakning-av-dimensionerande-havsnivaer-1.103731 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/innovationspris-till-hack-for-sweden-1.103702 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-film-om-stigande-hav-1.103695 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/havet-stiger-1.103636 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/automatisering-av-nationellt-dataflode-till-internationella-havsforskningsradet-1.103616 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatet-paverkar-tillgangen-pa-dricksvatten-1.103567 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-2-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.103564 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/attre-varningsinformation-i-nya-versionen-av-smhis-appar-1.103556 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/trettio-ar-efter-tjernobyl-1.103452 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/grundkurs-om-klimat-och-anpassning-1.103442 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/utmarkelse-till-smhi-forskare-1.103433 https://www.smhi.se/2.2233/nu-kan-du-gora-berakningar-for-2015-i-simair-1.103398 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/prognostisera-yttemperatur-och-daggpunkt-med-deep-learning-neurala-natverk-exjobb-30-hp-1.103393 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/kalmanfilter-med-adaptiv-brusmodell-for-statistisk-efterbearbetning-av-vaderprognoser-exjobb-30-hp-1.103387 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fns-klimatpanel-tar-fram-nya-specialrapporter-1.103334 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/nytt-klimat-nya-utmaningar-vetenskapen-atgarder-och-kostnader-1.103304 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.103282 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/andringar-i-fys-kem-data-1.103248 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskare-fran-smhi-deltar-i-stor-geovetenskaplig-konferens-egu-2016-1.103150 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-mats-naturens-vaxlingar-nytt-faktamaterial-om-fenologi-1.103093 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/net-analysverktyg-for-amnestransport-i-hydrologiska-natverk-1.103082 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-formedlar-pengar-till-svensk-klimatanpassning-1.103031 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/beviljade-medel-for-klimatanpassning-1.102982 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/testsidan-1.102968 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/smarre-justeringar-av-tabeller-1.102964 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2016-varldsvadret-1.102946 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2016-isfaltet-i-bottenviken-luckrades-upp-1.102945 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2016-varvarme-overgick-i-aprilvader-1.102944 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2016-hydrologi-1.102943 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-roll-inom-eus-krisberedskap-vaxer-1.102893 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/matning-i-vatten-1.102826 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vilken-ar-den-vanligaste-lufttemperaturen-1.102806 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-klimatindikator-visar-starten-for-varfloden-1.102767 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/torr-ankomst-av-varen-i-sodra-sverige-1.102738 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/kolumnstadning-pagar-1.102734 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/coastal-buoy-oland-ost-1.102623 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/coastal-buoy-havstensfjord-1.102622 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/coastal-buoy-kristineberg-1.102621 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/coastal-buoy-koster-1.102618 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/coastal-buoy-tangesund-1.102617 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/coastal-buoy-norrbyn-1.102616 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/coastal-buoy-asko-1.102615 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/okat-vatteninflode-paverkar-arktiska-oceanens-grunda-kusthav-1.102595 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-kunskapssammanstallning-om-fiskodlingars-paverkan-pa-miljon-1.102588 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/uppgradering-av-vaderradar-vara-1.102561 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-junosuando-1.102528 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-jobbar-man-med-vatten-pa-smhi-1.102513 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-om-2015-rekordvarme-och-extremvader-1.102495 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-nybergsund-1.102471 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-grotsjon-1.102459 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-tanndalen-1.102448 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-lillglan-1.102439 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-hassela-1.102431 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-gimdalsby-1.102426 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-ostra-noren-1.102418 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-ankarvattnet-1.102413 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-torrbole-1.102404 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-vindeln-1.102398 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-overstjuktan-1.102386 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-solberg-1.102379 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/minskad-oversvamningsrisk-for-vag-och-jarnvag-fordjupning-1.102271 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-stenudden-1.102245 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-niavve-1.102238 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-niemisel-1.102236 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-raktfors-1.102233 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-kaalasjarvi-1.102223 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/smhi-2015/expert-med-havsnivan-i-fokus-1.102220 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/fler-tjanster-utvecklas-inom-klimatomradet-1.102216 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/prognoser-over-atmosfarens-kemiska-sammansattning-1.102214 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/havsobservationer-och-prognoser-1.102211 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/hydrologiska-varningar-for-storre-europeiska-floder-1.102208 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/europeiskt-samarbete-for-miljo-och-sakerhet-1.102204 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/lansvisa-gis-skikt-med-vattenforingsstationer-1.102165 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/joakim-langner-ny-chef-for-smhis-forskning-1.102144 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/modernisering-radar-vara-modernization-of-radarfacility-vara-1.102109 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-kukkasjarvi-1.102107 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-kukkolankoski-1.102094 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/programvara-uppdateras-1.102059 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/bilateralt-samarbete-okar-kunskap-om-luftkvalitet-i-brasilien-1.102009 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/nyheter-sharkweb/sharkweb-nyhet-1.101993 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/visualisering-av-stadens-mojligheter-vann-hack-for-sweden-award-2016-1.101931 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/tjanster-mot-dricksvattensektorn-1.101903 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-visningstjanst-for-klimatscenarier-1.101876 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/observatorer-sokes-1.101843 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skraddarsydd-koll-pa-vattnet-1.101834 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvagor-2015-1.101742 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustboj-tangesund-1.101726 https://www.smhi.se/2.2233/vanliga-fragor-om-simair2-1.101583 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hazardsupport-1.101587 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/klimatanpassade-tillrinningsserier-1.101439 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/myndigheter-kan-soka-pengar-for-klimatanpassning-1.101351 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-tornetrask-1.101336 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/varflodsstart-lannavaara-1.101328 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bottenviken-helt-tackt-av-is-for-forsta-gangen-denna-vinter-1.101293 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-arets-forsta-snosmaltning-1.101282 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/arbete-med-vatten-1.101271 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvattenstand-2015-1.101256 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/polar-virvel-ger-chans-att-se-parlemormoln-1.101187 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vasaloppsvader-genom-tiderna-1.101145 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/manga-vill-anvanda-smhis-oppna-data-i-hack-for-sweden-1.101050 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2016-varldsvadret-1.100886 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2016-meteorologi-1.100884 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2016-oceanografi-1.100883 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2016-hydrologi-1.100881 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2016-mild-med-kall-januari-1.100873 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-satellit-ska-overvaka-hur-haven-mar-1.100754 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/alena-bartosova-1.100577 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/ostersjons-in-och-utfloden-2015-1.100562 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/sannolikhetsprognoser-underlattar-produktionsplanering-for-vindkraft-1.100557 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/projekt-atmosfarisk-fjarranalys-1.100429 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/publikationer-atmosfarisk-fjarranalys-1.100427 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp-1.100399 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/forskning-om-klimat-och-klimatforandringar-1.100299 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-siljan-1.100225 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-experter-och-klimattjanster-pa-klimatforum-10-feb-1.100181 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2016-varldsvadret-1.100016 https://www.smhi.se/2.2233/uppdatering-i-basar-2013-och-2014-1.99963 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2016-hydrologi-1.99936 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2016-oceanografi-1.99935 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2016-meteorologi-1.99934 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lansanalyserna-aker-pa-turne-1.99826 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/moten-och-aktiviteter-1.99821 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/slcp-dokument-och-lankar-1.99818 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/fluorkolvaten-1.99803 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/metan-1.99802 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/ozon-1.99801 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/sot-1.99800 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/det-svenska-koldrekordet-fyller-50-ar-1.99751 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-allvarlig-syrebrist-i-ostersjon-1.99663 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/jenny-hieronymus-1.99616 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/wmo-bekraftar-rekordvarmt-2015-1.99428 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kommuner-samverkar-for-tryggad-vattenforsorjning-1.99296 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/gor-verklighet-av-dina-ideer-med-oppna-data-var-med-i-hack-for-sweden-1.99244 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatsmart-planering-i-jarfalla-1.99206 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-satellit-ska-overvaka-haven-1.99141 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vattendomar-tidsbegransas-for-framtidens-klimat-1.99112 https://www.smhi.se/data/oppna-data/arkiv-planerat-underhall-och-uppdateringar/fortsatt-arbete-med-moderniseringen-av-vaderradaranlaggningar-the-work-with-modernizing-the-radar-facilities-continues-1.99017 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2015-som-helhet-varmt-trots-sen-start-av-sommaren-1.98869 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2016-kallt-i-nordosteuropa-men-mest-milt-i-resten-av-varlden-1.98862 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2016-rekordlagt-vattenstand-i-bottenviken-1.98861 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2016-snabb-snosmaltning-i-soder-1.98860 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2016-kallt-lange-men-avslutningen-mild-1.98859 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snabb-islaggning-i-bottenviken-1.98785 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stormen-staffan-har-passerat-1.98561 https://www.smhi.se/omsmhi/policys/smhis-uppforandekod-1.98483 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tangerat-svenskt-decemberrekord-under-sondagen-1.98471 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vag-och-spar/ny-tjanst-for-vintervaghallare-1.98391 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-haparanda-1.98383 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/varningar-och-risk-warnings-and-risk-information-1.98379 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/nya-versioner-for-pmp-och-mesan-new-versions-for-pmp-and-mesan-1.98378 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-fjallvadertjanst-fran-smhi-1.98316 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaderradar-i-angelholm-moderinserad-intrimning-pagar-1.98281 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/molnanalys-fran-satellitdata-viktigt-bidrag-till-klimatforskning-1.98272 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/effekter-av-klimatforandring-i-ny-klimatatlas-1.98221 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-paverkas-vadret-i-sverige-av-arktis-klimatforandring-1.98144 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/historiskt-klimatavtal-samlar-varldens-lander-1.98011 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/december-2015-mycket-hoga-floden-1.97976 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/december-2015-hoga-vagor-1.97975 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2015-rekordvarmt-i-europa-1.97974 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2015-varm-och-tidvis-blasig-1.97973 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-projektleder-hack-for-sweden-2016-1.97925 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-minskas-varmestress-for-djur-1.97836 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-ahus-1.97694 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-ahus-1.97692 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-angelholm-1.97687 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-angelholm-1.97684 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by30-1.97673 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-a13-1.97669 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-b1-1.97667 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-b1-1.97665 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-uddevalla-1.97608 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-uddevalla-1.97606 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-arko-1.97602 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mer-observationsdata-i-lattillganglig-tjanst-1.97589 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/beslutsfattare-fran-afrika-pa-klimatutbildning-hos-smhi-1.97549 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-arko-1.97548 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by23-1.97537 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-bcsiii10-1.97536 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-haparanda-1.97525 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-ll12-1.97503 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-ll15-1.97502 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by27-1.97501 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by28-1.97500 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by29-1.97499 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by31-1.97498 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by32-1.97497 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by36-1.97496 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by38-1.97495 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by21-1.97494 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by20-1.97492 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by19-1.97490 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by15-1.97489 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by13-1.97488 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by11-1.97487 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by10-1.97486 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by9-1.97485 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-olandsodra-1.97483 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by39-1.97482 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-refm1v1-1.97480 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by7-1.97477 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-stolpetroskel-1.97476 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by5-1.97475 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by4-1.97474 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-hanobukten-1.97473 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by3-1.97471 https://www.smhi.se/2.2233/forbattrade-emissionsdatabaser-i-simair-1.97454 https://www.smhi.se/2.1209/simair-fornyas-och-utokas-med-fler-funktioner-1.97440 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by1-1.97431 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-by2-1.97429 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-n14-1.97428 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-anholte-1.97425 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-wlandskrona-1.97422 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-fladen-1.97421 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-p2-1.97418 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-slaggo-1.97416 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-a14-1.97414 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-a15-1.97413 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-a16-1.97409 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/monitoring-station-a17-1.97403 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stormen-helga-har-passerat-1.97394 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-motverkar-kommuner-problem-kring-vattendrag-1.97368 https://www.smhi.se/2.1209/luftkvalitetskontroll-for-kommuner-i-jonkopings-lan-1.97350 https://www.smhi.se/2.1209/ny-nationell-studie-sa-paverkar-vedeldning-luftkvaliteten-i-smahusomraden-1.97204 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-varningssida-1-december-1.97179 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/begransningar-av-luftfororeningar-ger-effekt-pa-klimatet-i-arktis-1.97080 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stormen-gorm-har-passerat-1.96996 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatradgivare-fran-smhi-pa-cop21-1.96933 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/globala-klimatmodeller-utvecklas-for-fordjupad-kunskap-om-klimatforandringen-1.96896 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/hosten-2015-varm-eller-mycket-varm-i-hela-landet-1.96889 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/nara-varningsniva-i-kavlingean-och-hoje-a-1.96887 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/cordex-internationella-konferens-for-regional-klimatmodellering-call-for-abstracts-1.96856 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by23-1.96849 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-ll12-1.96847 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-ll15-1.96845 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by27-1.96843 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by28-1.96841 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/wmo-2015-blir-troligen-det-varmaste-aret-i-modern-tid-1.96734 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-webbtjanst-visar-vad-tva-graders-global-uppvarmning-betyder-i-sverige-1.96707 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-varningssida-pa-smhi-se-1.96619 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/vindenergi/undvik-kostnader-orsakade-av-istillvaxt-pa-vindkraftverk-1.96593 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by29-1.96559 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by30-1.96556 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by31-1.96554 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by32-1.96552 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by36-1.96550 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by38-1.96546 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by21-1.96544 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by20-1.96542 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by19-1.96540 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by15-1.96538 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by13-1.96536 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by11-1.96534 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by10-1.96532 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by9-1.96530 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-olandsodra-1.96528 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by39-1.96526 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-refm1v1-1.96524 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatanpassning-med-fokus-pa-skogen-och-skogsbruket-1.96383 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nasa-stor-temperaturavvikelse-i-oktober-1.96377 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/november-2015-fortsatt-laga-floden-i-delar-av-landet-1.96376 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/november-2015-manga-nya-vaderrekord-1.96375 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/november-2015-hogt-vattenstand-och-hoga-vagor-1.96374 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2015-ny-global-rekordslakt-1.96373 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vattenkvalitet-i-forandrat-klimat-1.96366 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/internationell-overenskommelse-om-okat-utbyte-av-miljodata-i-hamn-1.96184 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatvisningar-i-ostergotland-1.96127 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-rekordhoga-halter-av-vaxthusgaser-i-atmosfaren-1.96023 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sverige-driver-pa-internationell-overenskommelse-om-okat-utbyte-av-miljodata-1.96012 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-projektet-switch-on-lyfts-fram-av-eu-som-sarskilt-lyckat-1.95991 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-version-av-smhis-app-for-iphone-1.95966 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/freja-hostens-forsta-storm-har-passerat-1.95921 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/lorna-little-1.95920 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/bisolar-1.95833 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/rod-himmel-och-roda-moln-1.95799 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatforandringar-visas-i-vasternorrland-1.95588 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskare-undersoker-sambandet-mellan-luftfororeningar-halsa-och-valfard-1.95568 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/jerico-next-battre-observationer-av-tillstandet-i-europas-kustvatten-1.95549 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/fler-matningar-ska-forbattra-kunskapen-om-tillstandet-i-europas-kustvatten-1.95525 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/nya-versioner-for-pmp-filer-och-mesan-filer-kommer-snart-new-versions-for-pmp-files-and-mesan-files-are-coming-soon-1.95513 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/manga-nya-datamangder-nu-som-oppna-data-many-new-dataset-now-as-open-data-1.95512 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/hirlam-och-hiromb-kommer-att-ersattas-i-maj-2016-hirlam-and-hiromb-will-be-replaced-in-may-2016-1.95511 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-bcsiii10-1.95509 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by7-1.95507 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-hanobukten-1.95503 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-stolpetroskel-1.95497 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-analyser-visar-hur-klimatet-kan-forandras-i-sveriges-lan-1.95467 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/regnrabatter-ett-satt-att-klimatanpassa-1.95425 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-ska-marken-anvandas-nya-exempel-pa-klimatanpassning-1.95391 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidsklimat-i-sveriges-lan-enligt-rcp-scenarier-1.95384 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/hantera-framtida-risker-kopplade-till-klimatforandring-1.95255 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-soker-forskningschef-1.95235 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/meteorologisk-metodkonferens-2015-1.95100 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/parrys-bage-1.95084 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/praktikplatser-vid-nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning-smhi-1.94923 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ecds-lanserar-ny-mer-lattnavigerad-dataportal-for-oppen-tillgang-till-forskningsdata-1.94897 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/grundkurs-arrangerades-om-klimat-och-anpassning-1.94853 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/historiska-beskrivningar-av-sveriges-vattendrag-1.94814 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-utbildar-beslutsfattare-i-afrika-om-klimatet-1.94740 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-onsala-1.94732 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hoesung-lee-ar-ny-ordforande-for-fns-klimatpanel-ipcc-1.94633 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-byra-och-ordforande-valjs-for-ipcc-1.94587 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2015-ovanligt-kraftiga-tropiska-cykloner-1.94579 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/oktober-2015-langsam-avkylning-av-ytvattentemperaturerna-1.94574 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/oktober-2015-laga-floden-i-skane-blekinge-och-smaland-1.94573 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/oktober-2015-hogtryck-med-rekordsma-nederbordsmangder-1.94556 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ozonhalet-over-antarktis-rekordstort-1.94527 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/fornuftig-planering-kan-ge-hallbar-tillvaxt-kring-bottniska-viken-1.94424 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hydrologisk-nyarssammanfattning-1.94405 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommarens-algblomning-kom-senare-an-vanligt-1.94262 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/utveckling-av-hydrologiska-sasongsprognoser-gor-framsteg-1.94242 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/konferens-samlade-klimatanpassare-1.94217 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by5-1.94192 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by4-1.94190 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by3-1.94184 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by2-1.94181 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-by1-1.94179 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-wlandskrona-1.94177 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-anholte-1.94175 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-n14-1.94173 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/scenario-en-tankbar-utveckling-av-klimatet-1.94166 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-fladen-1.94164 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-slaggo-1.94162 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-p2-1.94160 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-a17-1.94158 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-a16-1.94156 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-a15-1.94153 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-a14-1.94151 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/smhi-s-vetenskapliga-publicering-1.94133 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/utsjostation-a13-1.94111 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/klimat/osaker-framtid-for-isvagar-1.94097 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-mareograf-mater-havsniva-1.94033 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-guide-for-klimatanpassning-1.93954 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/rikligt-regn-over-lulea-1.93955 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/mindre-blott-i-varmland-an-vantat-1.93948 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-onsala-1.93941 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsmiljodata-nu-i-klickbara-kartor-1.93910 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hydrologisk-lagesbeskrivning-1.93893 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-dag-for-ozonet-1.93864 https://www.smhi.se/2.1209/kurs-om-luftkvalitetsmodellering-som-stod-for-atgardsprogram-1.93693 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vad-innebar-begreppet-aterkomsttid-1.93568 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/laget-trygga-vinnare-av-east-sweden-hack-1.93539 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hydrologisk-lagesbeskrivning-1.93533 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/avbordningskurva-1.93507 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatforandringar-visas-i-kalmar-lan-1.93455 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2015-ater-en-mycket-varm-manad-globalt-1.93425 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/september-2015-mycket-variationsrikt-vader-1.93424 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/september-2015-uppvallning-sankte-ytvattentemperaturerna-1.93423 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/september-2015-oversvamningar-i-hallsberg-1.93422 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-paverkas-vattenfloden-av-den-stora-skogsbranden-1.93372 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/manga-ska-anvanda-smhis-oppna-data-under-east-sweden-hack-1.93321 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/nya-licensvillkor-new-license-terms-1.93295 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hydrologisk-lagesbeskrivning-1.93282 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2015-kall-i-borjan-men-varm-pa-slutet-1.93193 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustboj-oland-ost-1.93179 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustboj-norrbyn-1.93178 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustboj-asko-1.93177 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustboj-kristineberg-1.93176 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustboj-havstensfjord-1.93174 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustboj-koster-1.93172 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-pa-world-water-week-1.93083 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/grona-tak-nytt-exempel-pa-klimatanpassning-1.93071 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/david-segersson-luftmiljoforskning-1.92906 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/algblomning-i-ostersjon-1.92816 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/jorge-h-amorim-luftmiljoforskning-1.92741 https://www.smhi.se/2.1209/vagledning-for-battre-luftkvalitetsberakningar-i-umea-1.92559 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vart-ar-luften-pa-vag-trajektorier-1.92486 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2015-sallsynt-kraftiga-tvillingorkaner-i-centrala-stilla-havet-1.92325 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/augusti-2015-sjosprang-och-hogtryck-1.92324 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/augusti-2015-sjunkande-floden-1.92323 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/augusti-2015-antligen-kom-sommaren-1.92322 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vad-betyder-2-c-global-temperaturokning-for-sveriges-klimat-1.92072 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-medverkar-i-vasterhavsveckan-2015-1.92058 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/kondensstrimmor-efter-svalor-1.91873 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sarskilt-stod-for-satsning-pa-klimattjanster-i-afrika-1.91384 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hoga-vattenstand-i-fjallsjoar-1.91298 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/plotsliga-klimatforandringar-1.91200 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-antal-dagar-med-snotacke-1.91081 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-vinterns-storsta-snodjup-1.91052 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/algblomning-i-ostersjon-1.90932 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2015-varmerekord-i-tyskland-istillvaxten-runt-antarktis-mattades-av-1.90924 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juli-2015-ganska-lugnt-i-vara-hav-trots-lagtryck-1.90918 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juli-2015-sen-varflod-i-lapplandsfjallen-1.90917 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2015-hogsommarvarm-forsta-vecka-var-manadens-behallning-1.90916 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vetenskaplig-konferens-samlar-kunskap-infor-cop21-motet-1.90800 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/nytt-system-bakom-radarinformation-new-system-behind-radar-information-1.90803 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/sommarskola-okar-kunskapen-om-framtida-klimat-i-ostersjoregionen-1.90746 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/genomforande-av-en-studie-om-metod-for-berakning-av-varsta-mojliga-korttidsnederbord-skyfall-1.90743 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/lansvisa-klimatanalyser-baserade-pa-fns-klimatpanels-ipcc-nya-klimatscenarier-1.90735 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/kommunikationsinsatser-infor-cop-21-1.90730 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/forslag-pa-nya-mal-matetal-och-uppfoljningsmetoder-for-varnings-och-prognosverksamhet-1.90726 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/almedalsseminarium-om-hur-samhallet-kan-klimatanpassas-1.90699 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskare-undersoker-klimatanpassares-behov-av-information-om-naturolyckor-1.90628 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/almedalsseminarium-klimatet-forandras-vi-formar-var-framtid-1.90612 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/oppna-data-en-vag-mot-okad-innovation-1.90597 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ostersjon-i-fokus-pa-seminarium-i-almedalen-1.90563 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/rapport-beskriver-klimatsimuleringar-for-europa-1.90584 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-i-almedalen-for-okad-kunskap-om-klimatforandringar-1.90478 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/viktig-satellit-for-miljoovervakning-1.90417 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vindkraftparker-har-forsumbar-klimatpaverkan-1.90398 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-i-sverige-1.89984 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/intressant-sno-och-issasong-sammanfattad-1.90214 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-december-1.90124 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/snosituationen-vintern-2014-2015-1.90072 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/fjarranalysdagarna-2015-1.90057 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/is-pa-sjoar-vintern-2014-2015-1.90052 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsis-vintern-2014-2015-1.90037 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-november-1.90032 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-oktober-1.90028 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/radarbilder-nu-som-oppna-data-1.89982 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-september-1.89983 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-augusti-1.89970 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-juli-1.89962 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2015-kall-och-ostadig-1.89945 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2015-rekordvarme-i-sydamerika-och-vastra-usa-1.89944 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juni-2015-floden-over-det-for-manaden-normala-i-hela-landet-1.89943 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juni-2015-hoga-vagor-1.89942 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/finsk-generaldirektor-blir-ny-generalsekreterare-for-wmo-1.89901 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/halo-22-1.89821 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/markavvattning-sa-leds-vatten-bort-1.89795 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/utveckling-av-ny-metod-for-varflodsprognoser-1.89630 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kunskap-om-klimatet-viktigt-for-dricksvattenforsorjning-1.89609 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-juni-1.89600 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arhundradets-varflod-20-ar-senare-1.89535 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2015-regnig-och-blasig-1.89471 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vaxtplanktonsituationen-2014-1.89460 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatforandringar-tema-pa-klimatvecka-i-jonkoping-1.89448 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/brandrisken-okar-i-ett-framtida-klimat-1.89416 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/om-klimatforandring-pa-nationellt-forum-1.89373 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/cirkumhorisontbagen-1.89363 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/risk-for-storningar-i-dataleveranser-risk-of-interruptions-in-data-deliveries-1.89360 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-temanummer-av-vasterhavet-pa-vag-mot-ett-friskare-hav-1.89317 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tavla-med-visualisering-av-oppna-data-1.89310 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/beratta-om-hagel-1.89253 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/globalt-utbyte-av-klimatdata-viktig-fraga-pa-wmos-kongress-1.89243 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lattare-utsokning-av-miljoovervakningsdata-1.89152 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/aterkomsttider-1.89085 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/konferens-om-skadliga-algblomningar-i-framtida-klimat-1.89055 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hoga-vattenstand-i-nordostra-norrlands-sjoar-1.89048 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-maj-1.88941 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-april-1.88916 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/copernicus-ett-europeiskt-samarbete-for-miljo-och-sakerhet-1.88901 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-mars-1.88902 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sakerhet-och-beredskap/larmtjanster-for-vader-och-vatten-1.88692 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hoga-vattenfloden-i-nordostra-norrland-1.88830 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-februari-1.88821 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storsta-snodjup-i-januari-1.88749 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsult-inom-hydrologi-1.88728 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tromber-och-fallvindar-i-sverige-2015-1.88698 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/trad-i-stadsmiljo-nytt-exempel-pa-klimatanpassning-1.88663 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-snodjupsrekord-1.88638 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varflod-med-hoga-floden-i-delar-av-norrland-1.88627 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2015-rekordvarme-i-spanien-och-portugal-1.88608 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2015-varflod-i-norra-norrland-1.88607 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2015-regn-regn-och-mera-regn-gav-flera-regnrekord-1.88606 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2015-issasongen-avslutades-tidigt-1.88605 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/maj-2015-snosmaltning-i-de-centrala-delarna-av-vasterbottens-lan-och-i-de-ostra-delarna-av-norrbottens-lan-1.88528 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/internationellt-projektkontor-for-cordex-1.88500 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sakerhet-och-beredskap/hydrologiska-prognoser-1.88471 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sakerhet-och-beredskap/hydrologiska-prognoser-1.88470 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologisk-faltmattekniker-1.88444 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ostersjoregionens-klimat-presenteras-i-ny-bok-1.88382 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ansok-om-plats-pa-sommarskola-pa-asko-senast-30-maj-1.88315 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vakthavande-hydrolog-1.88196 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovanligt-tidig-islossning-i-haparanda-1.88054 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2015-nya-varmerekord-i-ghana-och-venezuela-1.87983 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-finns-prognoser-for-marknara-ozon-1.87851 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/islossning-i-haparanda-nasta-vecka-1.87707 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.87617 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/brandrisker-idag-och-imorgon-1.87501 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/insikt-om-vader-anvandbart-for-handeln-1.87467 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-forsta-prognos-visar-pa-en-lattare-islossning-i-tornealven-1.87445 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2015-mycket-lindrigt-islage-1.87411 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2015-aktiv-lagtryckstrafik-pa-norska-havet-1.87410 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2015-isen-i-bottenviken-glesnade-snabbt-1.87409 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2015-tidig-och-lugn-varflod-i-sodra-norrland-1.87408 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.87353 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/regeringsbeslut-om-nytt-fartyg-1.87261 https://www.smhi.se/2.2233/nya-vagnat-en-av-nyheterna-for-basar-2014-i-simair-1.87046 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/smhi-vaderinsikt-battre-affarer-med-insikt-om-vadret-1.87035 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsmiljodata/vagledning-for-rapportering-av-marin-miljoovervakningsdata-till-shark-1.87016 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/konferens-om-skadliga-algblomningar-och-klimatforandring-1.86974 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forbattrat-stodsystem-underlattar-sanering-av-olja-pa-isbelagt-hav-1.86894 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/balticapp-ska-samla-information-om-laget-i-ostersjon-1.86827 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/vaderfilmer-for-webb-och-tv-1.86694 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2015-rekordvarmt-i-antarktis-cyklon-korsade-vanuatu-1.86678 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/visualiseringsteknik-ska-underlatta-beslutsfattande-1.86645 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/manga-processer-bakom-minskning-av-havsisens-utbredning-i-arktis-1.86499 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/soka-eu-medel-for-klimatanpassning-ny-vagledning-1.86492 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/nu-anpassar-vi-smhi-se-for-mobil-anvandning-1.86476 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varldsmeteorologidagen-1.86395 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/forskningsomraden-1.86309 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/publikationer-meteorologisk-forskning-1.86304 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/modellering-av-nedisning-och-produktionsforluster-for-vindkraft-1.86299 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/dnicast-nowcasting-av-direkt-solinstralning-for-optimerad-operation-av-termisk-solkraft-1.86292 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/metcoop-1.86288 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/uerra-uncertainties-in-ensembles-of-regional-reanalyses-osakerheter-i-regionala-omanalys-ensembler-1.86281 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/projekt-inom-meteorologisk-forskning-1.86276 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/partiell-solformorkelse-i-sverige-1.86196 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/har-du-koll-pa-solens-uv-index-1.86185 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-hack-for-sweden-avgjort-1.86144 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/analys-av-sveriges-sjoar-vattendrag-och-hav-2014-1.86127 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-ar-laget-infor-varfloden-1.86094 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/grona-obligationer-kan-finansiera-klimatanpassning-1.86065 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/unika-bilder-nu-tillgangliga-1.86004 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hack-for-sweden-vaxer-1.85983 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/minsta-isutbredningen-i-ostersjoregionen-i-modern-tid-1.85934 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvagor-2013-1.85869 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenforing-2014-1.85822 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenstand-i-de-stora-sjoarna-2013-1.85796 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/cordex-vetenskapliga-team-planerar-samarbete-kring-kommande-klimatmodellering-1.85788 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/satelliter-nyckel-i-nya-projekt-1.85647 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-matsystem-kan-ge-okad-kunskap-om-tillstandet-i-havet-1.85607 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2015-hoga-vagor-1.85606 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/mars-2015-normala-vattenfloden-och-hoga-grundvattennivaer-1.85605 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2015-varvarmen-kom-delvis-av-sig-1.85604 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-sverige-klimatanpassas-forslag-i-ny-smhi-rapport-1.85589 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/1.85570 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/avrinning-2013-1.85562 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hydrologiska-varningar-och-information-2014-2015-1.85482 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2014-2015-1.85480 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rymdvader-nytt-uppdrag-for-smhi-1.85352 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-tjanst-klimatanpassa-din-kommun-1.84992 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2014-rekordhog-sverigemedeltemperatur-1.85064 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/nya-klimatdatafiler-for-berakning-av-byggnaders-energiprestanda-1.85028 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hoga-vattenstand-i-ostergotland-och-sodermanland-1.85001 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varen-har-anlant-till-sydligaste-sverige-1.84998 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-skogen-klimatanpassas-1.84938 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvattenstand-2014-1.84930 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/ostersjons-in-och-utfloden-2014-1.84895 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-forskning-visar-halsopaverkan-fran-vedrok-1.84874 https://www.smhi.se/2.1209/ozon-nyhet-i-overvakningen-av-luftmiljon-1.84790 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2015-skarpa-kontraster-i-nordamerika-1.84786 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2015-lugn-varflod-i-soder-1.84785 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2015-milda-vindar-gav-tidig-var-1.84784 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2015-lindrigt-islage-1.84783 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/slcp-pa-delhi-sustainable-development-summit-6-februari-2015-1.84718 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/seminarium-om-slcp-i-delhi-4-februari-2015-1.84716 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/prognoser-for-nedisning-av-vindkraftverk-nu-mojligt-1.84709 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-rapport-om-svenska-snoforhallanden-1.84664 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ole-gav-nagra-nya-vindrekord-i-norr-1.84643 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2015-torka-i-brasilien-oversvamningar-i-malawi-1.84528 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/5-min-avbrott-i-all-data-trafik-5-min-disruption-in-all-data-traffic-1.84434 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mild-och-nederbordsrik-januari-1.84263 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/utbildningsmaterial-i-hydrologi-1.84223 https://www.smhi.se/2.2233/delar-av-java-problemet-i-simair-lost-1.84121 https://www.smhi.se/2.1209/nytt-simair-under-utveckling-1.84059 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/blott-pa-manga-hall-i-sodra-och-vastra-gotaland-1.83978 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordvarmt-2014-trots-avsaknad-av-el-ni-o-1.83898 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatt-blott-i-vastra-delen-av-gotaland-1.83730 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/storsta-inflodet-till-ostersjon-pa-20-ar-1.83689 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snart-dags-for-hack-for-sweden-2015-1.83629 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2015-blott-i-sodra-sverige-1.83515 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2015-mycket-lindrigt-islage-1.83512 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2015-i-allmanhet-mild-och-nederbordsrik-1.83509 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/popularvetenskaplig-sammanfattning-1.83440 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/egon-sasongens-forsta-ordentliga-storm-1.83408 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hog-vattenforing-fran-sjoar-i-vastra-delen-av-gotaland-1.83403 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/forseningar-hirlam-c11-och-arome-delay-hirlam-c11-and-arome-1.83398 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/smhis-varningar-1.83320 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/popularvetenskapliga-artiklar-och-rapporter-1.83231 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/konferensbidrag-och-rapporter-1.83229 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/vetenskapliga-artiklar-granskade-1.83227 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2014-stora-temperaturoverskott-trots-kallare-vader-mot-arsskiftet-1.82951 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/svea-stormen-som-kom-av-sig-1.82922 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2014-blev-ett-rekordvarmt-ar-i-sverige-1.82895 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/december-var-varm-trots-en-kall-period-1.82887 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stort-inflode-av-nytt-vatten-till-ostersjon-1.82777 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/vaderradaranlaggningar-moderniseras-weather-radar-facilities-are-being-modernized-1.82677 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/effektiv-infrastruktur-i-smhis-produktion-av-vatteninformation-1.82630 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/storskalig-modellering-med-hog-upplosning-1.82599 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-beraknar-2014-varmaste-aret-i-europa-1.82588 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/intensivt-regn-och-oversvamningsrisk-1.82587 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/satellitdata-i-hydrologiska-modeller-1.82584 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hydrologiska-klimateffektstudier-osakerheter-och-nya-metoder-1.82574 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/vattenmiljo-och-prognoser-pa-sverigeskala-1.82559 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/vidareutnyttjande-av-handlingar-fran-den-offentliga-forvaltningen-1.82488 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/framja-okad-efterfragan-och-tillgang-till-god-miljoteknik-och-miljoinvesteringar-1.82484 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/underlag-for-behov-av-investeringar-i-teknisk-infrastruktur-1.82477 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/vagledning-for-anvandande-av-klimatscenarier-1.82467 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-finns-en-vagledning-for-att-anvanda-klimatscenarier-1.82371 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stormen-alexander-har-dragit-forbi-1.82363 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/folj-sverigemedeltemperaturen-2014-1.82145 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/hosten-2014-varm-solig-och-mulen-1.81987 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hosten-2014-varm-solig-och-mulen-1.81986 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/december-2014-hoga-floden-i-vastra-gotaland-och-skane-1.81973 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/december-2014-langsamt-sjunkande-ytvattentemperaturer-1.81972 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2014-omvaxlande-med-betoning-pa-milt-1.81971 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-nytt-globalt-varmerekord-pa-gang-for-ar-2014-1.81841 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/2.1544/praktisk-traning-i-luftkvalitetsmodellering-1.81810 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2014-inneholl-allt-1.81754 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sveriges-vattenkraftsforetag-samlades-i-norrkoping-1.81711 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2014-sommarlik-varme-i-sydeuropa-med-mycket-stora-regnmangder-1.81664 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/minskad-uppvarmning-av-bostader-i-andrat-klimat-1.81639 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatforandring-i-sverige-och-varlden-i-ny-svensk-rapport-1.81497 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-ozonhal-over-antarktis-en-summering-1.81534 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/november-var-mild-och-mulen-i-soder-men-solig-i-norr-1.81527 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utredning-foreslar-starkt-roll-for-smhi-inom-klimatanpassning-1.81456 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/nedisning-1.81397 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/underlag-till-kontrollstation-2015-for-anpassning-till-ett-forandrat-klimat-1.81253 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/underlag-om-forskning-och-kunskap-om-klimatforandringar-1.81252 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/parameter-cloud-water-in-more-levels-1.81041 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vattnet-varmare-an-normalt-1.80915 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/smhis-vattenforingsmatningar-1.80833 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/andrade-kriterier-for-nedisningsvarningar-1.80801 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/annu-battre-koll-pa-energibehovet-med-smhis-tjanster-1.80791 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/plankton-toolbox-gor-det-lattare-att-arbeta-med-planktondata-1.80674 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-klimatanpassas-skanska-strander-1.80665 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/skanska-rustar-med-fler-smhi-tjanster-1.80643 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-paverkas-klimatet-om-utslappen-av-vaxthusgaser-minskar-1.80618 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/metoder-for-att-bestamma-avdunstning-1.80595 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/potentiell-avdunstning-1.80578 https://www.smhi.se/2.1209/hur-stora-ar-utslappen-i-ditt-lan-1.80565 https://www.smhi.se/2.1209/tva-kurser-i-luftkvalitetsmodellering-1.80560 https://www.smhi.se/2.2233/kurs-i-simair-och-dess-anvandning-1.80512 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/november-2014-mild-och-mulen-i-soder-men-solig-i-norr-1.80380 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/anna-fitch-rossby-centre-1.80366 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/petter-lind-1.80357 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/lankar-till-klimatanpassning-1.80301 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/hur-kan-verksamheten-klimatanpassas-1.80299 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/fler-faktorer-att-tanka-pa-1.80300 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/hur-kan-verksamheten-paverkas-av-forandringar-i-klimatet-1.80298 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/varfor-klimatanpassa-verksamheten-1.80296 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/hur-paverkas-verksamheten-av-radande-klimat-1.80297 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-visar-hydrologiska-effektstudier-1.80294 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/varfor-olika-underlag-1.80295 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-hydrologiska-modeller-1.80293 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/var-finns-effektstudier-1.80292 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/effekter-pa-olika-sektorer-1.80290 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-effektstudier-1.80291 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/att-tanka-pa-1.80289 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/hur-hanterar-vi-osakerheter-1.80288 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/exempel-1.80287 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/hur-ska-scenariodata-tolkas-1.80286 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/variation-i-tid-och-rum-1.80285 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vilka-klimatscenarier-bor-anvandas-1.80284 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/exempel-pa-klimatindex-1.80283 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/om-klimatindex-1.80282 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/klimatindikatorer-1.80281 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/var-finns-klimatscenarier-1.80280 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-cmip-ensembles-och-cordex-1.80279 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/osakerheter-1.80278 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/varfor-finns-olika-klimatscenarier-1.80277 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-dbs-metoden-1.80276 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-betyder-nedskalning-1.80275 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-regional-klimatmodell-1.80274 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-en-klimatmodell-1.80272 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-global-klimatmodell-1.80273 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-rcp-1.80271 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/hur-tas-klimatscenarier-fram-1.80269 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-stralningsdrivnings-och-utslappsscenarier-1.80270 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/klimatscenarier-och-vaderprognoser-1.80268 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-ett-klimatscenario-1.80267 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/varfor-finns-klimatscenarier-1.80266 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/november-2014-ytvattentemperaturer-over-de-normala-1.80265 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/november-2014-mycket-hogt-vattenstand-i-siljan-och-storsjon-1.80264 https://www.smhi.se/2.2233/problem-med-java-for-vissa-anvandare-1.80252 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/internationellt-mote-om-fiskbestanden-i-ostersjon-1.80224 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-satter-fokus-pa-kvinnor-och-klimat-1.80163 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-varmerekord-under-mandagen-1.80120 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordmilda-novemberdygn-1.80068 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2014-mycket-varmt-i-europa-1.79871 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/oktobervader-med-vatvarma-inslag-1.79845 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/underlag-till-kontrollstation-2015-for-anpassning-till-ett-forandrat-klimat-1.79820 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hoga-floden-i-vastsverige-och-varmland-1.79762 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/ny-url-i-api-for-oceanografiska-observationer-new-url-in-api-for-ocean-observations-1.79737 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/fler-vagparametrar-som-oppna-data-more-wave-parameters-as-open-data-1.79734 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hydroimpacts2-0-slutseminarium-20141013-1.79709 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/chatta-om-klimatets-forandring-1.79637 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/snosituationen-vintern-2013-2014-1.79620 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-klimatscenarier-1.79551 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/ordlista-1.79548 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/klimatanpassa-att-starta-1.79544 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/effektstudier-till-stod-1.79541 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/hur-kan-klimatscenarier-anvandas-1.79538 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmevarningar-allt-viktigare-i-andrat-klimat-1.79382 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/karlshamns-kommun-far-hjalp-av-smhi-for-att-minimera-risken-for-vattenbrist-1.79251 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/internationellt-projektkontor-for-klimatmodellering-etableras-vid-smhi-1.79253 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vilka-klimatscenarier-finns-1.79245 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/inte-fler-stormar-i-framtiden-men-storre-skador-1.79209 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ommoblering-pa-startsidan-1.79180 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kustradar-ett-skandinaviskt-samarbete-i-skagerrak-1.79130 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ecds-nu-i-world-data-system-1.79119 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ater-rekordstor-havsisutbredning-kring-antarktis-1.79083 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrografisk-station-borno-1.79079 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrografisk-station-dynekil-1.79073 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrographic-station-dynekil-1.79072 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-svinbadan-1.79069 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-svenska-bjorn-1.79067 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-olands-rev-1.79068 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-havringe-1.79066 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-grisbadarna-1.79063 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-vinga-1.79062 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-kopparstenarna-1.79065 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/lightship-fladen-1.79064 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-falsterborev-1.79060 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-oskarsgrundet-1.79061 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-sydostbrotten-1.79059 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/lightship-kalkgrundet-1.79058 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-grundkallen-1.79057 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lightship-finngrundet-1.79056 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskningsprojekt-har-utvecklat-verktyg-for-framtida-hydrologi-1.78981 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vattenfloden-i-nigerfloden-beraknas-med-svenskt-verktyg-1.78939 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustbojar-1.78955 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/oktober-2014-ytvattentemperaturer-over-de-normala-1.78938 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/oktober-2014-mestadels-mild-och-nederbordsrik-1.78937 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/oktober-2014-hoga-floden-i-bohuslan-dalsland-varmland-och-dalarna-1.78936 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2014-varm-varlden-over-1.78926 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arktis-2014-fortsatt-mycket-lag-utbredning-av-havsis-1.78861 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-vadertjanst-fran-smhi-1.78804 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/hoga-floden-i-molndalsan-begransas-med-hydrologiskt-overvakningssystem-1.78799 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskningsrapport-om-miljomalen-i-ett-forandrat-klimat-1.78565 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/en-varm-och-mestadels-torr-september-med-ett-litet-storminslag-1.78552 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hydrologisk-nyarssammanfattning-1.78541 https://www.smhi.se/data/oppna-data/arkiv-planerat-underhall-och-uppdateringar/paverkan-pa-pmp-produktion-1.78495 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-utveckling-av-oppna-data-fran-smhi-1.78484 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/ny-normalarsperiod-for-smhi-graddagar-och-smhi-energi-index-1.78405 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/seminarium-hydroimpacts-2-0-strategisk-forskning-kring-hydrologiska-klimateffekter-1.78273 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/karlshamns-kommun-far-hjalp-av-smhi-for-att-minimera-risken-for-vattenbrist-1.78264 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mer-enklare-och-snabbare-vader-1.78233 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-vaderstation-i-stockholms-skargard-1.78197 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/nytt-api-for-hogupplost-pmp2g-1.78126 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/fler-meteorologiska-observationer-1.78122 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sveriges-vaderradaranlaggningar-moderniseras-start-i-angelholm-1.78071 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/moa-edman-oceanografisk-forskning-1.78072 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/det-antarktiska-ozonhalet-lika-stort-som-vanligt-1.77935 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/tillgangliga-parametrar-i-klimatdataabonnemang-1.77924 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/avbrott-interruption-radar-angelholm-1.77912 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/september-2014-laga-vattenfloden-och-grundvattennivaer-1.77915 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/september-2014-varm-och-mestadels-torr-men-med-ett-litet-storminslag-1.77913 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/september-2014-ytvattentemperaturer-over-de-normala-1.77911 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-sannolikt-med-el-ni-o-senare-i-ar-1.77865 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/tillgangliga-parametrar-i-klimatdataabonnemang-1.77838 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/unep-wmo-indikationer-pa-att-ozonskiktet-aterhamtar-sig-1.77855 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/abonnera-pa-klimatdata-1.77827 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/koldioxidhalten-okar-snabbare-i-atmosfaren-1.77799 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utbredd-algblomning-i-sommar-1.77765 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ga-2-0-vann-east-sweden-hack-1.77734 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/oppna-data-fran-smhi-pa-helgens-east-sweden-hack-1.77729 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommaren-2014-inneholl-allt-i-vadervag-1.77694 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mote-i-bred-samverkan-for-sveriges-klimatanpassning-1.77680 https://www.smhi.se/data/oppna-data/ordlista-1.77551 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/extremt-kraftigt-regn-over-malmo-1.77503 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2014-ater-en-overvagande-varm-manad-globalt-1.77486 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/augusti-blev-extremt-regnig-i-vastra-gotaland-1.77419 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forskning-om-intensiv-nederbord-kan-oka-beredskap-for-lokala-oversvamningar-1.77302 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/nytt-planerat-driftavbrott-2014-08-28-kl-18-19-1.77295 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/planerat-avbrott-for-arkiverade-modelldata-2014-08-26-kl-18-19-1.77250 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/polar-ice-1.77205 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/varens-sista-frost-1.77151 https://www.smhi.se/2.2233/inbjudan-till-kurs-i-simair-1.77149 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/hostens-forsta-frost-1.77129 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-storsta-sjudygnsnederbord-1.77098 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-regnrekord-for-vastergotland-1.77077 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-globalstralning-1.77050 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/exempel-pa-klimatanpassning-for-att-mota-oversvamningar-1.77015 https://www.smhi.se/data/oppna-data/tekniska-fragor-och-svar-1.76975 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-forskningsfartyg-till-slu-och-smhi-forordas-1.76953 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/antalet-fall-med-kraftig-dygnsnederbord-1.76946 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/storsta-dygnsnederbord-1.76922 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/retention-1.76893 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2014-tidig-och-varm-1.76828 https://www.smhi.se/2.1209/sista-chansen-tva-kurser-i-luftkvalitetsmodellering-1.76809 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/om-klimatscenarier-1.76789 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/sommarkurs-i-hydrologisk-modellering-1.76777 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/antalet-torra-dygn-1.76752 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/augusti-2014-skyfall-gav-lokala-oversvamningar-1.76747 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/augusti-2014-extremt-regnig-i-vastra-gotaland-1.76746 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/augusti-2014-sjosprang-i-skanor-1.76745 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-langsta-torrperiod-1.76712 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-maximala-byvindhastighet-1.76698 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-lagsta-dygnsmedeltemperatur-1.76683 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/arets-hogsta-dygnsmedeltemperatur-1.76657 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2000-talets-hittills-hogsta-temperatur-i-sverige-1.76636 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-november-1.76582 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-oktober-1.76581 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-september-1.76580 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-augusti-1.76579 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-juli-1.76576 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmevarning-ger-mojlighet-att-agera-1.76548 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-juni-1.76547 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordvarm-julimanad-i-nordvast-1.76546 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-maj-1.76545 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-april-1.76490 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-mars-1.76489 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-februari-1.76488 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-januari-1.76487 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-december-1.76486 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-november-1.76485 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-oktober-1.76484 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-september-1.76483 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-augusti-1.76482 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-juli-1.76481 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-juni-1.76480 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2014-rekordvarmt-i-norge-men-svalt-i-centrala-usa-1.76474 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juli-2014-lag-markvattenhalt-i-stora-delar-av-landet-1.76473 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juli-2014-vattentemperaturer-over-20-1.76472 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2014-rekordvarm-manad-i-nordvast-1.76471 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-maj-1.76470 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-april-1.76469 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-mars-1.76466 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-februari-1.76465 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-temperaturer-i-december-1.76463 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-januari-1.76462 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-skiljer-tropiska-cykloner-fran-vara-vanliga-svenska-stormar-1.76401 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/oppna-data-fran-smhi-pa-hostens-east-sweden-hack-1.76385 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/vaderredaktionen-ger-dig-prognoser-vaderexpertis-och-redaktionellt-innehall-dygnet-runt-1.76271 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2014-vadret-i-varlden-kom-mest-att-handla-om-varme-och-regn-1.76259 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsis-vintern-2013-2014-1.76231 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/simone-hilde-sven-och-ivar-okt-dec-2013-1.76183 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tromber-och-fallvindar-i-sverige-2000-2009-1.76137 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/framgangsrik-forskning-i-eu-projekt-1.76105 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/smhis-forskningsavdelning-utvecklar-ny-kunskap-for-samhallets-nytta-1.76071 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/prenumerera-pa-rapportserier-och-rapporter-1.76049 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskningsprogrammet-baltic-earth-gar-in-i-permanent-fas-1.76004 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatmodeller-diskuteras-pa-konferens-i-lund-1.75815 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vaxtplanktonsituationen-2013-1.75784 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/is-pa-sjoar-vintern-2013-2014-1.75771 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskare-aterskapar-europas-vader-1.75749 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatscenarier-anvands-for-hydrologiska-effektstudier-1.75731 https://www.smhi.se/2.2233/rapportera-modelldata-senast-30-juni-1.75727 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juni-2014-hoga-floden-i-norr-laga-i-soder-1.75692 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juni-2014-sma-vattenstandsvariationer-1.75691 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2014-nordliga-vindar-gav-kyligt-och-ostadigt-vader-1.75690 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-pa-vanerns-dag-1.75646 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2014-rekordvarmt-i-estland-och-ostasien-oversvamningar-pa-balkan-1.75624 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/geoengineering-1.75609 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tidig-och-varm-var-1.75564 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/almedalsseminarium-om-klimatanpassning-1.75550 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kall-borjan-och-varm-avslutning-av-maj-1.75502 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-husen-raddas-i-ett-fuktigare-klimat-1.75466 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/oversvamningsskydd-for-jordbruk-nytt-exempel-pa-klimatanpassning-1.75458 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-hoga-floden-i-klaralven-1.75395 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-okad-koldioxidhalt-uppmatt-1.75288 https://www.smhi.se/2.2426/dokumenterat-fran-workshop-om-klimattjanster-1.75054 https://www.smhi.se/2.2233/nu-lanseras-basar-2013-1.74920 https://www.smhi.se/2.2426/dokumenterat-fran-ipcc-seminarium-1.74908 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ostersjons-framtid-i-fokus-for-ny-forskning-1.74827 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/renate-wilcke-rossby-centre-1.74829 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2014-varm-eller-mycket-varm-manad-med-delar-av-nordamerika-som-undantag-1.74621 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/systemtest-1.74562 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/givande-samarbete-mot-nya-mal-1.74483 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nyckeltalsinstitutet-smhi-ar-en-av-sveriges-mest-jamstallda-arbetsplatser-1.74415 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/ess-bestaller-extremvaderanalyser-av-smhi-1.74409 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/portal-ger-enklare-tillgang-till-data-fran-klimatmodeller-1.74376 https://www.smhi.se/2.2233/bensen-for-2012-nu-tillgangligt-1.74360 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-andra-prognos-over-varflod-och-islossning-i-tornealven-1.36988 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2014-stigande-ytvattentemperaturer-1.36986 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2014-mycket-hoga-floden-i-klaralven-1.36985 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2014-kylig-inledning-men-sedan-varmare-1.36984 https://www.smhi.se/2.1209/den-nationella-miljoovervakningen-av-luft-for-aret-2012-ar-nu-publicerad-1.36961 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-forsta-prognos-for-islossning-i-tornealven-visar-pa-en-lattare-islossning-1.36953 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fns-klimatpanel-utslappstrend-maste-vandas-1.36912 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/idag-avvecklas-api-for-pmp1g-1.36899 https://www.smhi.se/2.1209/smhi-gor-berakningar-at-luftvardsforbundet-i-jonkopings-lan-1.36894 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenforing-2013-1.36881 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenstand-i-de-stora-sjoarna-2013-1.36870 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/matthias-groger-oceanografisk-forskning-1.36858 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/giftproducerande-vaxtplankton-vid-bohuskusten-stoppar-musselplockning-1.36837 https://www.smhi.se/2.2428/stabilisera-klimatet-utmaningar-och-losningar-1.36800 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2014-rekordvarme-gav-tidig-var-1.36397 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2014-solig-och-varm-1.36773 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2014-tidig-och-lugn-varflod-1.36772 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2014-smaltande-is-och-varmt-ytvatten-1.36771 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-satellit-viktig-for-analyser-av-havsisen-1.36759 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/globala-klimatscenarier-nu-pa-webben-1.36739 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2014-milt-i-europa-ryska-arktis-och-asien-1.36718 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/smhi-vader-i-nya-volvobilar-1.36693 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/smhi-webbservices-snabba-vaderdata-direkt-till-dina-applikationer-1.36692 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvagor-2013-1.36686 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tidig-var-med-vissa-bakslag-i-mars-1.36658 https://www.smhi.se/2.2426/fns-klimatpanel-betydande-klimatrisker-men-anpassning-kan-minska-sarbarheten-1.36653 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hog-vattenniva-i-glafsfjorden-1.36647 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/yeshewatesfa-hundecha-1.36646 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2014-mild-med-stormig-start-1.36621 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/mindre-blasig-stadsmiljo-med-tidiga-vindstudier-1.36612 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatforandring-sa-kan-det-se-ut-i-europa-om-30-ar-1.36607 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tidig-och-lugn-varflod-hittills-1.36590 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fjallanlaggning-klimatanpassar-1.36589 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-anpassas-sverige-till-ett-forandrat-klimat-1.36586 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-paverkas-klimatet-av-framtida-forandringar-i-arktis-havsis-och-snotacke-1.36582 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vintern-2013-2014-mild-i-hela-landet-1.36566 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/webb-seminarium-om-fns-klimatrapport-1.36561 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/smhis-vetenskapliga-rad-1.36550 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/visualisering-av-damm-och-sjoregister-1.36527 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/damm-och-sjoregister-1.36521 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forsta-motet-med-smhis-vetenskapliga-rad-1.36498 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/okad-kunskap-om-klimatforandringar-i-arktis-1.36480 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forskningsfinansiering-for-klimatanpassning-tio-ar-summeras-1.36475 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-och-norska-meteorologisk-institutt-i-vadersamarbete-1.36432 https://www.smhi.se/2.2233/basar-2011-och-2012-tillgangligt-1.36419 https://www.smhi.se/2.2233/byt-karta-i-simair-1.36407 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/app-for-utslapp-prisades-i-hack-for-sweden-1.36402 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/mars-2014-hoga-eller-mycket-hoga-grundvattennivaer-1.36399 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2014-havsisen-luckras-upp-1.36398 https://www.smhi.se/data/oppna-data/arkiv-planerat-underhall-och-uppdateringar/nytt-api-med-mindre-geografiskt-omrade-idag-1.36396 https://www.smhi.se/data/oppna-data/arkiv-planerat-underhall-och-uppdateringar/hirlam-e11-avvecklas-fran-18-mars-1.36382 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ostersjons-tillstand-grundligt-undersokt-genom-finsk-svenskt-samarbete-1.36343 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-utvecklar-prognoser-for-solenergisektorn-1.36332 https://www.smhi.se/data/oppna-data/arkiv-planerat-underhall-och-uppdateringar/nytt-api-for-pmp-lanseras-18-mars-1.36287 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/seminarium-om-slcp-i-moskva-4-mars-2014-1.36280 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2014-solfattig-och-mycket-mild-1.35991 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2014-milt-i-arktis-och-europa-1.36192 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/kontroll-av-vattendomar-1.36188 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvattenstand-2013-1.36013 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/extremt-hoga-minimitemperaturer-i-februari-1.36103 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2013-lugn-inledning-men-under-hosten-kom-stormarna-1.36060 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/ostersjons-in-och-utfloden-2013-1.35999 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2014-snosmaltning-och-stigande-floden-i-sodra-sverige-1.35990 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2014-isvintern-2014-blev-mycket-lindrig-1.35989 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-scenarier-visar-pa-risken-for-halka-1.35982 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/aktuella-vattenfloden-med-prognoser-i-ny-tjanst-pa-webben-1.35937 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utredning-visar-vagen-for-svensk-klimatanpassning-1.35917 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/12-februari-2014-okande-floden-i-granstrakten-av-gotaland-och-svealand-1.35900 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vad-betyder-olika-ord-om-vind-1.35876 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/10-februari-2014-okande-floden-i-granstrakten-av-gotaland-och-svealand-1.35849 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2014-kall-och-torr-i-norr-1.35258 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/hosten-2013-varm-i-hela-landet-1.35811 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/visualisering-av-aktuella-vattenfloden-med-prognoser-1.35808 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/battre-prognoser-vid-risk-for-nedisning-av-vindkraftverk-1.35803 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-2013-ett-blasigt-ar-1.35775 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dricksvattenprojekt-nytt-exempel-pa-klimatanpassning-1.35759 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2014-mildluften-dominerade-med-nagra-undantag-1.35717 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-och-syke-finlands-miljocentral-startar-unikt-samarbete-kring-havsmiljoovervakning-1.35694 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/prognoser-och-aktuellt-lage-till-havs-i-oceanweb-1.35679 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hogtrycksdominerad-januari-i-norr-1.35656 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/novembervadret-2013-tat-lagtryckstrafik-1.35655 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ytterligare-ett-varmt-ar-2013-bryter-inte-trenden-1.35641 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vad-ar-fikasno-1.35592 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vad-ar-isdygn-och-frostdygn-1.35582 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sen-islaggning-pa-sjoar-i-sodra-sverige-1.35511 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sen-islaggning-pa-sjoar-1.35495 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/snodjupskartor-1.35486 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/just-nu-vaxer-isen-sa-det-knakar-1.35485 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-ar-med-och-arrangerar-hack-for-sweden-1.35467 https://www.smhi.se/data/oppna-data/arkiv-planerat-underhall-och-uppdateringar/nytt-geografiskt-omrade-for-pmp-1.35456 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-kommenterar-ipcc-rapporter-fran-arbetsgrupp-1-1.35449 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-blir-samordnare-for-sveriges-deltagande-i-fns-klimatpanel-1.35451 https://www.smhi.se/omsmhi/internationell-samverkan/svensk-kinesiskt-samarbete-om-klimatpaverkande-luftfororeningar-1.35426 https://www.smhi.se/2.2428/nyckelbudskapen-i-femte-utvarderingsrapporten-fran-fns-internationella-klimatpanel-ipcc-5ar-wgi-key-findings-1.35418 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/iskallt-200-arsjubileum-1.35410 https://www.smhi.se/2.2233/losning-pa-java-problem-1.35398 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/starkt-internationellt-stod-till-nytt-tioarigt-samarbete-om-miljodata-1.35394 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-ar-informationsavgiften-borttagen-inom-meteorologin-1.35376 https://www.smhi.se/2.2428/ipccs-femte-utvardering-ar5-1.35333 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/den-allvarliga-syresituationen-i-ostersjon-bestar-1.35313 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sverige-verkar-for-okat-utbyte-av-miljodata-1.35307 https://www.smhi.se/2.2428/sa-arbetar-fns-klimatpanel-1.35305 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2014-sjunkande-vattenfloden-och-islaggning-1.35261 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2014-sjunkande-vattenstand-och-lindrigt-islage-till-en-borjan-1.35260 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-arsmedeltemperatur-1.35226 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-december-1.35223 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-november-1.35222 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-oktober-1.35205 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-september-1.35204 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-augusti-1.35203 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-juli-1.35202 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-juni-1.35201 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2013-en-handelserik-manad-1.35178 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2013-rejalt-kallt-i-nordamerika-men-rekordmilt-i-ryssland-1.35177 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/december-2013-mycket-hoga-floden-i-vastsverige-1.35175 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/december-2013-nya-vattenstandsrekord-och-hoga-vagor-1.35174 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaderhandelser-i-mangd-1.35164 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2013-varmt-ar-trots-sen-var-1.35158 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-maj-1.35157 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-april-1.35156 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-mars-1.35155 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-februari-1.35154 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-manadsmedeltemperatur-i-januari-1.35153 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-arsmedeltemperaturer-1.35152 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-december-1.35151 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-november-1.35150 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-oktober-1.35149 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-september-1.35148 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-augusti-1.35147 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-juli-1.35146 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dramatiskt-julvader-i-sverige-och-ovriga-europa-1.35142 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/historia-om-sveriges-vattendrag-nu-pa-smhi-se-1.35138 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-kan-man-arbeta-med-klimatanpassning-1.35059 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-havsisprodukt-pa-smhi-se-1.35014 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sammanfattning-av-stormen-ivar-1.34911 https://www.smhi.se/2.2233/kvalitetsforbattring-av-simair-vag-1.34859 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/historiska-beskrivningar-av-sveriges-vattendrag-digitaliserade-1.34851 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/forteckning-over-sveriges-vattenfall-1.34777 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/julhalsningar-fran-smhi-1.34757 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stormen-sven-gav-nya-vattenstandsrekord-i-oresund-1.34732 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sven-var-forhallandevis-extremast-vid-bohuskusten-1.34671 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/november-2013-tat-lagtryckstrafik-1.34164 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/battre-luftkvalitet-i-sverige-ar-2030-men-fortfarande-problem-i-nagra-stader-1.34640 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-juni-1.34567 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-maj-1.34566 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-april-1.34565 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-mars-1.34564 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-februari-1.34563 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-manadsmedeltemperatur-i-januari-1.34562 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-rekord-for-ars-och-manadsmedeltemperatur-1.34561 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/novembervadret-2013-tat-lagtryckstrafik-1.34544 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/examensarbete-inventering-av-hydrologiska-matningar-i-sverige-1.34520 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2013-orkankatastrof-i-filippinerna-1.34435 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hosten-2013-mild-och-mest-torr-1.34419 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/summering-av-orkansasongen-2013-1.34413 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-utsett-till-sveriges-modernaste-myndighet-1.34352 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/oppet-api-for-smhis-prognosdata-1.34326 https://www.smhi.se/data/oppna-data/planerat-underhall-och-uppdateringar/valkommen-till-nyhetsflodet-for-kommande-forandringar-1.34307 https://www.smhi.se/data/oppna-data/meteorologiska-data/api-for-vaderprognosdata-1.34233 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/om-klimatforandringar-visualisering-och-oppna-data-pa-kvalitetsmassan-1.34274 https://www.smhi.se/data/oppna-data/meteorologiska-data/matstationer-1.34252 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hilde-gav-sverige-ett-nytt-vindrekord-1.34251 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/vaderdata-och-statistik-1.34242 https://www.smhi.se/data/oppna-data/meteorologiska-data/meteorologiska-observationer-1.34237 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/ratt-reglering-av-vattenmagasin-1.34222 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forandrat-klimat-paverkar-tillgang-till-vatten-i-indien-1.34209 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2013-globalt-sett-annu-ett-varmt-ar-1.34183 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2013-2014-1.34182 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sammanfattning-av-orkanen-haiyan-1.34171 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/november-2013-vattenstand-over-det-normala-1.34163 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/november-2013-stigande-vattennivaer-och-grundvatten-1.34161 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-analysverktyg-for-overgodning-i-kustzon-1.34155 https://www.smhi.se/2.1209/mata-effekter-av-luftkvalitetsarbete-1.34135 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/skydda-vaderkanslig-teknisk-utrustning-1.34133 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sno-1.34086 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/oktober-2013-mest-hagkommen-for-stormen-simone-1.33257 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/okning-av-vaxthusgaser-i-atmosfaren-1.34073 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-version-av-s-hype-i-vattenwebb-1.34010 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2013-milt-i-alaska-vindrekord-i-danmark-1.34008 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-oktober-mest-hagkommen-for-stormen-simone-1.33985 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-forst-med-nya-detaljerade-klimatsimuleringar-over-europa-1.33956 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/simone-gav-ovanligt-hogt-vattenstand-utanfor-halmstad-1.33955 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/simone-drabbade-framst-sydligaste-sverige-1.33915 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/simone-ger-hoga-och-laga-havsvattenstand-1.33902 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hoststormen-simone-drar-in-med-full-kraft-1.33893 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mata-effekter-av-luftkvalitetsarbete-1.33882 https://www.smhi.se/en/services/professional-services/data-and-statistics/ice-development-on-masts-1.33874 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hydrologiskt-natverk-for-oppen-kallkod-utvecklas-1.33845 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovanlig-varme-sent-i-oktober-1.33822 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/wave-buoy-huvudskar-ost-1.33806 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagboj-huvudskar-ost-1.33805 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/wave-buoy-laso-ost-1.33804 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagboj-laso-ost-1.33803 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/oppna-data-ger-vattenappar-1.33733 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/salomon-eliasson-atmosfarisk-fjarranalys-1.33691 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/torka-i-gotaland-och-svealand-1.33661 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-ozonhal-over-antarktis-redan-over-1.33533 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommarens-algblomning-blev-langvarig-1.33506 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2013-en-lagomsommar-som-tilltalade-de-flesta-1.33432 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/moored-buoy-vaderoarna-1.33412 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsboj-vaderoarna-1.33411 https://www.smhi.se/data/oppna-data/oceanografiska-data/oceanografiska-observationer-1.33355 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-farlig-orkan-mot-nordostra-indien-1.33352 https://www.smhi.se/data/oppna-data/oceanografiska-data/oceanografiska-observationer-1.33351 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordstor-havsisutbredning-runt-antarktis-1.33175 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/skillnader-mellan-havsisen-i-arktis-och-antarktis-1.33172 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/september-2013-varmt-i-norr-och-torrt-i-soder-1.32557 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/oktober-2013-lite-vatten-i-sodra-sverige-1.33125 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/oktober-2013-stormen-simone-gav-hogt-och-lagt-vattenstand-1.33124 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2013-exceptionellt-varmt-i-australien-1.33007 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/gott-nytt-hydrologiskt-ar-1.32983 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/september-2013-varm-start-gav-sen-host-i-norr-1.32967 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tidiga-snofall-i-sverige-1.32935 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/lightships-1.32902 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-hydrolog-antagen-i-kommitten-for-stockholm-world-water-week-1.32898 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/over-100-klimatsimuleringar-visar-framtida-klimat-1.32871 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-lanseras-nya-klimatscenarier-har-pa-webben-1.32818 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/regleringspaverkan-i-sjoar-och-vattendrag-1.32819 https://www.smhi.se/forskning/seminarium-om-ipccs-utvarderingsrapport-ar-5-del-1-klimatforandringarnas-fysikaliska-bas-1.32803 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vattenforhallanden-1.32795 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arktis-2013-inte-fullt-lika-extrem-avsmaltning-1.32709 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/klimatet-igar-idag-och-imorgon-1.32700 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/senaste-hosten-pa-mer-an-100-ar-i-delar-av-norra-norrland-1.32688 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/eu-projekt-ger-forslag-till-klimatanpassning-for-ostersjoregionen-1.32637 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/september-2013-sma-vattenstandsvariationer-1.32559 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/september-2013-mycket-hoga-floden-i-angermanalven-1.32558 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/klimat/stod-vid-klimatanpassning-1.32490 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2013-varmerekord-i-osterrike-och-japan-hart-vintervader-i-sydamerika-1.32488 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-film-klimatanpassning-i-sverige-1.32476 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/90-mm-sommarens-storsta-dygnsnederbordsmangd-1.32458 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-lagomsommar-som-de-flesta-ar-nojda-med-1.32420 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/augusti-2013-varm-med-vaxlande-vaderlek-1.32347 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/stationslista-stralningsstationer-1.32341 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/inga-vetenskapliga-belagg-for-chemtrails-1.32335 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/tolka-moln-1.32314 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-faller-solljuset-in-1.32273 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/haftigare-skyfall-i-framtida-klimat-1.32213 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/augusti-2013-laga-vattenfloden-i-gotaland-och-svealand-1.32144 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/augusti-2013-sma-vattenstandsvariationer-1.32143 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/augusti-2013-lokalt-rekordblott-1.32142 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/89-mm-arets-hittills-storsta-dygnsnederbordsmangd-1.32137 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/varfor-ar-luften-valblandad-1.32116 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2013-langvarig-sommartorka-i-sodra-sverige-1.31629 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/molnskuggor-en-optisk-illusion-1.32069 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2013-mycket-varm-manad-i-bland-annat-kina-och-australien-1.32027 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-ozonhal-over-antarktis-tar-form-1.32011 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-ar-ett-solbanediagram-1.31981 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/langvarig-sommartorka-i-sodra-sverige-1.31982 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tromber-och-fallvindar-i-sverige-2010-2014-1.25545 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-december-1.31975 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-november-1.31974 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-oktober-1.31970 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-september-1.31969 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-augusti-1.31966 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-juli-1.31949 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-juni-1.31928 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-maj-1.31927 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-april-1.31919 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-mars-1.31917 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-februari-1.31893 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-vindhastigheter-i-januari-1.31883 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmebolja-men-ingen-rekordvarme-1.31877 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vattnet-i-atmosfaren-1.31841 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vindriktning-vid-nederbord-1.31823 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-vindrekord-1.31798 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/cirrocumulus-makrillmoln-1.31793 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/cirrostratus-slojmoln-1.31792 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/cirrus-fjadermoln-1.31791 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vattnets-overgangar-till-olika-faser-1.31766 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/rokmoln-mm-1.31765 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/nimbostratus-regnmoln-1.31763 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/battre-infrastruktur-for-fortsatt-utveckling-av-klimatmodeller-1.31758 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/droppstorlek-och-fallhastighet-1.31756 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/stratocumulus-valkmoln-1.31707 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/i-samtal-om-oppna-data-i-almedalen-1.31700 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/stratus-dimmoln-1.31695 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/altocumulus-boljemoln-1.31693 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/altostratus-skiktmoln-1.31691 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/moln-introduktion-1.3852 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juli-2013-tillfalligt-vallde-kallt-vatten-upp-vid-norrlandskusten-1.31631 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juli-2013-laga-floden-i-stora-delar-av-sverige-1.31630 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/omfattande-algblomning-i-sodra-ostersjon-1.31620 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2013-en-blot-manad-1.31018 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ett-decennium-med-extrema-klimathandelser-1.31578 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2013-oversvamningar-i-centraleuropa-och-indien-rekordhetta-i-sydvastra-usa-1.31528 https://www.smhi.se/tema/luftkvalitet-2-1195/kontakta-oss-luftmiljo-1.31492 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/varfor-faller-inte-molnen-ner-1.31477 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/varfor-ar-vissa-moln-platta-undertill-1.31476 https://www.smhi.se/tema/vanliga-fragor-simair-1.31470 https://www.smhi.se/tema/vanliga-fragor-simair-1.31469 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/moln-bildningssatt-1.31468 https://www.smhi.se/tema/vanliga-fragor-simair-1.31462 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/junivadret-stundtals-en-blot-historia-1.31448 https://www.smhi.se/tema/vanliga-fragor-simair-1.31447 https://www.smhi.se/tema/vanliga-fragor-simair-1.31446 https://www.smhi.se/tema/vanliga-fragor-simair-1.31445 https://www.smhi.se/tema/vanliga-fragor-simair-1.31444 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/oppna-data-for-forskning-och-utveckling-1.31428 https://www.smhi.se/tema/hur-val-overensstammer-simair-med-matningar-1.31422 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vind-i-sverige-1.31309 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vad-ar-en-vindros-1.31420 https://www.smhi.se/tema/vanliga-fragor-simair-1.31396 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/midsommarblomning-i-ostersjon-1.31339 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/moln-gravitationsvagor-1.31333 https://www.smhi.se/2.2233/nu-lanseras-simairs-nya-anvandarsida-1.31325 https://www.smhi.se/2.2233/simair-underlag-for-smalandskommuners-rapportering-1.31268 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/tillrinning-till-havet-2012-1.31231 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/algblomningar-da-nu-och-i-framtiden-1.31166 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/is-pa-sjoar-vintern-2012-2013-1.31157 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsis-vintern-2012-2013-1.31134 https://www.smhi.se/tema/simair-publikationer-och-rapporter-1.31117 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/snosituationen-vintern-2012-2013-1.31107 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juni-2013-laga-floden-pa-manga-hall-i-landet-1.31020 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juni-2013-stora-temperaturkontraster-mellan-hav-och-kust-1.31019 https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/smhis-vader-for-mobila-enheter-1.31012 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/isfritt-pa-sveriges-sjoar-1.31010 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ostabilt-eller-stabilt-vader-1.31004 https://www.smhi.se/omsmhi/press/nytt-forskningsprogram-okar-kunskap-om-ostersjon-1.30976 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nytt-forskningsprogram-okar-kunskap-om-ostersjon-1.30968 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/innovativ-klimatanpassning-av-bebyggd-miljo-1.30954 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2013-en-varm-avslutning-gav-forsmak-av-sommaren-1.30507 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-data-ska-vara-latta-for-andra-att-ateranvanda-1.30866 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stora-regnmangder-i-centraleuropa-1.30838 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2013-virvelstormar-i-usa-och-tropisk-orkan-pa-ostra-stilla-havet-1.30837 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/maj-2013-nya-varmerekord-i-norra-norrland-1.30831 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/nytt-scenarioverktyg-i-vattenwebb-1.30821 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-varm-avslutning-pa-maj-gav-forsmak-av-sommaren-1.30797 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/maj-2013-en-av-de-fem-varmaste-pa-over-100-ar-i-norrland-1.30788 https://www.smhi.se/data/oppna-data/information-om-oppna-data/grib-format-1.30761 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-nominerad-till-sveriges-modernaste-myndighet-1.30728 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/avdunstning-1.30720 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2013-lang-vinter-blev-till-sommar-1.30716 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/avrinning-2012-1.30690 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varning-for-mycket-hoga-temperaturer-1.30684 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/intensiv-nederbord-och-hydrologisk-risk-1.30668 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/osedvanligt-varm-majdag-i-gotaland-18-maj-1.30649 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskning-tonar-ner-klimatkansligheten-1.30642 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/stora-miljovinster-for-sjofarten-1.30628 https://www.smhi.se/data/oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/smhi-staller-ut-pa-nationella-vindkraftkonferensen-2013-1.30620 https://www.smhi.se/data/oppna-data/oceanografiska-data/modelldata-hiromb-bs01-1.30557 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/saker-och-kostnadseffektiv-vindkraftsbyggnation-1.30528 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/peter-berg-fouh-1.30521 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/europas-utslapp-av-kvave-och-fosfor-beraknade-1.30520 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2013-mycket-hoga-varfloden-i-norra-norrland-1.30511 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2013-snabb-uppvarmning-av-havet-i-slutet-pa-manaden-1.30506 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/orovackande-rekordnivaer-av-koldioxid-i-atmosfaren-uppmatta-1.30502 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/tillforlitlighet-1.30499 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/berakningar-i-scenarioverktyget-1.30498 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/berakningar-1.30497 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/berakningar-1.30496 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/scenarioverktyg-1.30495 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/scenarioverktyg-1.30494 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/retention-i-s-hype-2012-1.30492 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-kan-jordbruket-mota-ett-forandrat-klimat-1.30489 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tunt-ozonskikt-och-soligt-1.30475 https://www.smhi.se/data/oppna-data/meteorologiska-data/analysmodell-mesan-1.30445 https://www.smhi.se/data/oppna-data/meteorologiska-data/modelldata-hirlam-e11-och-arome-1.30446 https://www.smhi.se/data/oppna-data/ovriga-fragor-och-svar-1.30444 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-december-1.30407 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-november-1.30406 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-oktober-1.30405 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-september-1.30404 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-augusti-1.30403 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-juli-1.30402 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-juni-1.30401 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-maj-1.30400 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-april-1.30399 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-mars-1.30398 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-februari-1.30397 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-januari-1.30396 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-december-1.30395 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-november-1.30394 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-oktober-1.30393 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-september-1.30392 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-augusti-1.30391 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-juli-1.30390 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-januari-1.30388 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-juni-1.30386 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-maj-1.30385 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-mars-1.30384 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-februari-1.30383 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-uppmatta-lufttryck-i-sverige-i-april-1.30381 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/god-hydrografi-1.30379 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/distributionsbaserad-skalering-1.30375 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/satellitbilder-ger-mojlighet-att-folja-islossningen-i-torne-alv-1.30313 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2013-solig-och-forst-kall-sen-varmare-1.29930 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2013-bistert-kallt-i-nordamerika-1.30293 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/islossning-i-tornealven-1.30275 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-listar-2012-ars-storsta-vader-och-klimathandelser-1.30265 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/satellitmatningar-visar-snons-dolda-vattenmangder-1.30242 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-klimatanpassas-sverige-ny-sammanstallning-1.30217 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/efter-en-kall-inledning-pa-april-spred-sig-varvarmen-1.30213 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-for-tornealven-visar-pa-islossning-2-maj-1.30189 https://www.smhi.se/omsmhi/policys/bakgrund-till-smhis-datapolicy-1.30173 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sen-islossning-pa-sjoar-1.30147 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/lennart-simonsson-fouh-1.30116 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-andra-islossningsprognos-indikerar-en-lattare-till-medelsvar-islossning-i-tornealven-1.30112 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stora-forandringar-i-islaget-1.30096 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/syfte-och-fragestallningar-msb-2013-1.30095 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/referenser-1.30092 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/projektdeltagare-msb-2013-1.30086 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/kommunikation-och-redovisning-msb-2013-1.30085 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/wp4-msb-2013-1.30083 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/wp3-msb-2013-1.30082 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/wp2-msb-2013-1.30079 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/wp1-msb-2013-1.30075 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/intensiv-nederbord-och-hydrologisk-risk-1.30067 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varfloden-ar-i-gang-1.30050 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vaxtplanktonsituationen-2012-1.30017 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2013-praglades-av-ost-och-nordostvindar-1.30014 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/seminarium-om-meteorologiska-data-och-storskalig-hydrologisk-modellering-1.29997 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-forsta-prognos-for-islossning-i-tornealven-visar-pa-en-medelsvar-till-svar-islossning-1.29944 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2013-hoga-floden-i-uppland-gastrikland-och-halsingland-1.29932 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2013-islossning-och-sma-vattenstandsvariationer-1.29931 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-kunskapsrapport-om-vasterhavet-1.29869 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hydrologiska-laget-infor-varfloden-1.29895 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordlang-period-utan-stormar-1.29893 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vadret-per-veckodag-1.29892 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ortsprognoser-del-i-helheten-1.29871 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/islossning-1.29817 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/vanliga-fragor-om-s-hype-1.29816 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2013-rekordsoligt-kallt-och-torrt-1.29233 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lagt-havsvattenstand-varen-2013-1.29795 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varstatistik-for-stockholm-1.29785 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2013-stora-temperaturkontraster-globalt-1.29697 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordsolig-marsmanad-1.29693 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/maximal-isutbredning-senare-an-nagonsin-tidigare-1.29691 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/framtidens-pollenprognoser-1.29653 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sjatte-lagsta-ismaximumet-i-arktis-1.29654 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/kyligt-vader-har-sin-forklaring-1.29640 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varvarmen-har-latit-vanta-pa-sig-i-mars-1.29626 https://www.smhi.se/data/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-data-fran-svenskt-vattenarkiv-1.20127 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/2013-03-26-hydrologiska-laget-infor-varfloden-1.29618 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/nar-slutade-lilla-istiden-1.29615 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/bakgrundsbelastning-i-s-hype-2012-1.29595 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/retention-1.29594 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/har-du-koll-pa-solens-uv-index-1.29587 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/bakgrundsbelastning-i-s-hype-2012-1.29537 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/satellitdata-berattar-om-arktis-smaltande-is-1.29479 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-nationellt-dammregister-1.29407 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-version-av-kustzonsmodellen-i-vattenwebb-1.29406 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-version-av-s-hype-i-vattenwebb-1.29405 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/budgetberakningar-med-kustzonsmodellen-1.29403 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-blogg-om-klimatanpassning-i-stader-1.29362 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tromber-och-fallvindar-i-sverige-1990-1999-1.29351 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varblomningen-igang-i-vasterhavet-1.29301 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kraftig-solstralning-och-laga-temperaturer-1.29271 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lavinolyckor-i-sverige-1.29251 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2013-laga-vattenstand-1.29235 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/mars-2013-laga-vattenfloden-i-sodra-sverige-1.29234 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/nyheter-i-vattenwebb/nyheter-i-kustzonsmodellen-2012-1.29202 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2013-varmerekord-for-norra-halvklotet-1.29164 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/nyheter-i-vattenwebb/nyheter-i-s-hype-2012-1.29130 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2013-dominerades-av-kraftiga-temperatursvangningar-1.28692 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologiska-begrepp-1.29125 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mer-detaljerade-satellitbilder-1.29112 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vintern-2012-2013-ganska-normal-svensk-vinter-1.29088 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenforing-2012-1.29034 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenstand-i-de-stora-sjoarna-2012-1.29018 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/februari-dominerades-av-kraftiga-temperatursvangningar-1.29014 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-i-norr-men-vinter-i-soder-1.28988 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/ostersjons-in-och-utfloden-2012-1.28980 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvattenstand-2012-1.28970 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/havsvagor-2012-1.28957 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vatten/vattenstand-i-de-stora-sjoarna-2012-1.28954 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kraftiga-stoftvirvlar-i-sverige-1991-2016-1.28912 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nyarsstormen-1904-1.28874 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-paverkas-sverige-av-klimatforandringen-ny-kunskapssammanstallning-1.28817 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/framtida-oversvamningar-vid-sjoar-och-vattendrag-1.28791 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hogre-temperatur-paverkar-intensiva-regnskurar-1.28766 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dagmar-annandag-jul-2011-1.28718 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2013-normala-vattenforhallanden-1.28694 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2013-isvintern-fortsatte-1.28693 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2013-milt-kallt-och-ater-milt-1.28088 https://www.smhi.se/en/research/research-departments/climate-research-rossby-centre2-552/emerging-regional-climate-change-signals-under-varying-large-scale-circulation-conditions-1.28613 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2013-varmebolja-och-oversvamningar-i-australien-1.28569 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hastigt-andrade-isforhallanden-1.28527 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2012-2013-1.28479 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/januari-omvaxlande-mild-och-kall-1.28444 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/kompletteringsradar-okar-mojligheterna-for-vindkraftverk-pa-gotland-1.28428 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/meteorologisk-metodkonferens-2013-1.28387 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/stockholms-luftkvalitet-ar-2030-framtida-utslapp-viktigare-an-klimatforandringen-1.28362 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/pannkaksis-pa-vastkusten-1.28358 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/adiabatisk-1.28356 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hur-forandras-havsisen-1.28291 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/smhi-staller-ut-pa-e-world-2013-1.28287 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-stora-omraden-paverkade-av-syrebrist-1.28271 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-mycket-allvarlig-syresituation-1.28270 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/inversion-1.28269 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2011-2012-1.28218 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattennivaer-i-vanern-vattern-och-malaren-i-ett-framtida-klimat-1.28190 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/globala-uppvarmningen-fortsatter-2012-ett-varmt-ar-1.28169 https://www.smhi.se/en/research/research-departments/climate-research-rossby-centre2-552/an-ensemble-of-cordex-africa-climate-projections-simulated-by-rca4-1.28159 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2012-mycket-nederbordsrikt-med-nya-rekord-i-nordostra-norrland-1.28148 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/isen-vaxer-till-i-ostersjon-1.28136 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/kalibrering-och-utvardering-av-kustzonsmodellen-1.28119 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2013-hogt-vattenstand-i-vanern-och-vattern-1.28087 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2013-varierande-islage-1.28086 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/in-hype-1.28030 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2012-mycket-sno-i-borjan-men-till-nyaret-kraftigt-regn-i-soder-1.27535 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/isen-minskat-i-bottniska-viken-1.28018 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2012-forodande-tropisk-cyklon-pa-filippinerna-1.28003 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snorik-och-kall-decembermanad-1.27966 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-nederbordsrikt-vaderar-2012-1.27964 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatscenarier-med-s-hype-i-vattenwebb-1.27948 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utvardering-av-kustzonsmodellen-i-vattenwebb-1.27946 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nytt-satt-att-forutsaga-is-pa-vindkraftverk-1.27927 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-klimatologi-om-moln-och-stralning-fran-vadersatellitdata-1.27905 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/orkansasongen-2012-bopha-och-sandy-dominerade-1.27888 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-kunskapssammanstallning-om-framtida-havsnivaer-1.27871 https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/undersokning-om-klimatanpassning-1.27843 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nytt-planeringsverktyg-for-klimatsakring-av-stader-1.27718 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/hosten-2012-varm-med-manga-nya-regnrekord-1.27711 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/is-pa-sjoar-i-hela-landet-1.27706 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/hydrologiska-grundnatet-1.27699 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/temporara-hydrologiska-matstationer-1.27697 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vattennivan-i-vanern-har-kulminerat-1.27659 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/kalibrering-och-utvardering-av-kustzonsmodellen-1.27640 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fjallanlaggningar-anpassar-till-klimatet-1.27579 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/bisolar-parhelia-1.27575 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/smhi-tillgangliggor-data-om-havsis-1.27538 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varningssystem-for-torka-byggs-upp-i-sydafrika-1.27530 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/december-2012-snabb-istillvaxt-i-norr-1.27534 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/december-2012-snosmaltning-och-stigande-floden-i-sodra-sverige-1.27533 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/havens-ph-varde-sjunker-1.27494 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmare-klimat-paverkar-karnkraftverkens-kylvatten-1.27491 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2012-varmluft-dominerade-bade-pa-norra-och-sodra-halvklotet-1.27478 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/november-2012-mild-manad-med-handelserik-avslutning-1.26942 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2012-globalt-sett-annu-ett-varmt-ar-1.27459 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/november-2012-mild-manad-med-kall-avslutning-1.27429 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/battre-forutsattningar-for-vintervaghallaren-1.27425 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/berakningar-av-kvavereduktion-for-minskad-overgodning-i-ostersjon-1.27424 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskningsprojekt-utreder-halsoeffekter-av-vedeldningsrok-1.27402 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/november-2012-hoga-grundvattennivaer-och-hogt-vattenstand-i-vanern-1.27403 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/modellutvardering-for-s-hype-i-vattenwebb-1.27351 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaxthusgaserna-fortsatter-att-oka-i-atmosfaren-1.27306 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-snodjup-1.27291 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-ozonhal-over-antarktis-en-summering-1.27284 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/svenska-bidrag-pa-internationell-konferens-om-miljodata-1.27278 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/irene-wahlstrom-1.27254 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/germo-vali-oceanografisk-forskning-1.27251 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lagesrapport-islaggning-pa-sjoar-1.27249 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/vatten-i-framtida-klimat-1.27247 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/water-in-future-climate-1.27055 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/kallfordelning-av-naringsamnen-i-vattenwebb-1.27054 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/sa-fungerar-kartverktygen-i-radartjansten-1.27024 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/nya-radartjanster-1.27023 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-varierar-klimatet-i-ostersjon-nu-och-i-framtiden-1.27009 https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/nya-radartjanster-1.26947 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/november-2012-normal-start-pa-issasongen-1.26943 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/fyrskepp-fladen-1.26941 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/fyrskepp-kalkgrundet-1.26937 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/gryning-och-skymning-1.26894 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/jordskuggan-1.26873 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/oktober-2012-blott-och-kyligt-1.25404 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2012-tropiska-cykloner-dominerade-vaderhandelserna-1.26822 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hog-vattenniva-i-vanern-2000-2001-1.26795 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hog-vattenniva-i-vanern-1.26769 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/pitea-har-slagit-nytt-arsrekord-i-regn-redan-nu-1.26765 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/kalibrering-och-utvardering-av-s-hype-1.26735 https://www.smhi.se/data/sa-funkar-hur-var-vadret-1.26732 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/oktober-blot-och-kylig-1.26688 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/regnbage-pa-marken-1.26662 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/flodesstatistik-och-regleringspaverkan-i-vattenwebb-1.26625 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/sveriges-huvudavrinningsomraden-1.26616 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/orkanen-sandy-mot-usas-ostkust-1.26555 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/orkanen-sandy-passerar-bahamas-nar-sannolikt-usa-1.26497 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/risken-for-halka-har-okat-i-norrland-1.26439 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/publiceringsschema-och-historik-manadens-vader-och-vatten-1.26277 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsvattenstandets-arstidsvariationer-1.25961 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-falsterborev-1.15226 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/indata-for-markanvandning-i-vattenwebben-1.26063 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/kallfordelning-av-naringsamnen-i-vattenwebb-1.26061 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsvattenstand-i-ett-framtida-klimat-1.25563 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kustradar-1.26029 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/indata-for-vattenkraftsregleringar-i-vattenwebb-1.25857 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/anvandarguide-till-vattenwebb-1.25854 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/mer-tillforlitliga-berakningar-av-vattenfloden-1.25809 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordvarmt-for-att-vara-sa-sent-som-den-20-oktober-1.25806 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordblot-oktober-i-pitea-1.25803 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-projekt-ska-forbattra-kustradarsamarbetet-1.25765 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/thomas-bosshard-fouh-1.25761 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/flera-stationer-i-norrland-har-rapporterat-snodjup-1.25753 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/31-cm-sno-i-hoglekardalen-1.25688 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/blygsamma-minimitemperaturer-hittills-1.25601 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-antarktiska-ozonhal-ar-rekordlitet-1.25495 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/oktober-2012-hoga-floden-i-vasterbotten-och-norrbotten-1.25406 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/oktober-2012-hoga-vattenstand-och-vagor-1.25405 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nytt-specialnummer-av-ambio-om-ostersjons-framtida-havsmiljo-1.25324 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/september-2012-manga-dygn-med-regn-1.24796 https://www.smhi.se/2.1209/detaljerade-luftkvalitetsskartor-visar-luftens-tillstand-i-umea-1.25271 https://www.smhi.se/2.1209/sjofartens-paverkan-pa-goteborgsluften-1.25265 https://www.smhi.se/2.1209/publikationsverktyg-for-webben-1.25251 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/slutet-nara-for-den-seglivade-tropiska-cyklonen-nadine-1.25235 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/rene-capell-fouh-1.25213 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/ilias-pechlivanidis-fouh-1.25164 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2012-tropiska-cykloner-och-monsunregn-1.25124 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/pris-till-hydrologisk-forskningsartikel-1.25152 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hydrologisk-prognosverksamhet-byggs-upp-i-botswana-1.25143 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatt-hog-avrinning-i-vastra-gotaland-1.25092 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hostlik-september-1.25053 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hydrologisk-nyarssammanfattning-1.25036 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arktis-nya-bottennotering-3-41-miljoner-km-1.25001 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/utbildning/utbildning-i-meteorologi-for-vintervaghallare-1.24998 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2012-varmluften-undvek-sverige-med-kuslig-precision-1.24997 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hosten-har-klivit-fram-1.24953 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ozonets-dag-16-september-1.24843 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-vadersatellit-ska-ge-mer-och-battre-data-1.24838 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmerekord-underkant-efter-90-ar-1.24833 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommarens-blomning-i-ostersjon-1.24822 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/september-2012-stigande-floden-i-vastra-gotaland-1.24798 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/september-2012-snabb-avkylning-av-ytvattnet-och-vattenstand-over-det-normala-1.24797 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/loggor-1.24765 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/artiklar-i-kunskapsbanken-1.24720 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/isutbredningen-i-arktis-1.24719 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2012-kraftig-varmebolja-i-europa-och-rekordlite-is-i-arktis-1.24709 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vadret-sommaren-2012-en-sammanfattning-1.24705 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vadret-sommaren-2012-infographic-1.24702 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ostadigt-men-normalt-vader-i-augusti-1.24676 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordmanga-tropiska-cykloner-under-augusti-1.24672 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vadret-sommaren-2012-1.24652 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nagra-av-sommarens-regnigaste-dygn-1.24620 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/framtida-luftfororeningar-har-beraknats-for-40-stader-1.24609 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/fa-battre-prestanda-i-smhis-tjanster-1.24606 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tropiska-cykloner-i-bade-karibien-och-ostasien-1.24498 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sondagen-och-mandagen-arets-varmaste-dagar-1.24481 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/indata-for-jordarter-i-vattenwebb-1.22851 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-ozonhal-over-antarktis-borjar-markas-1.24428 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/algblomningen-gar-norrut-1.24365 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/varmebolja-1.22372 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/oceanografiska-faktablad-1.24331 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/det-eviga-regnandet-1.24227 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/augusti-2012-slatstrukna-ytvattentemperaturer-och-sma-vattenstandsvariationer-1.24104 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/augusti-2012-laga-vattenfloden-i-sodra-gotaland-1.24105 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/augusti-2012-annu-en-ostadig-sommarmanad-1.24103 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2012-sommarregnen-fortsatte-med-en-del-soligare-avbrott-1.23841 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hoga-havsvattenstand-1.23985 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2010-varflod-norrland-1.23942 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2008-hoga-floden-och-islossning-under-varfloden-1.23937 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2010-varflod-sodra-sverige-1.23933 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/medelmattig-julimanad-1.23932 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/realtidsdata-hype-1.23931 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/nytt-utseende-1.23930 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juli-2012-extremt-hoga-floden-i-smaland-1.23845 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juli-2012-normala-forhallanden-i-havet-1.23843 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hur-mats-lufttryck-1.23830 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2012-inledningsvis-mycket-varm-var-1.23795 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/normal-medeltemperatur-trots-blygsamma-dagstemperaturer-1.23680 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/korttidsnederbord-i-sverige-1995-2008-1.23634 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rapport-fran-eman-1.23582 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/lista-med-faktablad-1.23462 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2012-utbredd-issmaltning-pa-gronland-och-skyfall-i-ostasien-1.23429 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dags-att-sammanfatta-tva-regniga-juliveckor-1.23315 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tropiska-natter-1.1085 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/2011-hoga-floden-i-vastra-gotaland-1.23287 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovanligt-kylig-julinatt-langst-i-norr-1.23070 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordhoga-vattenfloden-i-brusafors-1.23066 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skyfall-har-blivit-vanligare-1.23063 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-nederbord-1.23060 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/algblomningen-igang-i-ostersjon-1.23050 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-punktnederbord-1.23041 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/regnigt-veckoslut-med-en-del-nya-rekord-1.23037 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/berakningar-av-kvavereduktion-for-minskad-overgodning-i-ostersjon-1.23017 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/regnrekord-men-inga-hoga-floden-1.22971 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/isbrytaren-oden-far-ny-meteorologisk-utrustning-infor-arktisexpedition-1.22964 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2012-svalt-och-regnigt-1.22405 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/framtidens-klimat-har-nu-analyserats-i-13-lan-1.22939 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/policy-sociala-medier-1.22879 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2012-gott-om-varmluft-pa-norra-halvklotet-men-inte-over-skandinavien-1.22874 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/avstandet-mellan-jorden-och-solen-1.22871 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/indata-for-markanvandning-i-vattenwebben-1.22841 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vinter-1.22843 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/indata-for-punktkallor-i-vattenwebb-1.22746 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskning-ska-ge-battre-beredskap-for-lokala-oversvamningar-1.22763 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatanpassning-och-visualisering-pa-almedalen-1.22762 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatanpassning-presenteras-i-almedalen-1.22757 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/juni-hittills-regnigt-och-svalt-1.22750 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordtidig-debby-hot-mot-sodra-usa-1.22744 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/webbplats-om-vaxtplankton-och-andra-mikroalger-1.22414 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/regn-regn-och-ater-regn-men-fa-nya-rekord-1.22729 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/variation-och-osakerhet-1.22671 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/tidsperioder-1.22670 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/distributionsbaserad-skalering-dbs-1.22668 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/berakningsmodeller-1.22665 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/utslappsscenarier-1.22664 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/sa-ar-analysen-gjord-1.22653 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/antal-dygn-per-ar-da-det-ar-lag-vattenforing-i-vattendragen-1.22650 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/antal-dygn-per-ar-da-det-ar-relativt-torrt-i-marken-1.22646 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordregnig-junimanad-pa-sina-stallen-1.22632 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/annu-ingen-hogsommardag-nagonstans-i-sverige-i-juni-1.22628 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/forandrad-framtida-vattentillgang-1.22606 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/gloria-1.22581 https://www.smhi.se/om-flodesstatistik-for-sveriges-vattendrag-1.22530 https://www.smhi.se/om-flodesstatistik-for-sveriges-vattendrag-1.22529 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/utredning-ger-forslag-till-atgarder-for-att-minska-oversvamningar-1.22524 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ett-varmt-och-stormigt-slut-pa-2011-1.22514 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattendragsnamn-1.22489 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hydrografiska-data-1.22466 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/minskad-tillgang-pa-vatten-under-framtidens-somrar-1.22439 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kylig-inledning-pa-sommaren-betyder-det-nagot-for-fortsattningen-1.22412 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juni-2012-inga-hoga-floden-trots-regnrekord-1.22407 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juni-2012-ytvattentemperaturerna-gav-en-kylig-inledning-pa-sommaren-1.22406 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2012-omvaxlande-med-en-kanning-av-sommar-1.21927 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vadret-under-de-senaste-venuspassagerna-1.22309 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/maj-2012-omvaxlande-med-en-kanning-av-sommar-1.22292 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/heiner-kornich-1.22280 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-furuogrund-1.22242 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-stockholm-1.22066 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tropisk-storm-in-over-florida-1.22204 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaderomslag-pa-gang-1.22196 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/orkansasongen-igang-1.22176 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-forsmark-1.20584 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-ystad-1.22117 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-smogen-1.22108 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-spikarna-1.20583 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/mareograph-1.22125 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-bjorn-1.22116 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/webprodukter-1.22124 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-stenungsund-1.22122 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-draghallan-1.13871 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-varberg-1.13868 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-bjorn-1.13870 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-nedre-stockholm-1.13961 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-landsort-1.13887 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-nedre-stockholm-1.22120 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-draghallan-1.22119 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-varberg-1.22118 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-landsort-1.22112 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-kungsvik-1.22110 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-goteborg-torshamnen-1.22087 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/wave-buoy-vaderoarna-1.22077 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-ringhals-1.22086 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-viken-1.22085 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-barseback-1.22084 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-klagshamn-1.22083 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-kalix-1.20579 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-marviken-1.22070 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-skagsudde-1.20582 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-landsort-norra-1.22069 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-visby-1.22072 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-oskarshamn-1.22071 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-kungsholmsfort-1.22080 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-olands-norra-udde-1.22073 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-skanor-1.22082 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-simrishamn-1.22081 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/moored-buoy-huvudskar-ost-1.22074 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/moored-buoy-laso-ost-1.22075 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsboj-laso-ost-1.13917 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsboj-huvudskar-ost-1.13916 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/wave-buoy-sodra-ostersjon-1.22079 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagboj-sodra-ostersjon-1.13914 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/wave-buoy-brofjorden-wr-1.22078 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagboj-knolls-grund-1.18654 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagboj-finngrundet-1.13915 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/wave-buoy-finngrundet-1.22076 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/anpassning-till-forandrat-klimat-i-ostersjoregionen-1.22062 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tide-gauge-ratan-1.20581 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/extrema-varfloden-i-norrbotten-1.22025 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/nina-hakansson-forskare-1.22033 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/nina-hakansson-forskare-1.22032 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/nina-hakansson-atomspheric-remote-sensing-1.22026 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/nina-hakansson-forskare-1.22023 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/natverk-fouh-1.22018 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/solskensolympiaden-i-stockholm-1912-1.22010 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/urban-water-vision-sv-1.22007 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/publikationslista-fouh-1.21991 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-deltar-i-arktisexpedition-1.21979 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varflod-i-norra-norrland-1.21967 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/visualiseringsteknik-1.21958 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/verktyg-1.21947 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/arctic-hype-1.21945 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/modellsystem-1.21944 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/orkansasongen-2012-igang-pa-ostra-stilla-havet-1.21940 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tropiska-orkanen-rina-hotar-mexiko-1.21939 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2012-varfloden-i-norra-sverige-1.21929 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2012-isvintern-slut-i-norr-och-sommartemperaturer-i-sydvast-1.21928 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/adsimnor-stakeholder-workshop-in-abisko-3-may-2012-1.21895 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/realtidsdata-hype-1.21879 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-radgivningstjanst-underlattar-luftkvalitetsarbetet-1.21814 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2012-sasongens-forsta-tropiska-cykloner-pa-atlanten-och-i-ostra-stilla-havet-1.21800 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/grund-for-utokat-samarbete-inom-visualisering-1.21736 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-visar-pa-latt-islossning-i-tornealven-den-5-maj-1.21708 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2012-nederbordsrik-och-inledningsvis-kall-aprilmanad-1.21425 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/halva-sverige-har-nu-isfria-sjoar-1.21701 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kyligare-april-an-vad-vi-vant-oss-vid-1.21700 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/olika-rumsskalor-1.21690 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-bast-i-sverige-pa-jamstalldhet-rapport-fran-nyckeltalsinstitutet-1.21674 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-tredje-islossningsprognos-i-tornealven-tyder-pa-en-sen-islossning-av-lattare-karaktar-1.21679 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/april-kan-bli-kallare-an-mars-1.21668 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/ovanliga-kombinationer-av-manadsmedeltemperaturer-1.21667 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-blir-arets-varflod-1.21661 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sveriges-klimat-har-blivit-varmare-och-blotare-1.21644 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-har-blivit-varmare-och-blotare-1.21614 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forbattrade-syreforhallanden-i-ostersjons-djupvatten-1.21611 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2012-rekordvarmt-i-central-och-osteuropa-1.21189 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatta-indikationer-pa-lattare-islossning-i-tornealven-1.21595 https://www.smhi.se/omsmhi/upphandlingar/aktuella-upphandlingar-1.8169 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/la-plata-basin-hype-sv-1.21588 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/niger-hype-sv-1.21581 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/lagtrycksbanor-over-europa-1.21486 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-forsta-prognos-for-islossning-i-tornealven-visar-pa-en-lattare-islossning-1.21452 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-lanserar-virtuella-matmaster-for-snabbare-projektering-av-vindkraft-1.21428 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2012-langsam-issmaltning-1.21427 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2012-laga-vattenfloden-i-soder-och-hogre-i-norr-1.21426 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/vi-lanserar-virtuella-matmaster-for-snabbare-projektering-av-vindkraft-1.21414 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/sebastien-villaume-1.21407 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fulgurit-eller-blixtror-1.21384 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/smhi-utvecklar-och-driftsatter-hydrologiskt-prognossystem-for-molndalsan-1.21340 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lagre-minimitemperatur-i-april-an-i-mars-1.21265 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sveriges-arsmedeltemperatur-3-c-1.21242 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2012-rekordvarme-i-usa-1.20313 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/solig-mars-med-rekordvarme-1.21182 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/sverigemedeltemperatur-1.21151 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordhoga-marstemperaturer-1.21145 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/representativitet-1.21138 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatdata-for-nedladdning-pa-luftwebb-1.21123 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/observation-modellberaknat-varde-1.21115 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/whist-sv-1.21111 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-blir-arets-varflod-1.20983 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/ditt-stod-inom-vattenkraft-1.20865 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/byggnation-nara-vatten-1.20836 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-forskningsfokus-klimatanpassning-for-markanvandare-1.20694 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/klimatforandringar-och-dammsakerhet-1.20676 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/att-presentera-vader-1.20674 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/pagaende-projekt-fouh-1.20646 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/sakrare-prognoser-for-varflod-utvecklas-med-nya-metoder-1.20654 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-klimatindikator-visar-arlig-maximal-isutbredning-1.20650 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattnets-kretslopp-forenar-hydrologi-meteorologi-och-oceanografi-1.20615 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/scenarier-okar-forstaelsen-for-ostersjons-framtid-1.20568 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2012-blasig-start-och-milt-avslut-1.20555 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/mars-2012-tidig-snosmaltning-i-norrland-1.20539 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2012-isvintern-borjade-ga-mot-sitt-slut-1.20538 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2012-solig-med-rekordvarme-1.20536 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/vilken-information-driver-modellerna-1.20527 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/narsalter-vintertid-1.20515 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/falska-nederbordsekon-fran-vaderradar-1.20507 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/idag-kan-klimatforskningen-ge-sakrare-underlag-1.20433 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/februari-2012-bjod-pa-bister-kyla-i-borjan-och-varmerekord-pa-slutet-1.20077 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/optimera-energiforbrukningen-med-prognosstyrning-1.20338 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/miljokonsekvensanalys-malaren-som-dricksvattentakt-1.20335 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/det-blommar-i-havet-det-ar-var-1.20325 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/arliga-blomningar-1.20320 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/nyhetsbrev-fastighetsstyrning-1.20305 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rivstart-pa-brandrisksasongen-1.20296 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/tjale-1.20264 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/fornybar-energi-gynnas-av-andrat-klimat-1.20256 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/svallis-1.20246 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/skottar-1.20240 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2012-mycket-kall-manad-nere-i-europa-1.19851 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-beredskap-ska-minska-oljeskador-i-ostersjon-1.20166 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2011-mycket-varmt-och-blott-i-norr-1.20092 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sol-och-var-1.20098 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/sommarjobb-pa-smhi-2015-1.20096 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hal-i-molntacket-1.20095 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2012-stora-variationer-i-islaget-1.20079 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/februari-2012-mycket-hoga-varfloden-pa-gotland-1.20078 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsis-1.20049 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-webbplats-om-havets-forsurning-1.19970 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forsta-resultaten-pa-plats-infor-ipcc-utvardering-1.19936 https://www.smhi.se/forskning/doda-bottnar-kan-oka-i-forandrat-klimat-1.19893 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-kallare-an-normalt-i-hela-sverige-1.19879 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snokanoner-i-soder-koldrekord-i-lappland-1.19871 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bottenviken-istackt-den-1-februari-1.19850 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/januari-2012-vintern-kom-till-slut-1.19822 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-se-lanserar-ett-labb-for-att-tillsammans-med-webbsidans-anvandare-utveckla-nya-tjanster-1.19788 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hoga-lufttryck-svenskt-februarirekord-1.19784 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2012-overvagande-milt-med-undantag-av-alaska-1.19368 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2011-blev-ett-varmt-ar-bade-globalt-och-i-sverige-1.19746 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/yrvaderstisdagen-1850-1.19745 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tropiska-orkanen-rina-hotar-mexiko-1.19663 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tropiska-orkanen-rina-hotar-mexiko-1.19662 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-utstallning-om-livet-i-haven-1.19654 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-forsta-tydliga-snokanoner-1.19622 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/islaget-i-ostersjon-1.19610 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-far-uppdrag-fran-eu-att-forvarna-om-oversvamningsrisker-1.19582 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/pipkrake-1.19576 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-matteknik-utvecklar-havsovervakningen-1.19551 https://www.smhi.se/2.1209/rapport-fran-anvandardagarna-1.19524 https://www.smhi.se/2.1209/kurser-i-simair-1.19505 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/40-dygn-med-regn-i-halland-1.19506 https://www.smhi.se/havetsforsurning/partners-lankar/lankar-1.19498 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2011-ett-av-sveriges-varmaste-ar-1.19439 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2012-vintern-kom-till-slut-till-sverige-1.19419 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2012-hoga-floden-i-sodra-och-vastra-gotaland-1.19418 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2012-islaggningen-tog-fart-till-slut-1.19417 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2011-var-handelserik-med-varme-aska-och-stormar-1.19067 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stormen-emil-jamford-med-vinterns-ovriga-stormar-och-stormarna-gudrun-och-per-1.19404 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/kustzonsmodellen-1.19391 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hydrologisk-modell-vacker-internationellt-intresse-1.19379 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2011-mycket-milt-och-blasigt-i-nordeuropa-tropisk-cyklon-drabbade-filippinerna-1.18952 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2011-ett-varmt-blott-och-askrikt-ar-1.19344 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/julens-ovader-en-sammanfattning-1.19325 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatt-hoga-men-stabila-floden-i-atran-under-jul-1.19323 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatt-hoga-men-stabila-floden-i-atran-under-jul-1.19321 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/2.1544/modellberaknad-vattenforing-och-vattenkvalitet-1.19274 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/december-2011-mycket-hoga-floden-i-atran-1.19066 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-berakningar-for-klimatet-tusen-ar-tillbaka-1.19253 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjupskarta-nu-i-tva-versioner-1.19242 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/marklig-orkansasong-pa-atlanten-och-ostra-stilla-havet-1.19240 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/flodet-i-atran-ar-pa-neratgaende-men-fortsatt-hoga-nivaer-1.19232 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-mycket-allvarlig-syresituation-1.19151 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/vattenforingen-fortfarande-hog-men-avtagande-i-vastra-gotaland-1.19220 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/om-klass-3-varningen-i-atran-1.19206 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/andrat-klimat-okar-overgodning-i-ostersjon-1.19197 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hydrologiska-prognoser-blir-mojliga-i-botswana-1.19192 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-paverkar-klimatet-framtidens-vattentillgang-i-arabregionen-1.19173 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nederbordsintensitet-1.19163 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovader-gav-oversvamningar-i-vastsverige-och-snokaos-i-norr-1.19153 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/syrekartering-i-ostersjon-hosten-2010-1.19150 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/eu-projekt-visar-effekter-av-2-c-uppvarmning-1.19123 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatutbildningar-for-nordkorea-och-vastafrika-1.19090 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/forsta-adventsstormen-2011-1.19081 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forsta-adventsstormen-jamford-med-stormarna-gudrun-och-per-1.19080 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/december-2011-hogt-vattenstand-och-hoga-vagor-1.19065 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/november-2011-rekordmild-i-norr-och-snofattig-overlag-1.18583 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2011-varm-och-blot-1.18788 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/inbjudan-till-hydrologidagarna-2012-1.19034 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/kelvin-helmholz-vagor-i-moln-1.19027 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/is-till-havs-kraftigt-forsenad-1.19011 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utslappsminskningar-ekonomi-och-visioner-pa-klimatforum-1.18987 https://www.smhi.se/forskning/klimatstudie-presenteras-i-durban-1.18972 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vem-namnger-stormar-1.18957 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/sveriges-vattenkraft-traffas-i-norrkoping-1.18951 https://www.smhi.se/forskning/europeisk-klimatservice-byggs-upp-1.18913 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2011-blir-det-tionde-varmaste-aret-enligt-wmo-1.18900 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forsta-adventsstormen-gav-extremt-hogt-vattenstand-langs-vastkusten-1.18897 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sen-islaggning-pa-sjoar-1.18881 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forsta-adventsstormen-jamford-med-stormarna-gudrun-och-per-1.18870 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2011-rekordvarmt-i-nordnorge-rekordtorrt-i-centraleuropa-1.18560 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovader-med-stormbyar-i-lappland-under-lordagsdygnet-1.18868 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/eu-projekt-forbattrar-klimatmodeller-1.18845 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordvarm-host-langst-i-norr-1.18793 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/hosten-2011-rekordvarmt-i-norr-och-mycket-snofattigt-1.18789 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/varen-2011-den-kalla-vintern-foljdes-av-en-varm-var-1.18787 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/samlad-bild-av-miljotillstandet-i-sveriges-hav-1.18778 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/david-gustafsson-1.18704 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/jafet-andersson-1.18703 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/lena-stromback-1.18695 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/vintern-2011-den-andra-kalla-vintern-i-rad-1.18682 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sverige-lamnar-tre-nya-bidrag-till-globalt-natverk-for-miljodata-1.18656 https://www.smhi.se/forskning/forskning-om-ostersjons-framtida-miljo-1.18633 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-blygsamma-minimitemperaturer-hittills-i-host-1.18615 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hostblomning-av-ofarlig-sort-1.18595 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-rekord-snobrist-i-hela-landet-9-november-1.18592 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/november-2011-annu-ingen-is-i-sikte-1.18585 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/november-2011-ont-om-sno-och-sen-islaggning-pa-sjoar-1.18584 https://www.smhi.se/data/meteorologi/ozon/arets-antarktiska-ozonhal-1.18576 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/oktober-2011-mild-och-snofattig-1.18425 https://www.smhi.se/data/intressant-vader-i-sverige-senaste-manaden-1.17031 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2011-thailand-oversvammat-och-ostra-usa-oversnoat-1.18206 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/satellituppskjutning-idag-blir-borjan-pa-ny-era-1.18509 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/utbildning/utbildning-lar-dig-meteorologens-knep-1.18505 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/prognosstyrd-markvarme-gynnar-bade-miljon-och-planboken-1.18496 https://www.smhi.se/forskning/konferens-om-ostersjomalen-1.18480 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hydrologisk-open-source-for-internationell-samverkan-1.18471 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kraftfull-tropisk-orkan-vid-sydostra-afrika-1.18451 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/visualisering-av-havsmiljo-blev-prisbelonad-1.18435 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/oktober-2011-hoga-vattenstand-1.18424 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/oktober-2011-normala-vattenfloden-och-markvattenhalter-1.18422 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/syresituationen-forsamrad-i-ostersjons-djupvatten-1.18414 https://www.smhi.se/2.1209/sverige-och-bangladesh-samarbetar-kring-klimatpaverkande-luftfororeningar-1.18397 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/okad-risk-for-insektsskador-i-framtiden-1.18390 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/koefficienterna-i-ekholm-modens-formel-1.18371 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ostersjons-miljo-visualiseras-under-eu-mote-1.18336 https://www.smhi.se/2.1209/traff-for-simair-anvandare-1.18300 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/begransningar-i-aldre-webblasare-1.18216 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/europeiskt-samarbete-kring-klimatforskning-1.18260 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/olandsstormen-1985-1.18239 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/de-flesta-luftfororeningar-minskar-under-kommande-ar-1.18218 https://www.smhi.se/data/oceanografi/smhi-vard-for-konferens-om-marin-undersokningsteknik-1.18185 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/far-vi-annu-en-kall-vinter-1.18172 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kommer-kalla-vintrar-tre-i-rad-1.18166 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/homogenisering-av-temperatur-1.18158 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/utbrott-pa-solen-1.18147 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/september-2011-nya-regnrekord-i-norra-norrland-1.17770 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskarseminarium-om-internationella-klimatmodelleringssamarbeten-1.18102 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/seminarium-internationella-klimatmodelleringssamarbeten-1.18088 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varens-ozonfortunning-over-arktis-1.18076 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2011-kraftiga-tropiska-cykloner-bade-pa-atlanten-och-stilla-havet-1.18031 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/rapport-om-marknara-ozon-1.18027 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dimma-och-fuktdis-1.18016 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/tor-bergeron-1.18015 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-forskning-om-klimatanpassning-och-markanvandning-1.17999 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/1984-smhis-vaderradar-1.18005 https://www.smhi.se/forskning/workshop-om-att-anvanda-modeller-i-vattenforvaltning-1.17993 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordregnig-september-i-jokkmokk-1.17984 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/nya-smhi-1975-1.17962 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dimfrost-och-rimfrost-1.17959 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/trots-stranga-vaderforhallanden-kunde-utsjoexpeditionen-genomforas-1.17940 https://www.smhi.se/forskning/klimatforum-2011-1.17936 https://www.smhi.se/2.1209/forbattrad-modell-presenteras-pa-internationell-konferens-1.17933 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordlite-is-i-arktis-1.17920 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/allt-mindre-is-i-arktis-1.17915 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/historik-kring-nordvast-och-nordostpassagen-1.17914 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/samarbete-blir-startskott-for-framtidens-vaderprognoser-i-norden-1.17905 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/satsningar-pa-klimatanpassning-i-budgetpropositionen-1.17901 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sakerhet-och-beredskap/sms-och-e-post-vid-risk-for-hoga-havsvattenstand-1.17900 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rossby-centre-day-2011-1.17898 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatt-stabilt-hoga-floden-i-de-stora-reglerade-alvarna-1.17882 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/u-f-sensor-1.17863 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hbv-modellen-1.17857 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatexpertis-till-halsoprojekt-i-ostafrika-1.17855 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/stralning-1.17841 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ozonskiktets-dag-1.17821 https://www.smhi.se/omsmhi/upphandlingar/for-vara-leverantorer-och-kunder/for-vara-leverantorer-och-kunder-1.17814 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/examensarbete-och-praktik-1.17811 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskning-om-klimatforandringar-i-arktis-1.17797 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatvetenskap-en-sammanstallning-av-nulaget-1.17782 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/molngata-1.17781 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/september-2011-mycket-hoga-floden-i-upperudsalven-1.17772 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/september-2011-avkylning-av-haven-1.17771 https://www.smhi.se/data/intressant-vader-i-varlden-senaste-manaden-1.17034 https://www.smhi.se/data/meteorologi/aska/aska-1.17764 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommarens-algblomning-blev-langvarig-1.17663 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/de-forsta-stegen-mot-numeriska-prognoser-1.17724 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/radiomottagning-av-vadertelegram-pa-smha-1920-1.17723 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/alf-nyberg-1.17721 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/anders-angstrom-1.17714 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/1945-namnbyte-till-smhi-1.17712 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/utlasning-av-vaderleksrapport-1.17709 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/axel-wallen-1.17705 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sammanfattning-av-sommarvadret-2011-1.17688 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/augusti-2011-himlen-oppnade-sig-och-regnet-foll-1.17409 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/smhi-i-artal-1.17605 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/carl-gustav-rossby-1.17661 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/bergenskolan-1.17658 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/nils-ekholm-1.17650 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrografiska-byran-1908-1.17646 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/stormvarning-med-koner-och-klot-1.17645 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2011-sasongens-forsta-orkan-pa-atlanten-utbrett-snofall-pa-nya-zeeland-1.17625 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/signalflaggor-1.17643 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hugo-hamberg-1.17639 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi-en-historisk-aterblick-1.17623 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi-en-historisk-aterblick-1.17622 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/att-forutsaga-vader-1.17620 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/forsta-synoptiska-vaderkartan-1.17619 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/solstrale-skuggstrale-1.17617 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/robert-rubenson-1.17614 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/renate-schaffer-1.17607 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/skuggstrale-over-sicilien-1.17591 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nytt-uppdrag-for-forbattrad-satellitinformation-1.17590 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/latt-islossning-29-april-enligt-prognos-fran-smhi-1.17569 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/historiska-tropiska-cykloner-1.17555 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/orkanens-oga-1.17551 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/var-bildas-tropiska-cykloner-1.17550 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/faktorer-som-kravs-for-att-en-tropisk-cyklon-skall-kunna-bildas-1.17546 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/forsvagad-irene-passerar-kanada-1.17491 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/visualisering-av-klimatforandring-utmaningar-for-stadsplanering-1.17424 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/augusti-2011-varmt-i-vattnet-1.17411 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/augusti-2011-mycket-blott-i-marken-i-sydostra-gotaland-1.17410 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-prognosers-traffsakerhet-1.17383 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/regnet-som-varade-i-dagarna-tre-1.17343 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/rotblota-1.17339 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-ozonhal-over-antarktis-borjar-markas-1.17327 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/arstidsvader-1.17331 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/arets-vader-1999-1.17329 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-ar-vadret-hos-dig-just-nu-1.17300 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2011-varm-manad-med-en-del-haftiga-askskurar-1.17191 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/asymmetri-i-solens-upp-och-nedgangstider-1.17255 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2011-varmeboljor-i-usa-och-ryssland-skyfallsartade-regn-i-japan-1.17037 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juli-2011-fortsatt-uppvarmning-av-havsvattnet-trots-en-hel-del-moln-1.17193 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juli-2011-lokalt-kortvariga-oversvamningar-1.17192 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/verktyg-utvecklas-for-europas-floder-och-hav-1.17183 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/algblomning-i-ostersjon-1.17169 https://www.smhi.se/2.1209/basaret-2008-ar-fardigt-for-berakningar-i-simair-1.17159 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/blaser-det-mer-nu-an-forr-1.17140 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/klimateffekter-framtidens-vatten-1.551 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/nyckfulla-sommarskurar-1.17129 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juni-2011-askrik-manad-1.16963 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/junirekord-i-blixturladdningar-1.17074 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/juni-2011-badtemperaturer-pa-gang-1.17068 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/irisering-1.17013 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-bidrar-till-nytt-luftmiljosystem-i-makedonien-1.17011 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2011-oversvamningar-i-norge-sasongens-forsta-tropiska-cyklon-pa-nordatlanten-1.16605 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsprognoser-nya-tjanster-i-testversion-1.16969 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/arets-vader-1999-1.16960 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatforum-2011-1.16934 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/danmark-och-sverige-gor-gemensamt-flygvader-1.16908 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/juni-2011-hoga-vattenfloden-i-sodra-lapplandsfjallen-1.16905 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vad-ar-mareld-1.16840 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/114-000-blixtar-pa-1-vecka-1.16834 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-paverkar-molnen-vart-klimat-satelliter-kan-ge-nya-svar-1.16826 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/uppdaterad-klimatmodell-oppnar-nya-vagar-rca4-1.16780 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/europeiskt-mote-om-luftkvalitet-och-modeller-pa-smhi-1.16762 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmaste-junidagen-pa-minst-130-ar-i-haparanda-1.16738 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-foretrader-sverige-i-gmes-user-forum-1.16683 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varningstjanst-for-varme-och-luftfororeningar-utvecklas-1.16679 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2011-regnig-och-askrik-1.16609 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/maj-2011-isvintern-slut-sommaren-har-1.16607 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/nyhetsarkiv-professionella-tjanster/vindkomfortstudien-visar-hur-det-blaser-efter-ombyggnationen-1.16588 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-radartjanster-i-testversion-1.16586 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/maj-2011-laga-vattenfloden-i-ostra-delarna-av-gotaland-och-svealand-1.16576 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/aktuell-spridningsberakning-av-vulkanaska-fran-island-1.16471 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sammanfattning-av-isvintern-2010-2011-1.16455 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/berakningar-av-spridning-fran-askmoln-1.16444 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2011-svara-oversvamningar-och-nya-katastrofala-virvelstormar-i-usa-1.16200 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/detaljerade-klimatberakningar-samordnas-1.16356 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/190-lander-deltar-i-varldskongress-om-vader-och-klimattjanster-1.16326 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/cyklonsasongen-har-startat-i-stilla-havet-1.16298 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-ska-mangden-kortlivade-luftfororeningar-som-paverkar-klimatet-minskas-1.16285 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-kundtjanst-flyttar-in-under-tyck-till-knappen-till-hoger-1.16280 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/april-2011-isen-fortsatter-att-retirera-1.16213 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/april-2011-snosmaltning-i-svealand-och-norrland-1.16206 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/flyg/taf-och-metar-1.2393 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/jordtemperatur-1.16143 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/sa-mycket-kostar-utslappen-nytt-verktyg-beraknar-luftkvalitet-och-halsa-1.16135 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2011-rekordvarmt-i-europa-katastrofala-virvelstormar-i-usa-1.15919 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kort-var-1.16124 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-tidig-sommar-i-sodra-sverige-1.16123 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lansstyrelser-och-myndigheter-forbereder-anpassning-till-ett-forandrat-klimat-1.16093 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/april-2011-en-riktig-rekordmanad-1.16086 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/latt-islossning-29-april-enligt-prognos-fran-smhi-1.16091 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/om-brandriskkartor-1.16063 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/arets-forsta-tidiga-prognos-for-islossning-i-tornealven-visar-pa-en-lattare-islossning-1.16043 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/artikel-348-02-186-donnelly-etal-1.16034 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/2011-04-12-laget-infor-varfloden-sno-och-markvattenhalt-1.15994 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/provtagning-i-bohus-grunda-vikar-1.15993 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-blasigt-vader-1.15952 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/mars-2011-mild-och-blasig-1.15857 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/nar-kylan-biter-1.15913 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/2011-04-05-snosmaltning-i-norra-svealand-1.15908 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/extrema-manader-klimatkorrigering-1.15902 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/mars-2011-borjan-pa-slutet-av-issasongen-1.15860 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/mars-2011-lugn-snosmaltning-i-gotaland-1.15858 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/hur-beraknas-utjamnade-langtidsmedelvarden-1.15827 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/utslapp-i-europa-orsakar-marknara-ozon-1.15824 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovanligt-lang-kiselalgblomning-1.15686 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vetenskaplig-jamforelse-av-vattenkvalitetsmodeller-1.15797 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/2011-03-28-laget-infor-varfloden-sno-och-markvattenhalt-1.15788 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/allsvenskt-premiarvader-1.15777 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ovanligt-tunt-ozonskikt-1.15778 https://www.smhi.se/2.1209/tidplan-for-basaret-2008-1.15759 https://www.smhi.se/2.1209/simairs-basar-2007-fardigt-1.15757 https://www.smhi.se/2.1209/ny-modul-for-avancerade-trafikplatser-1.15756 https://www.smhi.se/2.1209/data-for-basaret-2006-nu-tillgangliga-i-simair-1.15755 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordlag-isutbredning-i-arktis-1.15751 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/arets-vader-2010-kalla-vintermanader-1.15704 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varldsvatten-och-varldsmeteorologidagen-1.15659 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ungdomar-lar-sig-om-hydrologi-och-vattenhushallning-1.15656 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/issasongen-i-soder-lider-mot-sitt-slut-1.15620 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2011-skyfall-i-thailand-subtropisk-cyklon-pa-sydatlanten-1.15498 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/miljoindikatorer-1.15583 https://www.smhi.se/data/vintern-2010-2011-snosasongen-1.15581 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/sa-beraknas-spridning-av-radioaktiva-utslapp-till-atmosfaren-1.15565 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/prenumerera-med-rss/rss-floden-pa-smhi-se-1.7075 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/utbildning-i-hydrologi-och-hydromorfologi-1.15556 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ostersjons-lander-ska-enas-kring-gemensam-klimatanpassningsstrategi-1.15545 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-har-vegetationen-paverkat-klimatet-1.15533 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/2011-03-15-laget-infor-varfloden-sno-och-markvattenhalt-1.15515 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/fyrskepp-1.15269 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrographic-station-varberg-1.15475 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrographic-station-utklippan-1.15476 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrographic-station-landsort-1.15474 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fartygsproblem-medfor-installd-expedition-i-februari-1.15457 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2011-snon-borjade-smalta-i-soder-1.15415 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2011-isutbredningen-kulminerar-1.15404 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2011-vinterkyla-och-storm-1.15400 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/kall-vinter-men-inte-extremt-nao-1.15393 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/nordforsk-landclim-workshop-rossby-centre-smhi-1.15351 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2011-mild-luft-pumpades-upp-mot-ishavet-men-vid-hudson-bay-nara-normal-temperatur-1.15324 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/stationslista-fyrskepp-1.15317 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-grundkallen-1.15219 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/mer-om-klimatforandringar-1.15266 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/isens-utbredning-har-kulminerat-1.15257 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/stockholms-avlopp-sarbart-for-klimatforandringar-1.15247 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-grisbadarna-1.15253 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrographic-station-hattan-1.15250 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrographic-station-borno-1.15249 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrographic-station-vaderobod-1.15248 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hydrographic-station-pater-noster-1.15245 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-vinga-1.15244 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-svinbadan-1.15229 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-oskarsgrundet-1.15227 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-olands-rev-1.15224 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-kopparstenarna-1.15221 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-havringe-1.15222 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-svenska-bjorn-1.15220 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-finngrundet-1.15218 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/fyrskepp-sydostbrotten-1.15217 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/2011-03-02-laget-infor-varfloden-sno-och-markvattenhalt-1.15213 https://www.smhi.se/data/vintern-2010-2011-snodjup-1.15197 https://www.smhi.se/data/vintern-2010-2011-vinterns-lagsta-temperaturer-1.15196 https://www.smhi.se/data/vintern-2010-2011-kallare-an-normalt-1.15195 https://www.smhi.se/data/vintern-2010-2011-i-siffror-1.15194 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/prisuppgifter-simair-1.15142 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vertikalpelare-1.15131 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/storsta-isutbredningen-i-ostersjon-sedan-1987-1.15126 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sno-is-bollar-siktade-vid-olands-sodra-udde-1.15123 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/cryoland-1.15101 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/north-hydrology-1.15098 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vattenvariabler-fran-eu-projekt-till-folkets-vader-1.15067 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/workshop-om-snomodellering-1.15045 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snorullar-och-isbollar-1.4175 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kylan-satter-ny-fart-pa-islaggningen-1.14989 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/prenumerera-med-rss/kom-igang-med-rss-1.14984 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/avtagande-vattenforing-pa-de-flesta-hall-i-blekinge-och-ostra-delen-av-kronobergs-lan-1.14975 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/januari-2011-avstannad-isvinter-i-soder-1.14930 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stormbyar-over-land-full-storm-till-havs-1.14922 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag/januari-2011-mycket-sno-och-stigande-floden-i-soder-1.14920 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/januari-2011-mildare-vintervader-1.14918 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatt-okande-vattenforing-i-blekinge-och-delar-av-nordostra-skane-1.14851 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaderdata-i-realtid-fran-den-svenska-isbrytarflottan-1.14775 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fransksprakig-smhi-kurs-om-klimatforandringar-1.14828 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/cyklonen-yasi-en-sammanfattning-1.14815 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2011-svara-oversvamningar-i-bl-a-australien-och-brasilien-1.14814 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/oversvamningsrisken-i-vanern-justeras-1.14714 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hydrologiska-faktablad-1.14683 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/sawa-cpa-sv-1.14681 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/cleo-1.14646 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/isvintern-som-kom-av-sig-1.14645 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/unik-tjanst-for-europas-vatten-1.14611 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/avtagande-floden-i-sodra-skane-1.14603 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2010-ett-av-de-allra-varmaste-aren-globalt-men-i-sverige-kallast-sedan-1987-1.14573 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/okande-vattenforing-i-skane-1.14549 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-bra-ar-klimatmodellerna-1.14542 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/svara-oversvamningar-i-australien-1.14516 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-rapport-om-halsofarliga-partiklar-1.14508 https://www.smhi.se/forskning/om-luftkvalitet-pa-transportforum-1.14494 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2010-en-mycket-kall-december-1.14476 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2010-temperatur-och-nederbord-1.14472 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2010-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.14470 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2010-vattenstand-och-vagor-1.14469 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2010-is-och-temperatur-i-havet-1.14468 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2010-fastlast-vaderlage-pa-norra-halvklotet-oversvamningskatastrof-i-australien-1.14456 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ozonskiktet-rekordtjockt-ar-2010-1.14452 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tidig-islaggning-till-havs-1.14401 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhis-prognosverktyg-for-olje-spridning-anvands-snart-i-svarta-havet-1.14369 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kallaste-decembermanaden-pa-over-100-ar-i-gotaland-1.14368 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-snorik-jul-i-sodra-sverige-1.14364 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/samlad-vetenskap-om-klimatmodeller-1.14331 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-portal-for-havsovervakningen-1.14275 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fyra-veckor-utan-tovader-1.14238 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/vaderfilmer-for-webb-och-tv-1.815 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/user-guide-to-balt-hype-web-1.14159 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tv-prognoser-i-botswana-1.14158 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/aterkomsttider-for-extremt-vader-1.14134 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/sa-gor-du-om-smhi-se-ser-konstig-ut-i-vissa-webblasare-1.14122 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2010-kung-bore-drog-soderut-1.14084 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2010-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.14082 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2010-vattenstand-och-vagor-1.14081 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2010-temperatur-i-havet-1.14079 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2010-temperatur-och-nederbord-1.14073 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/vindrosor-for-analys-av-lokala-vindforhallanden-1.13999 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2010-bistert-kallt-i-nordeuropa-forhallandevis-milt-i-ovrigt-1.13990 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/stationslista-havsvattenstand-1.13981 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nordatlantiska-oscillationen-nao-1.13984 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/syrekartering-i-ostersjon-hosten-2010-1.13720 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nytt-projekt-for-marina-miljon-i-kattegatt-och-skagerrak-1.13969 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/kallt-i-sverige-men-varmt-globalt-1.13949 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagboj-vaderoarna-1.13913 https://www.smhi.se/data/meteorologi/ozon/observationstyp-for-totalozon-1.13902 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kung-bore-drog-soderut-1.13901 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-kalix-1.13899 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snotacke-pa-andersdagen-1.13896 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-furuogrund-1.13894 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-skagsudde-1.13893 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-spikarna-1.13891 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-forsmark-1.13890 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-landsort-norra-1.13889 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-marviken-1.13884 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-olands-norra-udde-1.13883 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-visby-1.13882 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-oskarshamn-1.13881 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-kungsholmsfort-1.13880 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-simrishamn-1.13879 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-skanor-1.13878 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-klagshamn-1.13877 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-barseback-1.13876 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-viken-1.13875 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-ringhals-1.13874 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-ystad-1.13869 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-stenungsund-1.13867 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-kungsvik-1.13863 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-smogen-1.13862 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-ratan-1.13861 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-goteborg-torshamnen-1.13835 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havspegel-stockholm-1.13834 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fran-klimatkunskap-till-affars-mojligheter-1.13817 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/den-gangna-veckans-sno-blast-och-kyla-1.13802 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/varfor-kom-vintern-sa-tidigt-1.13793 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/shiyu-wang-rossby-centre-1.13784 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaderdata-nu-i-realtid-fran-isbrytaren-oden-1.13710 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-projekt-beskriver-nordsjons-miljostatus-1.13653 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snoovadret-i-soder-ror-sig-norrut-1.13757 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snoovader-i-soder-1.13741 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snokanoner-fran-havet-1.13740 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vintern-avancerar-soderut-1.13714 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/okande-avrinning-i-ostergotlands-lan-och-kalmar-lan-1.13705 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1984-svar-islossning-i-tornealven-1.13698 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2010-2011-1.13697 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/internationell-workshop-om-hur-man-kommunicerar-klimatforskningsresultat-1.13694 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/energi-index-graddagar-och-kyl-index-utokad-information-1.13663 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/en-summering-av-2010-ars-antarktiska-ozonhal-1.13639 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/uppatriktad-istapp-1.13634 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mest-sno-foll-i-uppland-1.13612 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/samlad-bild-av-miljotillstandet-i-sveriges-hav-1.13602 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vintervader-i-stora-delar-av-landet-1.13595 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/hojdsystem-och-havsvattenstand-1.13582 https://www.smhi.se/omsmhi/press/efterlangtat-framsteg-for-samordning-av-miljodata-1.13575 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/efterlangtat-framsteg-for-samordning-av-miljodata-1.13571 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2010-solig-host-1.13565 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2010-temperatur-och-nederbord-1.13564 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2010-vattenstand-och-vagor-1.13551 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2010-temperatur-i-havet-1.13550 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsobservationer-1.2613 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2010-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.13534 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagbojar-1.13443 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsbojar-1.13442 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2010-kraftig-orkan-pa-filippinerna-aterigen-gronlandskt-varmerekord-1.13514 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/internationell-samordning-kring-miljodata-1.13498 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/geo-och-geoss-1.13486 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/ye-liu-1.13450 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/christian-dieterich-1.13448 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ferrybox-1.13445 https://www.smhi.se/forskning/andersson-helen-1.13441 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/internationella-smhi-kurser-om-klimatforandringar-1.13437 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-projekt-samlar-alla-svenska-arter-pa-webben-1.13423 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sasongens-forsta-snofall-i-gotaland-kallt-i-norr-1.13420 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/allt-om-vatten-samlas-i-ny-vattenweb-1.13299 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/smhi-graddagar-normalarskorrigerad-energiuppfoljning-1.3478 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/felsida-vattenwebb-1.13265 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskning-visar-hur-vaxter-paverkar-klimatet-1.13252 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nu-kan-sverige-bidra-med-globala-klimatberakningar-1.13247 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-berakningsverktyg-for-gota-alvdalen-1.13239 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/vattenbalans-med-avdunstning-for-deponier-med-s-hype-1.13221 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/om-oss-1.546 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/kontakta-oss-1.562 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/september-bjod-pa-bade-sol-och-hostrusk-1.13200 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2010-bade-sol-och-hostrusk-1.13188 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2010-temperatur-och-nederbord-1.13187 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2010-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.13179 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2010-temperatur-i-havet-1.13177 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2010-vattenstand-och-vagor-1.13175 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/host-over-landet-1.13150 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2010-tio-tropiska-stormar-pa-atlanten-och-gronlandskt-varmerekord-1.13145 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vag-och-spar/prognosstyrda-markvarmesystem-1.13108 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskning-om-vattenfloden-i-forandrat-klimat-1.13096 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/annu-ett-ar-med-mycket-lite-is-i-arktis-1.13080 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-antarktiska-ozonhal-ar-litet-1.13071 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hosten-tvekar-i-soder-1.13068 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/alger-1.6025 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/seminarium-for-anvandare-av-klimatscenarier-1.13038 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/meteorologen-bengt-lindstrom-far-europeiskt-pris-1.13003 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-medverkar-pa-nordiskt-havsforskarmote-1.12992 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-klimatberakningar-visar-pa-mer-extremt-vader-1.12922 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1596-ett-krisens-ar-i-orslosa-pa-kallandso-1.12903 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1677-svar-islossning-i-tornealven-1.12899 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1860-1800-talets-varsta-oversvamningar-i-dalalven-intraffar-1.12896 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1861-sankningen-av-vuontisjarvi-1.12895 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1900-oversvamning-i-fyrisan-1.12894 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/algblomningen-2010-blev-lindrig-1.12864 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1904-extremt-vattenstand-i-malaren-1.12887 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1905-tappningskatastrof-arpojaure-arpujarvi-i-kiruna-kommun-1.12886 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1916-1900-talets-varsta-oversvamningar-i-dalalven-intraffar-1.12883 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1922-lulealven-1.12874 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1924-kraftiga-floden-i-sodra-sverige-1.12873 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1938-spolandskatastrofen-i-umealven-1.12872 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1951-hoga-floden-i-sydvastra-sverige-och-gotaland-1.12867 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1966-sodra-sverige-och-dalalven-1.12863 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1968-tornealven-1.12862 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1973-dammolycka-i-syssleback-1.12829 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1977-extrem-varflod-i-bergslagen-1.12828 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1980-kritiskt-vinterflode-i-norra-skane-och-angransande-delar-av-landskapen-1.12821 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1985-hostflode-i-dalarna-och-halsingland-1.12788 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1986-varflode-i-dalarna-och-halsingland-1.12787 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1989-sommarfloden-i-lulealven-1.12770 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/historiska-oversvamningar-1.7827 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/regnig-och-solfattig-augusti-1.12705 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1995-varflod-i-sodra-sverige-1.12706 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1996-ostergotland-och-nordostra-smaland-i-juli-1.12704 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1997-oversvamningar-i-pitetrakten-1.12700 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1997-regnkatastrofen-pa-fulufjallet-1.12691 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2000-oversvamningarna-i-sodra-norrland-i-juli-1.12665 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2001-sommarnederbord-1.12660 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2004-skyfall-i-varmland-1.12656 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2004-ett-sommarflode-fran-kebnekaise-till-bottenviken-pa-6-dygn-1.12650 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2005-hoga-floden-i-stormen-gudruns-spar-1.12645 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2005-hog-varflod-i-tornealven-1.12643 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2005-varmt-vader-gav-intensiv-varflod-i-fjallen-1.12641 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2006-varflod-i-sodra-sverige-1.12637 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2006-varfloden-i-norra-sverige-1.12634 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2006-skyfall-orsakade-ras-vid-ann-1.12633 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2007-hostens-hogfloden-i-sydvastra-sverige-fortsatte-under-januari-1.12631 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2007-beskedlig-varflod-utom-i-nordostra-norrland-1.12630 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2010-regnigt-och-fuktigt-1.12628 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2010-temperatur-i-havet-1.12627 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2010-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.12626 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2010-vattenstand-och-vagor-1.12625 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2010-temperatur-och-nederbord-1.12622 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/augusti-varmerekord-i-osteuropa-1.12606 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2010-varmerekord-i-ukraina-och-vitryssland-1.12596 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhi-pa-varldsvattenveckan-1.12592 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fn-s-klimatpanel-granskad-1.12581 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/augusti-regnigt-och-fuktigt-i-soder-soligare-i-norr-1.12580 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/michael-kolax-rossby-centre-1.12574 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/david-lindstedt-rossby-centre-1.12563 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/storskalig-hogupplost-hydrologisk-modellering-1.8086 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/orkansasongen-pa-atlanten-gar-med-earl-in-i-en-aktiv-period-1.12546 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordmanga-dygn-i-sommar-med-40-mm-regn-1.12543 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tidig-host-i-norr-1.12530 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommaren-2010-hett-och-blott-1.12526 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/normalperioden-1931-1960-1.12507 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/camilla-andersson-luftmiljoforskning-1.12448 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dags-for-2010-ars-antarktiska-ozonhal-1.12405 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/produktionsprognoser-for-vindkraft-1.12398 https://www.smhi.se/forskning/fp7-1.12394 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skogsbranderna-i-ryssland-1.12355 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/manu-thomas-luftmiljoforskning-1.12315 https://www.smhi.se/data/oceanografi/fragor-och-svar-om-havet-1.12308 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordvarmen-i-osteuropa-1.12285 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/joseph-sedlar-atmosfarisk-fjarranalys-1.12258 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2010-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.12243 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2010-vattenstand-och-vagor-1.12241 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2010-temperatur-i-havet-1.12240 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2010-temperatur-och-nederbord-1.12239 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2010-varmt-och-blott-1.12237 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2010-varmerekord-pa-norra-halvklotet-och-vinterkyla-pa-sodra-halvklotet-1.12220 https://www.smhi.se/data/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/sjolyftet-1.11018 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/frederic-cortat-1.12215 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/patrik-wallman-1.12203 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/kristina-isberg-1.12198 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-varmerekord-i-finland-1.12173 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/prognossystem-ger-bra-koll-vid-oljeutslapp-i-hela-ostersjoregionen-1.12137 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2010-varmaste-aret-i-varlden-hittills-1.12127 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-betyder-smhis-vadersymboler-1.12109 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2007-oversvamningar-i-gotaland-under-hogsommaren-1.12096 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2006-oversvamningar-och-jordskred-i-vastra-gotaland-1.12094 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2004-sommarfloden-i-norr-och-soder-1.12088 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2003-sommarfloden-i-smaland-1.12082 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmebolja-med-tropiska-natter-1.12037 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/nya-vadertjanster-pa-smhi-se-ska-ersatta-landvadret-1.12025 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2010-vattenstand-och-vagor-1.12017 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2010-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.12003 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2010-temperatur-i-havet-1.12000 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2010-temperatur-och-nederbord-1.11997 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2010-svalt-och-blott-men-varme-till-sist-1.11993 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/orkansasongen-2010-vantas-bli-intensiv-1.11989 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/risk-for-fortsatt-lag-vattenforing-i-sodra-sverige-1.11986 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/arets-medelvattenstand-1.10047 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varldsvadret-i-juni-tropiska-orkaner-bade-pa-mexikanska-golfen-och-arabiska-havet-1.11939 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2010-tropiska-orkaner-bade-pa-mexikanska-golfen-och-arabiska-havet-1.11932 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/hastig-snosmaltning-utmarkte-varfloden-2010-i-norrland-1.11928 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tropiska-natter-1.11931 https://www.smhi.se/data/oceanografi/fragor-och-svar-om-alger-1.11919 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sval-och-blot-manad-med-en-varm-avslutning-1.11903 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatforum-2010-1.11862 https://www.smhi.se/klimatforum-2010-1.11858 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/okande-tillrinningar-i-jamtlands-och-vasterbottens-lan-1.11845 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sjolyftet-igang-forsta-lyft-praktikanterna-har-startat-kartlaggningen-1.11832 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dela-dina-vaderupplevelser-1.11819 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/orkansasongen-2010-1.11813 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/stora-regnmangder-i-jamtland-1.11791 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/for-dig-som-jobbar-inom-energihandel-1.368 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/algovervakning-fran-satellit-1.11518 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/uppdaterat-kunskapslage-om-klimatforandringen-1.11747 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/myocean-pan-european-river-runoff-1.11707 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/prognostjanst-for-luftkemi-vaxer-fram-i-europa-1.11672 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/snabbare-webbsidor-med-moderna-webblasare-1.11647 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/havets-forsurning-1.11620 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/var-ljusaste-tid-ar-nu-1.11616 https://www.smhi.se/vadret/tillfalligt-avbrott-i-vadertjanster-1.11614 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vetenskapligt-mote-om-klimatforandringar-kring-ostersjon-1.11554 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sasongs-och-arsvader-2006-1.11517 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sasongs-och-arsvader-2005-1.11516 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sasongs-och-arsvader-2004-1.11515 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sasongs-och-arsvader-2002-1.11512 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sasongs-och-arsvader-2003-1.11514 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sasongs-och-arsvader-2001-1.11511 https://www.smhi.se/data/sasong-och-arsvader-1.11499 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rossby-centre-day-2010-1.11493 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/turkost-vatten-i-skagerrak-och-nordsjon-1.11448 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatutstallning-invigd-pa-skogsmuseet-1.11483 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/stora-regnmangder-over-norra-svealand-och-sodra-norrland-1.11429 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/midsommarvader-1.4230 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/sverige-i-nytt-klimat-vatvarm-utmaning-1.11420 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/paverkar-k-strimmor-klimatet-1.11421 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/cirkumzenitalbagen-1.11375 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kust-och-hav-alltmer-betydelsefulla-for-varldssamfundet-1.11354 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2010-sno-aska-varme-och-mycket-regn-1.11355 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2010-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.11353 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2010-vattenstand-och-vagor-1.11352 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2010-is-och-temperatur-i-havet-1.11351 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2010-temperatur-och-nederbord-1.11346 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kondensationsstrimman-som-forsvann-1.11335 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/realtidsovervakning-startar-i-ostersjon-bottniska-viken-och-vasterhavet-1.11330 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2010-kraftigt-regn-i-bl-a-polen-sydostra-usa-centralamerika-och-sydostra-kina-1.11297 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-rapport-om-forsurningen-i-vara-hav-1.11292 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/maj-bjod-pa-varmebolja-varflod-regn-och-aska-1.11270 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kungligt-brollopsvader-genom-historien-1.11269 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommaren-kopplar-grepp-pa-sverige-1.11114 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hogsommarvarme-i-norra-sverige-1.11111 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sommarovader-1.11107 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/forskning-inom-atmosfarisk-fjarranalys-1.256 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/mycket-nederbord-de-kommande-dagarna-ger-okande-vattenfloden-1.11071 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sankt-elmseld-varen-2010-1.11069 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/esbjorn-olsson-1.11066 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tromber-och-stoftvirvlar-1.11049 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2010-tidig-var-i-norr-1.11046 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/stor-varflod-i-sodra-sverige-trots-lugn-utveckling-1.11042 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2010-temperatur-och-nederbord-1.11041 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2010-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.11023 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2010-is-och-temperatur-i-havet-1.11022 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2010-vattenstand-och-vagor-1.11021 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vattenaret-2009-sammanfattas-1.11000 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rossby-centre-pa-visual-forum-2010-1.10985 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2010-fortsatt-varmt-i-arktis-men-kallt-i-antarktis-1.10976 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/erik-johansson-atmosfarisk-fjarranalys-1.10961 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/luftsystem/simair-1.2362 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/information-om-kustvader-och-sjorapport-1.10890 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kustvaderstrackor-och-sjovaderomraden-1.10868 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/prognos-for-tornealven-ger-latt-islossning-28-april-1.10865 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/internationell-granskning-lovordar-vattenverktyg-1.10847 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nu-byggs-nya-klimatverktyg-for-europas-stader-1.10825 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nordiskt-havsforskarmote-i-stromstad-1.10789 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vilka-klimateffekter-kan-vulkanutbrottet-fa-1.10779 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varningar-for-flyget-for-vulkanisk-aska-1.10767 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/tidig-prognos-visar-pa-lattare-islossning-i-tornealven-1.10761 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2010-varen-kom-i-sma-steg-1.10681 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2010-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.10674 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2010-vattenstand-och-vagor-1.10673 https://www.smhi.se/data/oceanografi/mars-2010-is-och-temperatur-i-havet-1.10672 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varma-ar-ger-daliga-bottenforhallanden-1.10629 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2010-temperatur-och-nederbord-1.10668 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/smhi-kartlagger-maneter-1.10636 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2010-tropisk-cyklon-pa-sydatlanten-regnrekord-i-boston-och-new-york-1.10621 https://www.smhi.se/data/snotackets-varaktighet-vintersasongen-2009-10-1.9652 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/paskvader-1.7015 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/folkets-vader-1.10486 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/world-weather-1.10440 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/konsument-och-media/webbvader-1.10438 https://www.smhi.se/data/storsta-snodjup-vintersasongen-2009-10-1.9653 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vikten-pa-sno-1.10378 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/varfloden-okar-fosforutslappen-visar-ny-forskning-1.10348 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatt-avsmaltning-i-sodra-sverige-1.10321 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ungdomar-lar-om-vatten-1.10316 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/22-och-23-mars-varldsvatten-och-varldsmeteorologidagen-1.10305 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ungdomar-lar-om-vatten-1.10304 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/storningar-i-satellitbilder-1.10300 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varen-avancerar-ytterligare-1.10293 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/langsam-avsmaltning-paborjad-i-sodra-sverige-1.10239 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/luftfororeningar-i-svenska-stader-maste-minska-1.10205 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-isutbredning-har-kulminerat-1.10148 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortfarande-risk-for-allvarlig-varflod-i-sodra-sverige-1.10034 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/februari-2010-sno-sno-och-ater-sno-1.10003 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/februari-2010-vattenstand-och-vagor-1.10002 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/februari-2010-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.10001 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/februari-2010-is-och-temperatur-i-havet-1.10000 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/februari-2010-temperatur-och-nederbord-1.9999 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varen-har-anlant-till-sydligaste-sverige-1.9978 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2010-snostormar-i-usa-och-ovader-i-europa-1.9965 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/om-ipcc-och-klimatkunskapen-1.9945 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/trots-kall-vinter-klimatet-blir-varmare-1.9916 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/simair-teknisk-beskrivning-1.602 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/fortsatt-risk-for-allvarlig-varflod-1.9892 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/var-kan-jag-hamta-dataserier-pa-smhi-se-1.9889 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/var-hittar-jag-aktuellt-lufttryck-sa-jag-kan-kalibrera-min-barometer-1.9872 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-berakningar-for-havsmiljon-1.9847 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rapport-om-klimatforandringar-och-miljomal-1.9844 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordstora-snodjup-i-sodra-sverige-1.9835 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/forskningsprojekt-inom-luftmiljo-1.327 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/2.896/mycket-sno-ger-risk-for-allvarlig-varflod-1.9797 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2010-1.9786 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2009-1.9785 https://www.smhi.se/data/lagsta-temperatur-vintersasongen-2009-10-1.9655 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/is-till-havs-1.9727 https://www.smhi.se/data/langsta-sammanhangande-period-med-minusgrader-vintersasongen-2009-10-1.9654 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/allt-om-klimatanpassning-samlat-i-webbportal-1.9669 https://www.smhi.se/data/medeltemperaturen-vintern-2009-10-1.9657 https://www.smhi.se/data/vintersasongen-2009-2010-i-siffror-1.9643 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sjofart/istjanst-1.1706 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lagt-havsvattenstand-i-ostersjon-1.9625 https://www.smhi.se/data/meteorologi/januari-2010-vinter-med-besked-1.9596 https://www.smhi.se/data/hydrologi/januari-2010-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.9594 https://www.smhi.se/data/oceanografi/januari-2010-is-och-temperatur-i-havet-1.9593 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2010-vattenstand-och-vagor-1.9592 https://www.smhi.se/data/meteorologi/januari-2010-temperatur-och-nederbord-1.9591 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-webbverktyg-ska-forenkla-placeringen-av-vindkraftverk-1.9582 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hydroimpacts2-0-1.9562 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/forbattrade-varflodesprognoser-1.9560 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stor-isutbredning-till-havs-1.9557 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2010-inte-sa-kall-manad-som-man-kan-tro-1.9559 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/produkter-havsis-1.9540 https://www.smhi.se/data/summering-av-snoovadret-1.9483 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sommarovadret-2008-1.9482 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/pafyllt-snotacke-1.9467 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/halo-runt-manen-1.9443 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sakerhet-och-beredskap/seatrack-web-spridningsprognoser-for-oljeutslapp-och-andra-fororeningar-1.1646 https://www.smhi.se/data/arets-januari-kallast-sedan-1987-i-soder-1.9423 https://www.smhi.se/data/den-langvariga-kylan-1.9326 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hur-vanlig-ar-en-halo-1.9372 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/halo-i-skidbacken-1.9370 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/arktis-havsis-kan-smalta-snabbare-1.9357 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ljuspelare-1.9351 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sammansatta-halos-1.9348 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/pannkaksis-i-skagerrak-1.9344 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/effektivare-prognoser-vid-oljeutslapp-med-nya-seatrack-web-1.9337 https://www.smhi.se/omsmhi/publikationer-1.9324 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsvagor/rekord-vaghojd-1.9314 https://www.smhi.se/forskning/nytt-om-ostersjons-miljo-1.9245 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-ar-hela-bottenviken-och-norra-kvarken-islagd-1.9155 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2009-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.9128 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2009-temperatur-i-havet-1.9126 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2009-vattenstand-och-vagor-1.9124 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2009-temperatur-och-nederbord-1.9123 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2009-en-vit-jul-1.9121 https://www.smhi.se/data/meteorologi/ozon/vad-ar-ett-ozonhal-1.9106 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sammanfattning-av-vaderaret-2009-1.9105 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2009-stora-temperaturkontraster-pa-norra-halvklotet-1.9101 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordtjockt-ozonskikt-over-sverige-1.9057 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bistert-vintervader-i-sverige-och-ovriga-europa-1.9031 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/snart-vander-det-1.9000 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2009-2010-1.8785 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/preliminar-arsmedeltemperatur-for-sverige-2009-1.8961 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ostersjokoden-for-havsis-1.8952 https://www.smhi.se/data/meteorologi/ozon/vanliga-fragor-om-ozon-faq-1.8954 https://www.smhi.se/data/manga-varmerekord-slogs-under-00-talet-1.8934 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/new-research-funds-for-smhi-1.8925 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nytt-projekt-mater-havens-forsurning-1.8908 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/temadag-om-avbordningskurvan-1.8900 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vatmarker-ett-vapen-mot-overgodning-1.8889 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/simulating-climate-conditions-in-europe-at-the-time-of-the-last-glacial-maximum-with-rca3-1.8847 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/the-rossby-centre-regional-climate-model-rca3-model-description-and-performance-1.8844 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/application-of-rca-for-assessment-of-climate-change-impact-on-water-resources-in-the-pungwe-drainage-1.8840 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-borjar-arbetet-med-ipccs-femte-klimatrapport-1.8837 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rossby-centre-day-2009-1.8829 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatvisualisering-vid-kopenhamnsmotet-1.8814 https://www.smhi.se/data/meteorologi/november-2009-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.8807 https://www.smhi.se/data/meteorologi/november-2009-vattenstand-och-vagor-1.8805 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/utbildning/sten-bergstrom-klimatexpert-1.8806 https://www.smhi.se/data/meteorologi/november-2009-temperatur-i-havet-1.8803 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sa-langt-har-vintern-kommit-1.8790 https://www.smhi.se/data/meteorologi/november-2009-temperatur-och-nederbord-1.8788 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/november-2009-manga-nyanser-av-gratt-1.8787 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsnivan-visar-klimatets-forandring-1.8767 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2009-varmebolja-i-australien-oversvamningar-i-storbritannien-1.8763 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/utstallning-om-framtidsklimatet-1.8726 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/global-klimatmodell-vaxer-fram-1.8709 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/november-blev-mild-regnig-och-solfattig-1.8700 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/luftkvaliteten-i-de-57-storsta-staderna-ska-studeras-1.8621 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-mar-vara-hav-1.8611 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/vad-gor-smhi-1.8125 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/vindenergi-till-havs-1.2953 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/snabbkommandon-och-tangentbordsnavigering-1.8585 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vaxthusgaserna-fortsatter-att-oka-i-atmosfaren-1.8550 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-smhi-se-mer-kunskap-om-vader-vatten-och-klimat-1.8516 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-summering-av-2009-ars-antarktiska-ozonhal-1.8509 https://www.smhi.se/data/hydrologi/definitioner-for-hydrologiska-varningar-1.8474 https://www.smhi.se/data/hydrologi/hydrologiska-varningar-och-information-2008-2009-1.8444 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-paverkar-karnkraftens-kylvatten-vara-kuster-1.8409 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sveriges-vatten-ska-forbattras-1.8402 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/syrgaskartering-i-ostersjon-hosten-2009-1.8392 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskning-om-europas-klimat-presenteras-pa-mote-1.8375 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/om-flodesstatistik-for-sveriges-vattendrag-1.8369 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/forklaring-till-flodesstatistik-1.8361 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2009-varm-manad-utom-i-nordeuropa-och-nordamerika-1.8292 https://www.smhi.se/data/meteorologi/ozon/matstationer-for-totalozon-1.8246 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2009-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.8219 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2009-vattenstand-och-vagor-1.8218 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2009-temperatur-i-havet-1.8217 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2009-temperatur-och-nederbord-1.8216 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2009-kallt-i-hela-landet-1.8215 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-langt-har-vintern-kommit-1.8205 https://www.smhi.se/omsmhi/ny-profil-for-smhi-se-och-medvind-1.8199 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vindarna-har-inte-okat-visar-ny-analys-1.8155 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/vad-gor-smhi-1.8142 https://www.smhi.se/omsmhi/policys/datapolicy/mer-och-mer-oppna-data-1.8138 https://www.smhi.se/omsmhi/policys/kvalitetsledning-1.8135 https://www.smhi.se/omsmhi/policys/miljoledning-1.8137 https://www.smhi.se/omsmhi/organisation/ledning-1.8132 https://www.smhi.se/omsmhi/organisation/insynsrad-1.8133 https://www.smhi.se/omsmhi/organisation/verksamheten-1.8131 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/samverkan-1.8126 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/kort-om-smhi-1.8127 https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/vision-1.8124 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/visualiseringsteknik-forenklar-vaghallningen-1.8075 https://www.smhi.se/data/hydrologi/is-pa-sjoar-och-vattendrag/normal-islossning-medelstora-sjoar-10-100-km2-1.8022 https://www.smhi.se/data/hydrologi/is-pa-sjoar-och-vattendrag/normal-islossning-sma-sjoar-10-km2-1.8016 https://www.smhi.se/data/hydrologi/is-pa-sjoar-och-vattendrag/normal-islaggning-medelstora-sjoar-10-100-km-1.8006 https://www.smhi.se/data/hydrologi/is-pa-sjoar-och-vattendrag/normal-islaggning-sma-sjoar-10-km2-1.8004 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/normal-medelvattenforing-1.7999 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/normal-avrinning-och-utflode-till-havet-1.7993 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/normal-hostavrinning-september-november-1.7981 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/normal-sommaravrinning-juni-augusti-1.7978 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/normal-varavrinning-mars-maj-1.7976 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/normal-vinteravrinning-december-februari-1.7972 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/normal-arsavdunstning-1.7969 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenforing/normal-arsavrinning-1.7967 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-arsnederbord-1.7956 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/normal-frekvens-for-vita-jular-1931-1980-1.7954 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/50-beslutsfattare-fran-afrika-pa-smhis-klimatkurs-1.7946 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/storsta-uppmatta-snodjup-1.7940 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/normalt-antal-dygn-med-snotacke-per-ar-1.7937 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/normal-sista-dag-med-snotacke-medelvarde-1.7935 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/normal-forsta-dag-med-snotacke-medelvarde-1.7933 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/normalt-storsta-snodjup-under-vintern-medelvarde-1.7931 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjup-och-andel-ar-med-snotacke-15-maj-1.7929 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjup-och-andel-ar-med-snotacke-15-april-1.7927 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjup-och-andel-ar-med-snotacke-15-mars-1.7921 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/utslappsminskning-och-anpassning-nodvandigt-1.7917 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-vegetationsperiodens-langd-1.7887 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2000-hostflode-i-varmland-och-dalarna-vanern-1.7888 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1995-hoga-varfloden-i-norra-sverige-1.7877 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjup-och-andel-ar-med-snotacke-15-februari-1.7876 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjup-och-andel-ar-med-snotacke-15-januari-1.7874 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjup-och-andel-ar-med-snotacke-15-december-1.7872 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjup-och-andel-ar-med-snotacke-15-november-1.7870 https://www.smhi.se/data/meteorologi/sno/snodjup-och-andel-ar-med-snotacke-15-oktober-1.7868 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normalt-antal-blixtnedslag-1988-1.7866 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/extrema-sommarfloden-i-norrlandsalvar-1993-1.7860 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2001-oversvamningar-i-sundsvallstrakten-1.7852 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/2002-extrema-vattenfloden-i-sodra-gotaland-1.7849 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1919-oversvamningar-i-norrland-1.7828 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/mindre-fisk-i-varmare-klimat-1.7808 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lagre-temperaturer-i-sverige-an-i-sibirien-1.7661 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vintern-avancerar-i-norr-1.7655 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-och-rymdstyrelsen-initierar-satellitsamarbete-for-arktis-1.7614 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2009-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.7590 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2009-vattenstand-och-vagor-1.7589 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2009-temperatur-i-havet-1.7588 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2009-temperatur-och-nederbord-1.7586 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2009-solig-eftersommar-1.7585 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vad-styr-havsmiljoarbetet-1.7576 https://www.smhi.se/omsmhi/vad-gor-smhi-pa-havsmiljoomradet-1.7404 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2009-svar-tropisk-cyklon-i-filippinerna-sandstorm-i-australien-1.7520 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hosten-ar-har-med-vintern-i-slaptag-1.7471 https://www.smhi.se/omsmhi/press/presskontakt-1.7440 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/for-sydafrika-i-ett-varmare-klimat-1.7414 https://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-1.7354 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2009-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.7349 https://www.smhi.se/publikationer/augusti-2009-vattenstand-och-vagor-1.7348 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2009-temperatur-i-havet-1.7347 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2009-temperatur-och-nederbord-1.7346 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2009-ombytligt-sommarvader-1.7345 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskningsstudie-visar-vagen-for-renare-luft-1.7314 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tropiska-orkaner-kan-paverka-vadret-i-sverige-1.7279 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/temperaturskillnader-under-dygnet-1.7250 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/varflod-1.7208 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dagslangdens-forandring-under-aret-1.7185 https://www.smhi.se/omsmhi/smhi-och-havsmiljon-1.7164 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/historiskt-vader-1.7110 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/trafikvader-1.7101 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/torka-och-torrperiod-1.7085 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/semestervader-vad-sager-statistiken-1.7084 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/stormskador-i-framtiden-1.7080 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/luftfororeningar-i-framtida-klimat-1.7070 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommarens-algblomning-blev-lindrig-1.7061 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/surnande-hav-1.7064 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/santa-ana-vind-1.7060 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsvattenstand-1.3090 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikatorer-1.7050 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nationaldagsvader-1.7048 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/isforhallanden-i-ostersjon-1.7024 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/bondepraktikan-1.7016 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/julvader-1.4274 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/stormar-i-sverige-1.5770 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ostersjons-kvavenedfall-kan-oka-i-forandrat-klimat-1.6964 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fortsatt-lag-isutbredning-i-arktis-1.6960 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-luftfuktighet-1.6959 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vadret-vid-olika-hogtider-1.6955 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/regnskugga-1.6941 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/monsunregn-1.6938 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/konvektion-och-advektion-1.6935 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppskattad-arsnederbord-medelvarde-1961-1990-1.6934 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2009-orkankatastrof-i-taiwan-rekordvarmt-i-australien-1.6933 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/virga-fallstrimmor-1.6928 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/skrap-i-havet-1.6922 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/direktrapport-fran-klimatmotet-3-september-1.6880 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-1.6867 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/grundvatten-1.6857 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattenforing-1.6705 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/avrinningsomrade-1.6704 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-nederbordsrekord-1.6660 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/missforstand-om-corioliskraften-1.6606 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsnivan-borjade-stiga-snabbare-efter-1980-nu-ar-takten-3-mm-per-ar-1.6564 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ozonhalet-over-antarktis-vaxer-1.6452 https://www.smhi.se/kontakta-smhi/smhis-lokalkontor/smhi-sundsvall-1.6451 https://www.smhi.se/kontakta-smhi/smhis-lokalkontor/smhi-stockholm-1.6450 https://www.smhi.se/kontakta-smhi/smhis-lokalkontor/smhi-goteborg-1.6449 https://www.smhi.se/kontakta-smhi/smhis-lokalkontor/smhi-malmo-1.6354 https://www.smhi.se/kontakta-smhi/smhis-lokalkontor/smhi-norrkoping-1.6353 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/snotackets-utbredning-och-varaktighet-1.6323 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/drygt-150-lander-samlades-pa-varldskonferens-om-klimatet-1.6329 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nyarsvader-1.6317 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2009-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.6289 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2009-vattenstand-och-vagor-1.6285 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2009-temperatur-i-havet-1.6283 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/om-klimatforandringar-pa-eu-mote-1.6279 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2009-temperatur-och-nederbord-1.6280 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2009-manga-dagar-med-regn-1.6277 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vegetationsperiod-1.6270 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2004-markvatten-och-grundvatten-1.6251 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2004-vattenstand-och-vagor-1.6250 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2004-is-och-temperatur-i-havet-1.6249 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2004-temperatur-och-nederbord-1.6248 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2004-markvatten-och-grundvatten-1.6235 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2004-vattenstand-och-vagor-1.6234 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2004-is-och-temperatur-i-havet-1.6232 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2004-temperatur-och-nederbord-1.6231 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2004-markvatten-och-grundvatten-1.6199 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2004-vattenstand-och-vagor-1.6195 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2004-temperatur-i-havet-1.6194 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2004-temperatur-och-nederbord-1.6193 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/extrem-arealnederbord-1.6153 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2004-markvatten-och-grundvatten-1.6162 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2004-vattenstand-och-vagor-1.6156 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2004-temperatur-i-havet-1.6152 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2004-temperatur-och-nederbord-1.6150 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2004-markvatten-och-grundvatten-1.6128 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2004-vattenstand-och-vagor-1.6127 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2004-temperatur-i-havet-1.6126 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2004-temperatur-och-nederbord-1.6125 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/red-sky-at-night-sailors-delight-1.6111 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/meteorologiska-samband-1.6106 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/optiska-fenomen-1.6084 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kransar-kring-manen-och-solen-1.6076 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2004-markvatten-och-grundvatten-1.6073 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2004-vattenstand-och-vagor-1.6070 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/molnklassificering-1.1505 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2004-temperatur-i-havet-1.6069 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2004-temperatur-och-nederbord-1.6068 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/turbulens-byig-vind-1.6067 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2004-markvatten-och-grundvatten-1.6052 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luft-1.6034 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2004-vattenstand-och-vagforing-1.6051 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2004-temperatur-i-havet-1.6050 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2004-temperatur-och-nederbord-1.6049 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2004-markvatten-och-grundvatten-1.6033 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2004-vattenstand-och-vagor-1.6031 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2004-is-och-temperatur-i-havet-1.6030 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2004-temperatur-och-nederbord-1.6029 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/algblomningar-i-vasterhavet-1.6013 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/kallor-till-overgodning-1.6011 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/overgodning-av-havet-1.6006 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/uppvallning-1.6002 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ytvattentemperatur-i-havet-1.6001 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ytvattenstrommar-1.6000 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rekordstora-nederbordsmangder-1.5997 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/oceanografiska-modeller-1.5965 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/istidernas-klimat-1.5962 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/istid-1.5961 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/forhistoriskt-klimat-1.5957 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/oversvamningar-1.5949 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/radar-1.5942 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-tolkar-man-satellitbilder-1.5938 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/satellit-1.5935 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/typer-av-satelliter-1.5933 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/meteorologiska-modeller-1.5932 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/olika-sorters-stralning-1.5930 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-vind-1.5924 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vadermaskineriet-1.5898 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/underkylt-regn-1.5896 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/passadvindar-1.5868 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/jetstrommar-1.5867 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varfor-ar-det-kallt-uppe-pa-berg-1.5844 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lufttryck-1.657 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/valborgsvader-1.5843 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-olika-lager-1.5838 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-svenska-vattenfloden-1.5837 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-ostersjon-1.5836 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/halsoeffekter-1.5835 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-turismen-i-sverige-1.5833 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-forsakrings-och-finansbranchen-1.5832 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/utredningar-for-myndigheter-1.5830 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-den-tekniska-infrastrukturen-1.5831 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-energisektorn-1.5829 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/bakgrund-till-uv-index-1.5828 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-stadsplanering-och-bebyggelse-1.5827 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/utbildning/anpassade-kurser-for-andra-myndigheter-1.5820 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-historia-1.5817 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2004-markvatten-och-grundvatten-1.5798 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2004-vattenstand-och-vagor-1.5795 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2004-is-och-temperatur-i-havet-1.5794 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2004-temperatur-och-nederbord-1.5793 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vaderrekord-1.5782 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extremt-vader-1.5779 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hosten-1999-arhundradets-storm-1.5762 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2004-markvatten-och-grundvatten-1.5760 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2004-vattenstand-och-vagor-1.5755 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2004-is-och-temperatur-i-havet-1.5750 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2004-temperatur-och-nederbord-1.5747 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/orkanernas-host-1969-1.5748 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/den-svara-oktoberstormen-1967-1.5744 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ovader-i-januari-1954-1.5730 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2004-markvatten-och-grundvatten-1.5731 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2004-vattenstand-och-vagor-1.5729 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2004-is-och-temperatur-i-havet-1.5724 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2004-temperatur-och-nederbord-1.5721 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2004-markvatten-och-grundvatten-1.5700 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2004-vattenstand-och-vagor-1.5698 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2004-is-och-temperatur-i-havet-1.5696 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/den-stormiga-julen-1902-1.5693 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2004-temperatur-och-nederbord-1.5692 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5674 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2005-vattenstand-och-vagor-1.5673 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2005-is-och-temperatur-i-havet-1.5672 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2005-temperatur-och-nederbord-1.5669 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-langt-bort-ar-blixten-1.5670 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/morka-moln-1.5653 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5650 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2005-vattenstand-och-vagor-1.5648 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2005-temperatur-i-havet-1.5646 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2005-temperatur-och-nederbord-1.5645 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5632 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2005-vattenstand-och-vagor-1.5630 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2005-temperatur-i-havet-1.5629 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2005-temperatur-och-nederbord-1.5628 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/den-forunderliga-corioliseffekten-1.5612 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5611 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2005-vattenstand-och-vagor-1.5610 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-allmanna-cirkulation-1.5608 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2005-temperatur-i-havet-1.5609 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2005-temperatur-och-nederbord-1.5607 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vadret-pa-vara-breddgrader-1.5599 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5587 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vinterhogtryck-och-kalla-lagtryck-1.5585 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2005-vattenstand-och-vagor-1.5586 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2005-temperatur-i-havet-1.5584 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2005-temperatur-och-nederbord-1.5583 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varfor-lutar-fronter-1.5582 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varfor-driver-molnen-at-olika-hall-1.5570 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-svenskt-jordbruk-rennaring-och-fiske-1.5571 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-ar-en-rossbyvag-1.5566 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-det-svenska-skogsbruket-1.5561 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tropiska-cykloner-fran-honduras-till-norge-1.5555 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svarforstaeliga-lagtryck-1.5544 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5547 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2005-vattenstand-och-vagor-1.5545 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2005-temperatur-i-havet-1.5543 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ovader-i-en-tekopp-1.5538 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2005-temperatur-och-nederbord-1.5542 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nattliga-jetstrommar-1.5531 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagtrycket-nar-sin-kulmen-1.5530 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagtryck-och-hogtryck-samverkar-1.5511 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5510 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/krafter-i-motverkan-och-samverkan-1.5499 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2005-vattenstand-och-vagor-1.5509 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2005-temperatur-i-havet-1.5507 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2005-temperatur-och-nederbord-1.5504 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kan-vi-forsta-atmosfarens-rorelser-1.5488 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5481 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2005-vattenstand-och-vagor-1.5480 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/jordrotationens-yllemosse-effekt-1.5474 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2005-is-och-temperatur-i-havet-1.5467 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/jetstrommarna-som-cykelhjul-1.5463 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2005-temperatur-och-nederbord-1.5464 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hastbredderna-passadvindarna-och-vadret-i-tropikerna-1.5459 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ekmanspiraler-och-ekmanpumpning-1.5442 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5441 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/golfstrommen-och-skrapet-i-sargassohavet-1.5435 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2005-vattenstand-och-vagor-1.5439 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2005-is-och-temperatur-i-havet-1.5436 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2005-temperatur-och-nederbord-1.5434 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/friktionen-paverkar-vadret-1.5423 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fler-markvardigheter-kring-ekvatorn-1.5420 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fjarilar-ar-inte-huvudproblemet-for-vaderprognoser-1.5414 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ett-lagtryck-borjar-bildas-1.5404 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/en-grogrund-for-lagtryck-1.5400 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5380 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2005-vattenstand-och-vagor-1.5379 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2005-is-och-ytvattentemperatur-1.5378 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/el-nino-och-andra-markvardigheter-vid-ekvatorn-1.5377 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2005-temperatur-och-nederbord-1.5376 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/det-svanger-om-luften-1.5371 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/den-subtropiska-midgardsormen-1.5367 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/de-nyckfulla-sommarlagtrycken-1.5355 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fran-buys-ballots-regel-till-den-geostrofiska-vindlagen-1.5350 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5349 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfaren-ror-sig-av-bara-farten-1.5338 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2005-vattenstand-och-vagor-1.5347 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2005-is-och-temperatur-i-havet-1.5346 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2005-temperatur-och-nederbord-1.5343 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2005-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5325 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2005-vattenstand-och-vagor-1.5323 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2005-is-och-temperatur-i-havet-1.5320 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2005-temperatur-och-nederbord-1.5319 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/jamforelse-av-stormarna-1902-1969-och-2005-1.5311 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gudrun-januaristormen-2005-1.5300 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/skogsskador-efter-gudrun-1.5292 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/per-januaristormen-2007-1.5287 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5283 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2006-vattenstand-och-vagor-1.5282 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2006-is-och-temperatur-i-havet-1.5281 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2006-temperatur-och-nederbord-1.5279 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/floden-och-vattenstand-1.1488 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hydrologiska-tjanstens-historia-1.5253 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5260 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2006-vattenstand-och-vagor-1.5256 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2006-temperatur-i-havet-1.5254 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2006-temperatur-och-nederbord-1.5252 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/det-meteorologiska-stationsnatets-historia-1.5248 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5234 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2006-vattenstand-och-vagor-1.5233 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2006-temperatur-i-havet-1.5232 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2009-extremt-regnig-sommar-i-osterrike-kyligt-i-ostra-usa-1.5230 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2006-temperatur-och-nederbord-1.5231 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/meteorologiska-matningar-1.5208 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-solskenstid-1.5206 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/markmodeller-i-klimatberakningar-1.5199 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5198 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/fenologi-naturens-aterkommande-tidsmonster-1.5189 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2006-vattenstand-och-vagor-1.5195 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2006-temperatur-i-havet-1.5191 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2006-temperatur-och-nederbord-1.5190 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/havens-upptag-av-koldioxid-1.5186 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/att-berakna-vader-eller-klimat-lika-men-anda-inte-1.5179 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5163 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2006-vattenstand-och-vagor-1.5161 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2006-temperatur-i-havet-1.5160 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2006-temperatur-och-nederbord-1.5159 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/trettondagsblida-och-marknadsblida-1.5157 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/syreforhallanden-i-havet-1.5155 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-molnighet-1.5150 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5140 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fenomen-i-dimma-1.5137 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2006-vattenstand-och-vagor-1.5138 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2006-temperatur-i-havet-1.5135 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2006-temperatur-och-nederbord-1.5134 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/randasprutt-n-ett-hydrologiskt-fenomen-1.5132 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sena-snofall-i-sverige-1.5125 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/upphovsratt-1.5131 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/cookies-och-personuppgifter-1.5113 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/det-svenska-koldrekordet-1.5114 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-lufttrycksrekord-1.5096 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5090 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-malaren-1.5089 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2006-vattenstand-och-vagor-1.5088 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2006-temperatur-i-havet-1.5087 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2006-temperatur-och-nederbord-1.5086 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-storsjon-1.5084 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-langt-kan-vi-hora-1.5081 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/regnrekord-i-juli-1.5072 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/arets-kallaste-dag-1.5064 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5063 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2006-vattenstand-och-vagor-1.5062 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2006-is-och-temperatur-i-havet-1.5061 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2006-temperatur-och-nederbord-1.5060 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fran-sjobris-till-monsun-1.5044 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solen-varmer-jorden-jorden-varmer-atmosfaren-1.5041 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5042 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2006-vattenstand-och-vagor-1.5040 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kall-sno-stralar-varme-1.5036 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2006-is-och-temperatur-i-havet-1.5038 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2006-temperatur-och-nederbord-1.5037 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/norra-polcirkeln-soligast-i-varlden-1.5021 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5020 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2006-vattenstand-och-vagor-1.5018 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2006-is-och-temperatur-i-havet-1.5017 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2006-temperatur-och-nederbord-1.5016 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lapplands-klimat-1.5012 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/norrbottens-klimat-1.5008 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vasterbottens-klimat-1.5004 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/angermanlands-klimat-1.5000 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/jamtlands-klimat-1.4996 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/medelpads-klimat-1.4989 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/harjedalens-klimat-1.4976 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/halsinglands-klimat-1.4970 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4967 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2006-vattenstand-och-vagor-1.4964 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2006-is-och-temperaturer-i-havet-1.4963 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2006-temperatur-och-nederbord-1.4961 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gastriklands-klimat-1.4955 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dalarnas-klimat-1.4940 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varmlands-klimat-1.4935 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vastmanlands-klimat-1.4931 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4930 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2006-vattenstand-och-vagor-1.4929 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2006-is-och-temperatur-i-havet-1.4928 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2006-temperatur-och-nederbord-1.4927 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/narkes-klimat-1.4922 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/upplands-klimat-1.4918 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sodermanlands-klimat-1.4914 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ostergotlands-klimat-1.4910 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dalslands-klimat-1.4906 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vastergotlands-klimat-1.4902 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/bohuslans-klimat-1.4894 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gotlands-klimat-1.4887 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/olands-klimat-1.4870 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4869 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/smalands-klimat-1.4865 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2007-vattenstand-och-vagor-1.4864 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2007-is-och-temperatur-i-havet-1.4862 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2007-temperatur-och-nederbord-1.4860 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4847 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2007-vattenstand-och-vagor-1.4846 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2007-is-och-temperatur-i-havet-1.4845 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2007-temperatur-och-nederbord-1.4844 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hallands-klimat-1.4836 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ozonhalet-ar-pa-gang-1.4837 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/stormbyar-pa-vastkusten-1.4835 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/blekinges-klimat-1.4831 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/landskapsklimat-1.4826 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/skanes-klimat-1.4827 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrema-temperaturvariationer-1.4825 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/brandriskprognoser-1.4821 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/om-ordet-vader-1.4800 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattenstandsmatningar-i-de-stora-sjoarna-1.4787 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4784 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2007-vattenstand-och-vagor-1.4781 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2007-temperatur-i-havet-1.4780 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2007-temperatur-och-nederbord-1.4779 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-hjalmaren-1.4776 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/asknasa-1.4770 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4761 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2007-vattenstand-och-vagor-1.4760 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2007-temperatur-i-havet-1.4759 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2007-temperatur-och-nederbord-1.4758 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/1649-olsmassofloden-i-ostergotland-1.4753 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ger-en-kall-var-en-varm-sommar-1.4752 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/klassificering-av-tropiska-cykloner-1.4751 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-blir-sommarvadret-aret-efter-en-dalig-sommar-1.4738 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/temperaturrekord-i-stockholm-och-uppsala-1.4735 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4733 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2007-vattenstand-och-vagor-1.4731 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-vanern-1.4732 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2007-temperatur-i-havet-1.4729 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-vattern-1.4730 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2007-temperatur-och-nederbord-1.4728 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4715 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2007-vattenstand-och-vagor-1.4714 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2007-temperatur-i-havet-1.4713 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2007-temperatur-och-nederbord-1.4712 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4699 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2007-vattenstand-och-vagor-1.4698 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2007-temperatur-i-havet-1.4697 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2007-temperatur-och-nederbord-1.4696 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4683 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2007-vattenstand-och-vagor-1.4682 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2007-is-och-temperatur-i-havet-1.4681 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2007-temperatur-och-nederbord-1.4680 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/laviner-1.4676 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4663 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sa-gor-smhi-en-vaderprognos-1.4662 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2007-vattenstand-och-vagor-1.4660 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/regndroppars-utseende-1.4657 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2007-is-och-temperatur-i-havet-1.4659 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2007-temperatur-och-nederbord-1.4658 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varfor-stammer-inte-alltid-prognoserna-1.4656 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kan-man-lita-pa-vaderprognoser-1.4653 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vaderprognoser-den-mest-troliga-berakningen-av-vaderlaget-1.4640 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4642 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2007-vattenstand-och-vagor-1.4641 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2007-is-och-temperatur-i-havet-1.4639 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2007-temperatur-och-nederbord-1.4638 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/carl-gustaf-rossby-1.4637 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4624 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2007-vattenstand-och-vagor-1.4623 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2007-is-och-temperatur-i-havet-1.4622 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2007-temperatur-och-nederbord-1.4621 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/iskarusell-i-ljusnan-1.4620 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/skydd-mot-blixten-1.4618 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/havsovervakningen-i-europa-standardiseras-i-megaprojektet-myocean-1.4616 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/blixtens-skadeverkan-1.4615 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/folj-regn-och-aska-med-radarbilder-1.4614 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/upplevd-temperatur-1.4613 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vindvakar-hal-i-isen-1.4612 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2007-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4598 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2007-vattenstand-och-vagor-1.4597 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2007-is-och-temperatur-i-havet-1.4596 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2007-temperatur-och-nederbord-1.4595 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2008-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4581 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2008-vattenstand-och-vagor-1.4580 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2008-is-och-temperatur-i-havet-1.4579 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2008-temperatur-och-nederbord-1.4578 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/variationer-i-uv-index-1.4563 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2008-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4564 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2008-vattenstand-och-vagor-1.4562 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2008-is-och-temperatur-i-havet-1.4561 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2008-temperatur-och-nederbord-1.4560 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/markvatten-1.4547 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2008-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4545 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2008-vattenstand-och-vagor-1.4544 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2008-temperatur-i-havet-1.4543 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2008-temperatur-och-nederbord-1.4542 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2008-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4528 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2008-vattenstand-och-vagor-1.4527 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2008-temperatur-i-havet-1.4526 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2008-temperatur-och-nederbord-1.4525 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2008-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4510 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2008-vattenstand-och-vagor-1.4509 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2008-temperatur-i-havet-1.4508 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2008-temperatur-och-nederbord-1.4507 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2008-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4494 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2008-vattenstand-och-vagor-1.4493 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2008-temperatur-i-havet-1.4492 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2008-temperatur-och-nederbord-1.4491 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2008-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4478 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2008-vattenstand-och-vagor-1.4477 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2008-temperatur-i-havet-1.4476 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2008-temperatur-och-nederbord-1.4475 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2008-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4461 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2008-vattenstand-och-vagor-1.4460 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2008-is-och-temperatur-i-havet-1.4459 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2008-temperatur-och-nederbord-1.4458 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2008-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.4444 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2008-vattenstand-och-vagor-1.4443 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2008-is-och-temperatur-i-havet-1.4442 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2008-temperatur-och-nederbord-1.4441 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2008-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.4427 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2008-vattenstand-och-vagor-1.4426 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2008-is-och-temperatur-i-havet-1.4425 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2008-temperatur-och-nederbord-1.4424 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2008-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.4411 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2008-vattenstand-och-vagor-1.4410 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2008-is-och-temperatur-i-havet-1.4409 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2008-temperatur-och-nederbord-1.4408 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2008-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.4395 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2008-vattenstand-och-vagor-1.4394 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2008-is-och-temperatur-i-havet-1.4393 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2008-temperatur-och-nederbord-1.4392 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2005-riktig-vinter-till-slut-1.4391 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2005-mycket-milt-men-vintrigt-slut-1.4390 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2005-lang-brittsommar-och-vintergastspel-1.4389 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2005-fin-sensommar-1.4388 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2005-blott-men-varmen-aterkom-1.4387 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2005-semestervarmen-som-forsvann-1.4386 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2005-kyligt-men-en-fin-midsommarafton-1.4385 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2005-rikligt-regn-och-smygande-sommar-1.4384 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2009-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.4350 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2009-vattenstand-och-vagor-1.4349 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2009-is-och-temperatur-i-havet-1.4348 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2009-temperatur-och-nederbord-1.4347 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2009-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.4332 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2009-vattenstand-och-vagor-1.4331 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2009-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.4326 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2009-vattenstand-och-vagor-1.4325 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2009-is-och-temperatur-i-havet-1.4324 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2009-temperatur-och-nederbord-1.4323 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2009-is-och-temperatur-i-havet-1.4308 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2009-temperatur-och-nederbord-1.4307 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2004-milt-och-blasigt-1.4306 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2004-snoovader-gav-vinter-i-hela-landet-1.4305 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2004-nagra-koldknappar-blott-i-gotaland-1.4304 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2004-hostrusk-men-milt-1.4303 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2004-skyfall-och-antligen-varme-1.4302 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2004-ihallande-regn-gav-oversvamningar-1.4301 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2004-regnigt-och-smakyligt-1.4300 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2004-tidig-sommarvarme-foljd-av-kylig-var-1.4299 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2004-sol-och-varme-1.4298 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2004-tidig-var-med-stormvindar-1.4297 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fruntimmersveckan-1.4291 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2009-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4278 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2009-vattenstand-och-vagor-1.4277 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2009-is-och-temperatur-i-havet-1.4275 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2009-temperatur-och-nederbord-1.4273 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kallfronter-av-olika-slag-1.4272 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogtrycks-och-lagtryckscirkulation-1.4271 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2009-vattenforing-snotillgang-och-grundvatten-1.4270 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2009-vattenstand-och-vagor-1.4268 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-paverkar-sikten-1.4265 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2009-is-och-temperatur-i-havet-1.4266 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2009-temperatur-och-nederbord-1.4264 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2004-vaxlingsrikt-men-mest-milt-1.4262 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2004-lagom-vintrigt-1.4261 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2005-soligt-torrt-och-manga-frostnatter-1.4260 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2005-strang-kyla-foljd-av-plotslig-var-1.4259 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2005-snoovader-och-riktig-vinterkyla-till-sist-1.4258 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2005-forodande-storm-mycket-milt-1.4257 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2006-nederbordsrik-inledning-och-rekordvarmt-1.4256 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2006-mildare-an-normalt-trots-kall-inledning-1.4255 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2006-varmerekord-i-skane-snorekord-i-jamtland-1.4254 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2006-rekordvarmt-1.4253 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2006-skyfall-i-soder-torka-och-storbrand-i-norr-1.4252 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2006-rekordvarmt-i-sodra-gotaland-1.4251 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2006-tidig-varmebolja-1.4250 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2006-kort-sommar-inledde-1.4248 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2006-vattenrik-var-1.4243 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/mycket-regning-inledning-av-juli-1.4241 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2006-vitt-land-i-vantan-pa-var-1.4240 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2006-fortsatt-sno-i-hela-landet-1.4239 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2006-sno-i-hela-landet-men-milt-i-norr-1.4238 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luciavader-1.4237 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2007-varm-julmanad-i-synnerhet-i-norr-1.4236 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2007-vaxlande-mellan-host-och-vinter-1.4235 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2007-torrt-och-i-norr-varmt-med-lite-sno-1.4234 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2007-hostmanad-1.4233 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2007-hostlik-avslutning-med-storm-och-snofall-1.4231 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2007-med-betoning-pa-lagtryck-1.4229 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2007-varmebolja-foljdes-av-oversvamningar-1.4228 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2007-rikliga-regn-rekord-i-norr-1.4227 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/sveriges-sjoar-1.4221 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2007-varmerekord-men-aven-storm-och-sno-1.4225 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2007-tidig-var-och-rekordvarme-1.4224 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2007-antligen-en-normal-manad-1.4223 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2007-flera-stormar-en-mycket-svar-1.4222 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/december-2008-upprepning-av-vadret-i-december-2007-1.4220 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/november-2008-snostorm-over-ostra-uppland-1.4219 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/oktober-2008-regn-sol-och-pa-slutet-sno-1.4218 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/september-2008-solfattigt-i-soder-trots-hogtryck-1.4217 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/augusti-2008-ett-av-de-varsta-sommarovadren-1.4216 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ger-en-kall-vinter-en-varm-sommar-1.4214 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2008-sommarvarmen-kom-av-sig-1.4215 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2008-bade-sommarvarme-och-sent-snofall-1.4213 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2008-solig-avslutning-startade-varflod-1.4212 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2008-mer-vintrigt-an-under-vintern-1.4211 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2008-fortsatt-varmt-och-blasigt-1.4210 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2008-varmt-nederbordsrikt-och-blasigt-1.4209 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/maj-2009-varme-och-vindrekord-i-norr-1.4207 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/april-2009-varme-och-solrekord-1.4205 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/infloden-till-ostersjon-1.4203 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/mars-2009-en-blandning-av-var-och-vinter-1.4204 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2009-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.4201 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/sjosprang-1.4200 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2009-vattenstand-och-vagor-1.4197 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/anders-slaskar-julen-braskar-1.4196 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2009-temperatur-och-nederbord-1.4195 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hagringar-1.4193 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/februari-2009-kallaste-pa-15-ar-i-norrland-1.4194 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/januari-2009-kylan-lyckades-inte-behalla-greppet-1.4191 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2009-temperatur-i-havet-1.4192 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/is-pa-alvar-1.4190 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/osannolikt-vader-1.4188 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juni-2009-kall-inledning-varmt-slut-1.4187 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hostdagjamning-och-vardagjamning-1.4185 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sommarsolstand-och-vintersolstand-1.4180 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-kontinentala-och-marina-omraden-1.4182 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solens-upp-och-nedgang-1.4179 https://www.smhi.se/data/meteorologi/aska/antal-dygn-med-aska-1988-1.4177 https://www.smhi.se/data/meteorologi/aska/normal-antal-dygn-med-aska-medelvarde-1961-1990-1.4174 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-andel-sno-av-arsnederborden-medelvarde-1961-1990-1.4172 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-storsta-dygnsnederborden-per-ar-medelvarde-1961-1990-1.4170 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-dygnsnederbord-10-mm-medelvarde-1961-1990-1.4168 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-dygnsnederbord-minst-1-0-mm-medelvarde-1961-1990-1.4166 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-dygnsnederbord-minst-0-1-mm-medelvarde-1961-1990-1.4164 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-verklig-arsnederbord-uppskattat-medelvarde-1961-1990-1.4162 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-arsnederbord-medelvarde-1961-1990-1.4160 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-1961-1990-december-1.4158 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-1961-1990-november-1.4156 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-1961-1990-oktober-1.4154 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-september-1.4152 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-augusti-1.4150 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-juli-1.4148 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-juni-1.4146 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-maj-1.4143 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-april-1.4141 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-mars-1.4139 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-februari-1.4137 https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord/normal-uppmatt-nederbord-medelvarde-1961-1990-januari-1.4135 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/normalt-antal-mulna-dagar-i-juli-1.4133 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/normalt-antal-mulna-dagar-i-januari-1.4131 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/normalt-antal-mulna-dagar-per-ar-1.4129 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/normal-antal-klara-dagar-juli-1.4126 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/normal-antal-klara-dagar-januari-1.4124 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/normal-antal-klara-dagar-per-ar-1.4115 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/is-till-havs-1.4105 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/normal-medelmolnighet-oktober-1.4112 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/normal-medelmolnighet-juli-1.4110 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/medelmolnigheten-april-1.4108 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/medelmolnighet-januari-1.4106 https://www.smhi.se/data/meteorologi/2.489/medelmolnighet-over-hela-aret-1.4102 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/blockering-1.4103 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenbalans/risk-for-sommartorka-markvattenunderskott-i-juli-medianvarde-1968-1992-1.4100 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenstand-2-2-338/arlig-potentiell-avdunstning-medelvarde-1961-1990-1.4098 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenstand-2-2-338/arsavdunstning-medelvarde-1961-1990-1.4096 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenstand-2-2-338/normal-avdunstning-fran-medelstora-sjoar-medelvarde-1961-1990-1.4094 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sankt-elmseld-1.4091 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fallvindar-1.4090 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/cumulus-stackmoln-1.4089 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-beraknas-normalvarden-1.4087 https://www.smhi.se/data/meteorologi/lufttryck/normalt-angtryck-i-oktober-1.4086 https://www.smhi.se/data/meteorologi/lufttryck/normalt-angtryck-i-juli-1.4084 https://www.smhi.se/data/meteorologi/lufttryck/normalt-angtryck-i-april-1.4082 https://www.smhi.se/data/meteorologi/lufttryck/normalt-angtryck-i-januari-1.4080 https://www.smhi.se/data/meteorologi/vind/normala-vindenergiforhallanden-1.4078 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/vegetationsperiodens-langd-1.4076 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/genomsnittliga-datum-for-den-forsta-hostfrosten-1.4074 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/genomsnittliga-datum-for-den-sista-varfrosten-1.4072 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-i-juli-som-overskrids-i-genomsnitt-vart-10-de-ar-1.4070 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-i-juli-som-underskrids-i-genomsnitt-vart-10-de-ar-1.4068 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-i-januari-som-overskrids-i-genomsnitt-vart-10-de-ar-1.4066 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-i-januari-som-underskrids-i-genomsnitt-vart-10-de-ar-1.4064 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-maj-1.4062 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-december-1.4060 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-november-1.4058 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-oktober-1.4056 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-september-1.4054 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-augusti-1.4052 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-juli-1.4050 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-juni-1.4048 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/corioliskraften-i-rymden-1.4044 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gaspard-gustave-coriolis-1.4043 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/corioliseffekten-1.4041 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-april-1.4040 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-mars-1.4038 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-februari-1.4036 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-januari-1.4034 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-december-1.4032 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-november-1.4030 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-oktober-1.4028 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-september-1.4026 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-augusti-1.4024 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-juli-1.4022 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-juni-1.4020 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-maj-1.4017 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2009-skyfall-i-centraleuropa-forsenad-monsun-i-indien-1.4009 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-april-1.4015 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-mars-1.4013 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-februari-1.4011 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normaldygnets-maximitemperaturs-medelvarde-i-januari-1.4008 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/var-1.1080 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lagtryck-pa-speciell-bana-fran-soder-1.4004 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/mammamoln-1.4002 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-december-1.4001 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-november-1.3999 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-oktober-1.3997 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-september-1.3995 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-augusti-1.3993 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-juli-1.3991 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-juni-1.3989 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-maj-1.3987 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-april-1.3985 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-mars-1.3982 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-februari-1.3979 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-geostrofisk-vind-1.3971 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-januari-1.3976 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-arsmedeltemperatur-1.3973 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-arealnederbord-1.3970 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/genomsnittligt-datum-for-vinterns-borjan-1.3969 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/genomsnittligt-datum-for-hostens-borjan-1.3967 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/genomsnittligt-datum-for-sommarens-borjan-1.3962 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/alger-har-borjat-blomma-i-ostersjon-1.3958 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/genomsnittligt-datum-for-varens-borjan-1.3957 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-temperatur-i-fria-atmosfaren-i-juli-pa-10km-1.3955 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-temperatur-i-fria-atmosfaren-i-januari-pa-10-km-1.3953 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-temperatur-i-fria-atmosfaren-i-juli-pa-5km-1.3951 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-mater-man-temperatur-1.3941 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/normal-temperatur-i-fria-atmosfaren-i-januari-pa-5km-1.3938 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/soligast-i-varlden-1.3935 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sno-fysikalisk-bakgrund-1.647 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kan-man-skapa-vader-1.3934 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vagformade-moln-1.3930 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/global-dimming-1.3928 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sikt-1.3925 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/smog-1.3924 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-beraknas-medeltemperatur-1.3923 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/temperaturen-lagst-i-gryningen-1.3922 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hur-mats-grundvatten-1.3914 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-blixtnedslag-1.3913 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/spiralblixtar-i-trad-1.3911 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/fronter-1.3908 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vindtrata-1.3906 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/klotblixt-1.3905 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/jarnnatter-1.3904 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/haris-1.3902 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringens-konsekvenser-for-naturen-1.3898 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dimbage-1.3895 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/norrsken-1.3894 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/regnbage-1.3891 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/helgonsken-1.3889 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/stoftvirvlar-1.3881 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringens-konsekvenser-for-samhallet-1.3880 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tromber-1.3875 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/arcus-molnrulle-1.3872 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nattlysande-moln-1.3864 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/parlemormoln-polarstratosfariska-moln-1.3863 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/cumulonimbus-bymoln-1.3862 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/moln-varmer-och-kyler-1.3854 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/uv-index-1.3851 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/uv-stralning-1.3849 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vaderspraket-1.3847 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-lufttemperatur-1.3839 https://www.smhi.se/rubrik-1.3845 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vaxthuseffekten-1.3844 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/temperatur-1.3843 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-1.3833 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kondensationsstrimmor-1.3832 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-1.3831 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/ozonskiktet-och-klimatet-1.3830 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varfor-varierar-mangden-ozon-1.3828 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-i-ett-langt-tidsperspektiv-1.3826 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varfor-bryts-ozonet-ner-1.3827 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-ozon-1.3825 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ozon-1.3824 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sjobris-en-sval-bris-soliga-sommardagar-1.3814 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatforskningen-visualiseras-med-ny-teknik-1.3783 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-vindtestade-nordens-storsta-fotbollsarena-1.3739 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/extrema-klimat-under-100-000-ar-1.3711 https://www.smhi.se/forskning/joakim-langner-chef-smhis-forskningsavdelningen-1.3533 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/wei-yang-1.3532 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/johan-stromqvist-1.3524 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/jorgen-rosberg-1.3520 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/gunn-persson-1.3518 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/charlotta-pers-1.3516 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/jonas-olsson-1.3514 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/goran-lindstrom-1.3512 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/joel-dahne-1.3508 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vag-och-spar/sparhallning-1.3504 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/smhi-energi-index-normalarskorrigering-1.3494 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2009-varmt-i-europa-men-kyligt-i-kanada-1.3477 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/utbildning/utbildning-inom-klimat-och-klimatanpassning-1.3479 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/landhojning-och-havsvatttenstand-1.3437 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ostersjon-1.3427 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattnets-densitet-paverkar-havsvattenstandet-1.3425 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/undvik-oversvamningar-med-hjalp-av-kartering-1.1475 https://www.smhi.se/vadret/testartikel-driftkontroll-1.3412 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varmerekord-i-norrland-1.3401 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/seminarium-for-anvandare-av-klimatscenarier-1.3327 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/hur-sakra-ar-klimatscenarierna-1.3299 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/exempel-pa-stormkartor-1.3305 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/exempel-snokarta-1.3298 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/exempel-temperaturkarta-1.3288 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/havsmiljon-i-forandrat-klimat-vetenskaplig-workshop-1.3258 https://www.smhi.se/forskning/mer-om/kontakta-forskningsavdelningen-1.3221 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/erosion-av-bottensediment-1.3170 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/flyg-1.3126 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/single-european-sky-1.3109 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vind-och-havsvattenstand-1.3098 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/lufttryck-och-havsvattenstand-1.3096 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenpendling-1.3087 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tsunami-1.3084 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ostersjons-och-vasterhavets-geografi-1.3080 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/matning-och-berakning-av-vagor-1.3082 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/extrema-vagor-1.3081 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/langa-vagor-1.3079 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vagor-vid-kusten-1.3076 https://www.smhi.se/omsmhi/smhi-tillhandahaller-data-och-beslutsunderlag-inom-klimatomradet-1.3067 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/flyg/vindprognoser-1.3068 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-i-december-1.3065 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-i-oktober-1.3063 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-i-augusti-1.3061 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-i-juni-1.3058 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-i-april-1.3056 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-i-februari-1.3054 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-for-ett-ar-1.3052 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-i-december-1.3050 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-i-oktober-1.3048 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-i-augusti-1.3046 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-i-juni-1.3044 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-i-april-1.3042 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sjofart/smhi-onboard-routing-1.3034 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/flyg/sno-och-halkprognoser-1.3028 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-i-februari-1.3022 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/exempel-nederbordskarta-1.3019 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/nederbordens-dygns-och-arsvariation-1.3015 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/vardegrund-1.3011 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/algblomningar-i-ostersjon-1.3008 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/jobba-pa-smhi/smhi-som-arbetsplats-1.2997 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/matningar-i-luft-och-vatten-1.2988 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/koldmangd-1.2979 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/temperaturens-dygns-och-arsvariation-1.2977 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/varaktighetskurva-1.2975 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/analys-av-klimatdata-1.2937 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sjofart/fleetweb-1.2932 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/kontakta-oss-luftmiljoforskning-1.326 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rossby-centre-day-2009-1.2928 https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/hur-paverkar-resuspension-den-marina-miljon-1.2918 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/kartering-av-vindkomfort-1.2524 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-nederbord-1.2887 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855 https://www.smhi.se/data/meteorologi/temperatur/stockholms-temperaturserie-1.2847 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/frost-och-markfrost-1.2789 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/klimatforskningen-kan-leverera-beslutsunderlag-1.2785 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-nationell-datatjanst-till-smhi-1.2783 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fosforutslapp-sparas-med-ny-teknik-1.2780 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varldsledande-klimatforskare-samlas-i-lund-1.2779 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/sommaren-ar-kommen-till-sodra-sverige-1.2777 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/lena-hall-eriksson-ny-generaldirektor-for-smhi-1.2775 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-vaderrekord-i-april-1.2773 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt-pa-rossby-centre-1.312 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2009-rekordvarm-april-i-sodra-skandinavien-koldrekord-i-australien-1.2699 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/fragor-och-svar-1.2507 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sakerhet-och-beredskap/flodesdimensionering-1.2500 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/hbv-ihms-1.2494 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vattenmiljo/hyfo-beslutsunderlag-vid-planering-av-vattenresurser-1.2486 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/utbildning/utbildning-inom-meteorologi-flygvader-och-flygvadertjanst-1.2461 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/flyg/vfr-kartor-1.2442 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/flyg/laghojdsprognoser-llf-1.2432 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/flyg/nswc-1.2428 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/euro-delta-effekter-av-framtida-utslappsminskningar-1.2351 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/sakerhet-och-beredskap/seatrack-hogupplosta-oljedriftprognoser-1.2330 https://www.smhi.se/data/meteorologi/ozon/grafer-ozondata-innevarande-ar-och-langtidsvariation-1.2323 https://www.smhi.se/data/meteorologi/uv-stralning/matstationer-for-uv-stralning-1.2306 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havstemperatur/stationslista-havstemperatur-1.2289 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/stationslista-havsvagor-1.2280 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/stationslista-havsstrommar-1.2277 https://www.smhi.se/data/oceanografi/havsvattenstand/rekord-havsvattenstand-1.2269 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/per-unden-1.2240 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/martin-stengel-1.2239 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/martin-ridal-1.2238 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/per-kallberg-1.2236 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/ake-johansson-1.2235 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/anlagda-vatmarkers-effekt-pa-fosfortransporten-i-jordbruksomraden-1.2230 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/klimatets-inverkan-pa-manga-okanda-sma-vattendrag-1.2221 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/genesis-1.2214 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/grundvattennivaer-i-ett-forandrat-klimat-1.2211 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/nils-gustafsson-1.2210 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/ulf-andrae-1.2208 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/ecosupport-1.2204 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/magnus-lindskog-1.2205 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/kontakta-oss-meteorologisk-forskning-1.2203 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/distribuerade-matsystem-for-forbattrade-sno-och-avrinningsprognoser-1.2199 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/aktuellt-inom-luftmiljoforskning-1.2185 https://www.smhi.se/data/meteorologi/uv-stralning/langtidsmatningar-av-uv-stralning-i-norrkoping-1.2088 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2004-milt-vader-dominerade-i-europa-1.2044 https://www.smhi.se/forskning/har-hoga-floden-blivit-vanligare-1.2022 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/forskare-samlas-kring-nya-klimatmodeller-1.2013 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-forskning-for-ostersjons-framtid-1.2002 https://www.smhi.se/forskning/radarmatningar-kan-ge-battre-vindprognoser-1.1984 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2004-stora-regnmangder-i-norge-1.1942 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-portal-for-polarforskning-1.1949 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2004-japan-drabbat-av-cyklonen-tokage-1.1921 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2004-tropiska-cykloner-1.1868 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2004-tropiska-cykloner-bade-i-ost-och-vast-1.1828 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2004-katastrofala-monsunregn-i-asien-1.1826 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2004-fortsatt-kyligt-i-nordamerika-1.1789 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/praktik-och-exjobb-1.1783 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2004-regnkatastrof-i-vastindien-1.1775 https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/smhi-som-arbetsplats-1.1778 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/klimatscenariodata-fran-rossby-centre-1.1763 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2004-rekordvarmt-pa-svalbard-1.1758 https://www.smhi.se/vadret/2.440/2.452/varning-for-hoga-floden-meddelande-nr-3-2005-01-08-1.1754 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/dataleverans-scenariodata-1.1753 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2004-tropisk-cyklon-pa-sydatlanten-1.1751 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2004-varmebolja-i-australien-1.1741 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vindvagor-1.1748 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/algblomning-1.1734 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2004-kung-bore-holl-till-i-kanada-1.1700 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2005-mildare-an-normalt-1.1698 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2005-milt-i-norr-och-kallt-i-soder-1.1695 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2005-kall-inledning-av-manaden-1.1692 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2005-varmare-an-normalt-i-europa-1.1691 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fosforutslapp-sparas-med-ny-teknik-1.1689 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/tunt-ozonskikt-1.1688 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vad-sager-den-senaste-klimatforskningen-1.1683 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2005-hogsta-majtemperaturen-i-danmark-pa-58-ar-1.1680 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2005-varmerekord-i-syd-och-mellaneuropa-1.1677 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varflodens-tidpunkt-har-forandrats-1.1679 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-kan-forskare-fritt-ladda-ner-klimatscenariodata-1.1678 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-klimatindikator-visar-att-perioden-for-vaxtlighet-har-forlangts-1.1676 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varens-framfart-hejdas-nu-ater-1.1675 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/pollensasongen-har-startat-1.1671 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2005-varmare-an-normalt-i-europa-1.1665 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2005-svar-torka-i-sydeuropa-1.1657 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2005-tropiska-orkaner-1.1654 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2005-antalet-tropiska-cykloner-pa-atlanten-slog-rekord-en-nadde-dessutom-europa-1.1649 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2005-mest-nederbord-i-vastnorge-1.1647 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/smhi-prognosstyrning-1.1637 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vag-och-spar/smhi-vintervaghallning-fa-standig-koll-pa-vaglaget-1.1635 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/statistik-och-data/forsakringsvader-1.1634 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/markus-meier-1.1625 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/per-pemberton-1.1624 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/bengt-karlson-oceanografisk-forskning-1.1622 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/anders-hoglund-oceanografisk-forskning-1.1621 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2005-mildare-an-normalt-i-de-nordligaste-delarna-av-europa-1.1619 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2006-bister-kyla-i-sibirien-rekordmilt-pa-svalbard-1.1608 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/lars-axell-oceanografisk-forskning-1.1611 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/elin-almroth-rosell-1.1609 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/kontakta-oss-oceanografisk-forskning-1.1607 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kamp-mellan-sol-och-dimma-1.1606 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2006-snorik-vintersasong-i-japan-1.1573 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hbv-np-1.1570 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hbv-1.1566 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/biola-1.1563 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/berit-arheimer-1.1555 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/dags-att-sola-sakta-1.1547 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/forskningsmodeller-hydrologi-1.1539 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/forskningsomraden-hydrologi-1.1537 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-matteknik-ger-mer-fakta-om-stralningen-fran-solen-1.1533 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/doktorandsamarbeten-1.1534 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2009-bister-kyla-i-kanada-extrem-varflod-i-norra-usa-1.1526 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varen-tar-ny-fart-under-veckan-1.1519 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/brittsommar-1.1506 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/moln-pa-olika-hojder-1.1517 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/molnighet-och-molnmangd-1.1514 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/indiansommar-1.1501 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/ta-hansyn-till-klimatforandringen-1.1491 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/med-fokus-pa-luftkvalitet-1.1484 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/hur-stora-halsokostnader-orsakar-stockholmstrafikens-utslapp-1.1470 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/macc-fortsattningsprojekt-for-luftmiljoprognoser-1.1445 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/dagliga-luftmiljoprognoser-1.1444 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/gems-dagliga-luftmiljoprognoser-1.1436 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/luftfororeningar-over-asien-1.1412 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/scarp-frisk-luft-i-sverige-1.1402 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/projektet-roadside-1.1386 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/arkiverade-fjarranalysbilder-1.257 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/projekt-for-battre-siktprognoser-1.1375 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/dataassimilering-och-klimatpaverkan-av-aerosolpartiklar-1.1372 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/ecoop-1.1361 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/amagal-for-battre-kartlaggning-av-aerosoler-1.1356 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningspublikationer-rossby-centre-1.1355 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/torben-konigk-1.1329 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/grigory-nikulin-1.1324 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2006-oversvamningar-kring-donau-1.1290 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2006-varmerekord-i-spanien-1.1284 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/radarmatningar-kan-ge-battre-vindprognoser-1.1280 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/world-climate-conference-3-samlar-internationella-toppolitiker-beslutsfattare-och-klimatexperter-1.1277 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varens-frammarsch-tillfalligt-hejdad-1.1276 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varblommor-kan-visa-klimatforandringens-effekter-1.1273 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2006-skyfall-drankte-usa-s-ostkust-1.1266 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varldsvattendagen-firas-sondagen-den-22-mars-1.1268 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-deltar-pa-varldsvattenforum-1.1261 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/host-1.1257 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-kurs-om-luftkvalitet-for-indien-1.1258 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/myten-om-den-kalla-vintern-1.1252 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2006-tidigt-snofall-i-alperna-ovanligt-kallt-pa-sydatlanten-1.1249 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-ser-osakerheten-ut-i-framtidsscenarierna-1.1245 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-samordning-for-klimatberakningar-1.1243 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmodellen-match-1.601 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varen-ar-har-1.1235 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/kontakta-oss-1.288 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/battre-vind-for-havsberakningar-1.1231 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/ronald-scheirer-atmosfarisk-fjarranalys-1.1215 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/karl-goran-karlsson-atmosfarisk-fjarranalys-1.1214 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/sara-hornquist-1.1213 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/gunther-haase-atmosfarisk-fjarranalys-1.1212 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/abhay-devasthale-atmosfarisk-fjarranalys-1.1210 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/anna-eronn-1.1211 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/anke-thoss-atmosfarisk-fjarranalys-1.1209 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/tomas-landelius-1.1208 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/lennart-robertson-luftmiljoforskning-1.1193 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/michael-kahnert-luftmiljoforskning-1.1185 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/lars-gidhagen-luftmiljoforskning-1.1182 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/robert-bergstrom-luftmiljoforskning-1.1175 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/cecilia-bennet-luftmiljoforskning-1.1172 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/balticway-1.1166 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2006-rekordvarm-september-i-europa-1.1163 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2006-ater-en-extremt-varm-manad-i-europa-1.1161 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/damocles-1.1159 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/operationell-oceanografisk-forskning-1.1149 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2009-extrem-hetta-och-forodande-brander-i-australien-1.1132 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/havsklimatforskning-1.1129 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/havsmiljo-i-ett-forandrat-klimat-1.1127 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sommar-1.1084 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/aprilvader-1.1083 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/arstider-1.1082 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dagsmeja-1.1081 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/lars-barring-1.1077 https://www.smhi.se/vadret/smhis-framtida-vadertjanster-1.1064 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/anpassa-webbplatsen-1.1055 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ensembleprognoser-1.1029 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kalmanfiltrering-av-numeriska-prognoser-1.1028 https://www.smhi.se/om-webbplatsen/om-smhi-se-1.1016 https://www.smhi.se/2.157/kontakta-smhi-1.1012 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/internationell-smhi-kurs-om-klimatforandringar-1.936 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-ozonrekord-1.935 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/colin-jones-rossby-centre-1.928 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/erik-kjellstrom-1.924 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-leder-ostersjolandernas-nya-radarnatsprojekt-1.921 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/klaus-wyser-1.905 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/ulrika-willen-rossby-centre-1.904 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/gustav-strandberg-1.877 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/patrick-samuelsson-1.876 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/marco-kupiainen-1.875 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/ulf-hansson-1.873 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/uwe-fladrich-rossby-centre-1.872 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/ralf-doscher-1.871 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/fjarranalysdagarna-samlar-sveriges-satellitexpertis-1.852 https://www.smhi.se/vadret/2.300/testartikel-1.849 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/smhi-byggvader-med-prognos-pa-arbetsmoment-1.843 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/vag-och-stromforhallanden-1.838 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/framtida-havsvattenstand-1.811 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/dokumentation-rossby-centre-day-2008-1.806 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/om-oss-analys-och-prognos-1.169 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/fler-artiklar-fran-rossby-centre-1.797 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/observationssystem-1.790 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2007-rekordvarm-januari-i-mellaneuropa-1.775 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2007-mellaneuropas-hittills-varmaste-vinter-1.773 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2006-mer-an-5-varmare-an-normalt-pa-stora-delar-av-norra-halvklotet-1.774 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2007-rekordvarmt-och-rekordtorrt-i-europa-1.770 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2006-ovanligt-kall-inledning-samt-tropiska-cykloner-i-australien-1.771 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2007-rysk-rekordvarme-ovader-i-vasteuropa-1.768 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2007-extrem-hetta-i-medelhavslanderna-1.769 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2007-forodande-skogsbrander-i-grekland-1.766 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2007-snabba-orkanutvecklingar-i-karibien-1.764 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2006-rekordvarmt-i-mellaneuropa-1.749 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2006-nya-varmerekord-i-europa-och-bister-kyla-i-alaska-1.747 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/avvikelsekarta-temperatur-juli-2008-1.745 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2007-varmerekord-i-bade-finland-och-norge-1.743 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/avvikelsekarta-nederbord-juli-2008-1.740 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2007-vaderkaos-i-europa-och-strang-kyla-i-sydamerika-1.737 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2007-svara-brander-i-kalifornien-1.723 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2008-kallt-i-kina-1.721 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2007-orkankatastrof-i-bangladesh-1.719 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2007-besvarligt-vintervader-i-usa-1.715 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/februari-2008-fortsatt-milt-i-europa-och-kallt-i-asien-1.707 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/april-2008-tidig-tropisk-cyklon-1.702 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/mars-2008-varen-erovrade-centralasien-1.705 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juli-2008-tva-tropiska-orkaner-pa-atlanten-1.693 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/maj-2008-orkankatastrof-i-burma-1.690 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/juni-2008-intensiv-monsunsasong-i-indien-1.688 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/november-2008-overvagande-milt-pa-norra-halvklotet-1.680 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/september-2008-skyfall-i-puerto-rico-och-taiwan-1.678 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/oktober-2008-mycket-milt-i-sibirien-men-kallt-i-alaska-1.683 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/augusti-2008-fyra-tropiska-stormar-pa-atlanten-1.681 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/juli-2008-varmen-och-askan-slog-till-1.682 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/januari-2009-orkan-i-frankrike-och-svar-hetta-i-australien-1.676 https://www.smhi.se/2.157/typiskt-klimat-for-olika-platser-pa-jorden-1.666 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/blixtar-1.662 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan-i-olika-tids-och-rumsskalor-1.659 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/olika-typer-av-aska-1.661 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/aska-1.658 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/siktforhallanden-1.655 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/dagg-1.653 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sjorok-1.652 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/regn-1.648 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hagel-1.643 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vilka-faktorer-styr-det-lokala-klimatet-1.642 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/jordens-huvudklimattyper-1.640 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-nederbord-1.637 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimat-omfattar-mer-an-vader-1.639 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/undervisning-1.627 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/luftmiljo-i-ett-framtida-klimat-1.621 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/luftmiljoprognoser-1.620 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/europeiskt-instrument-upp-i-rymden-pa-amerikansk-satellit-1.614 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-om-ostersjons-syre-och-fosfor-1.596 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/vara-publikationer-luftmiljoforskning-1.581 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/forskning-for-forbattrad-iskartlaggning-1.587 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/forskning-inom-vaderradar-1.582 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/radar-och-satellitinformation-viktigt-for-vaderprognoser-1.580 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/deltagande-modellering-1.567 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/pamo-1.569 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/geoland2-1.565 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/havsmiljo-tillrinningen-fran-land-till-hav-1.563 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/s-hype-hype-modell-for-hela-sverige-1.560 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hype-1.557 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/mistra-swecia-1.554 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/battre-prognoser-hela-produktionskedjan-1.548 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/scobi-1.544 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/myocean-1.536 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-ar-en-numerisk-vaderprognosmodell-uppbyggd-1.242 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/moln-i-arktis-ger-vagledning-for-klimatet-1.509 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-ser-osakerheten-ut-i-framtidsscenarierna-1.508 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-pa-e-world-2009-10-12-februari-1.506 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/kurs-om-smhis-varningar-1.505 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-prognosmodell-for-vanern-forbattrar-framforhallningen-1.502 https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/december-2008-rejal-sibirisk-och-kanadensisk-kyla-1.490 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/vag-och-spar/vintertrafik-plus-1.479 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/hur-fungerar-en-klimatmodell-1.470 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/kontakta-oss-pa-rossby-centre-1.309 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rossby-centre-nyhetsbrev-1.455 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/modeller-1.452 https://www.smhi.se/ovning-brushane-1.441 https://www.smhi.se/data/hydrologi/ovning-brushane-1.439 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/halo-1.428 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/korta-nederbordsprognoser-knep-1.414 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/molnparametrisering-1.413 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/forskning-inom-vadersatellit-1.266 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/fragor-och-fakta-kring-atmosfarisk-fjarranalys-1.408 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/om-forskning-atmosfarisk-fjarranalys-1.254 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rcao-1.406 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rco-1.405 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/rca-1.404 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/utveckling-och-utvardering-av-modeller-1.387 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/molnanalys-in-i-minsta-pixel-nowcasting-saf-1.291 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/bli-larmad-vid-blixt-och-aska-1.372 https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/energi/for-dig-som-jobbar-med-el-och-energiproduktion-1.375 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/simairscenario-visualisering-och-utvardering-av-utslappsscenarier-1.363 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vind-varfor-blaser-det-1.362 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nederbord-1.361 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/markens-roll-i-en-numerisk-prognosmodell-1.348 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/forskningsprojekt-oceanografi-1.346 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/modeller-for-oceanografisk-forskning-1.344 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/ecosupport-1.336 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/oceanografi/om-oss-1.334 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/vem-var-carl-gustaf-rossby-1.333 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/strang-en-modell-for-solstralning-1.329 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/modeller-och-verktyg-for-luftkvalitet-1.328 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/tidvatten-1.321 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/om-luftmiljoforskning-pa-smhi-1.318 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/modellering-av-marken-i-numeriska-modeller-1.313 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/om-oss-rossby-centre-1.308 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/ny-rapport-sma-partiklar-sprids-fran-andra-lander-1.303 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/simairved-nytt-internetverktyg-for-luftkvalitet-vid-biobransleeldning-1.294 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/klimatstudier-om-moln-stralning-och-atmosfarisk-vattenanga-climate-monitoring-saf-1.292 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/skridskois-1.287 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/karnis-och-stopis-1.282 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/isens-rorelser-1.283 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/is-pa-sjoar-1.281 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/det-hydrologiska-aret-1.280 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-far-de-tropiska-cyklonerna-sina-namn-1.278 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vindens-kyleffekt-1.259 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vindhastighet-1.255 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/skalor-for-vindhastighet-1.252 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/sa-forbattrar-vi-data-fran-satelliter-1.250 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/atmosfarisk-fjarranalys/om-oss-atmosfarisk-fjarranalys-1.247 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/orkaner-och-tropiska-cykloner-1.223 https://www.smhi.se/forskning/renare-luft-med-farre-dubbdack-1.229 https://www.smhi.se/forskning/ny-forskning-for-att-minska-fosfor-till-ostersjon-1.225 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/nytt-operationellt-markschema-i-semioperationell-drift-1.189 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/numeriska-prognosmodeller-1.184 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/nowcasting-1.182 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/ensembleprognoser-1.181 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/statistiska-korrektioner-av-fel-i-numeriska-prognoser-1.180 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/parallellisering-av-program-1.179 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/mesoskaliga-modeller-1.178 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/parametrisering-1.177 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi/dataassimilering-1.176 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kaos-centralt-for-vaderprognoser-1.167 https://www.smhi.se/syrgaskartering-i-ostersjon-hosten-2008-1.118